The role of the state in shaping media landscapes. A comparative analysis of Polish and Italian media systems

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to use a comparative analysis to investigate the role of the state in shaping the media landscapes in Poland and in Italy. The state plays a significant role in shaping the media system in any society” (Hallin and Mancini, 2004: 41). A particular distinction can be made among liberal media systems, in which state intervention is limited, and media systems in which social democratic tradition are manifested in a significant role of the state regarding the owning, regulating and funding of the media (Hallin and Mancini, 2004). The purpose of this paper is to investigate the relationship between the state and the media in East-Central European Poland, and in Mediterranean Italy. Even if it is not easy to define that given media system are similar or rarely different, we can clearly say that in both, the role of the state has always been a substantial one.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest wykorzystanie analizy porównawczej w celu zbadania roli państwa w kształtowaniu się systemów medialnych w Polsce i we Włoszech. "W każdym społeczeństwie istotną rolę w kształtowaniu się systemu medialnego odgrywa państwo"(Hallin and Mancini, 2004: 41). Podstawowo możemy wyróżnić liberalne systemy medialne w których rola państwa jest ograniczona oraz systemy medialne, w których tradycja państwa opiekuńczego objawia się w jego znacznej roli w zakresie posiadania, regulacji i finansowania mediów ( Hallin i Mancini, 2004). Celem niniejszej pracy jest zbadanie relacji państwo - media w Polsce, państwa Europy Środkowo Wschodniej i Włoszech typowego przykładu państwa śródziemnomorskiego. Pomimo tego iż trudno jest jednoznacznie zdefiniować skalę podobieństwa bądź różnic obu systemów medialnych możemy jednak stwierdzić, iż państwo odgrywało znaczącą rolę w kształtowaniu się zarówno w polskiego jak i włoskiego systemu medialnego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlimkiewicz, Beata - 128865 pl
dc.contributor.authorMastela, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSłupek, Lucyna - 131939 pl
dc.contributor.reviewerKlimkiewicz, Beata - 128865 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:31:30Z
dc.date.available2020-07-24T08:31:30Z
dc.date.submitted2012-07-09pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-67142-114589pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180566
dc.languageengpl
dc.subject.enthe role of the state, Poland, Italypl
dc.subject.plRola państwa, Polska, Włochypl
dc.titleThe role of the state in shaping media landscapes. A comparative analysis of Polish and Italian media systemspl
dc.title.alternativeRola państwa w kształtowaniu się systemów medialnych. Analiza porównawcza polskiego i włoskiego systemu medialnego.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to use a comparative analysis to investigate the role of the state in shaping the media landscapes in Poland and in Italy. The state plays a significant role in shaping the media system in any society” (Hallin and Mancini, 2004: 41). A particular distinction can be made among liberal media systems, in which state intervention is limited, and media systems in which social democratic tradition are manifested in a significant role of the state regarding the owning, regulating and funding of the media (Hallin and Mancini, 2004). The purpose of this paper is to investigate the relationship between the state and the media in East-Central European Poland, and in Mediterranean Italy. Even if it is not easy to define that given media system are similar or rarely different, we can clearly say that in both, the role of the state has always been a substantial one.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest wykorzystanie analizy porównawczej w celu zbadania roli państwa w kształtowaniu się systemów medialnych w Polsce i we Włoszech. "W każdym społeczeństwie istotną rolę w kształtowaniu się systemu medialnego odgrywa państwo"(Hallin and Mancini, 2004: 41). Podstawowo możemy wyróżnić liberalne systemy medialne w których rola państwa jest ograniczona oraz systemy medialne, w których tradycja państwa opiekuńczego objawia się w jego znacznej roli w zakresie posiadania, regulacji i finansowania mediów ( Hallin i Mancini, 2004). Celem niniejszej pracy jest zbadanie relacji państwo - media w Polsce, państwa Europy Środkowo Wschodniej i Włoszech typowego przykładu państwa śródziemnomorskiego. Pomimo tego iż trudno jest jednoznacznie zdefiniować skalę podobieństwa bądź różnic obu systemów medialnych możemy jednak stwierdzić, iż państwo odgrywało znaczącą rolę w kształtowaniu się zarówno w polskiego jak i włoskiego systemu medialnego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klimkiewicz, Beata - 128865
dc.contributor.authorpl
Mastela, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Słupek, Lucyna - 131939
dc.contributor.reviewerpl
Klimkiewicz, Beata - 128865
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:31:30Z
dc.date.available
2020-07-24T08:31:30Z
dc.date.submittedpl
2012-07-09
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-67142-114589
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180566
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
the role of the state, Poland, Italy
dc.subject.plpl
Rola państwa, Polska, Włochy
dc.titlepl
The role of the state in shaping media landscapes. A comparative analysis of Polish and Italian media systems
dc.title.alternativepl
Rola państwa w kształtowaniu się systemów medialnych. Analiza porównawcza polskiego i włoskiego systemu medialnego.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Vilnius
5
Dublin
2
Prague
2
Wroclaw
2
Philadelphia
1
Seattle
1

No access

No Thumbnail Available