Zjawisko niepowodzeń szkolnych: przyczyny, przejawy, terapia

master
dc.abstract.enThe aim of my diploma work is to examine the phenomena of students’ school failures on the basis of the research carried out among students, teachers, pedagogues higher classes of the primary school. The work consists of four chapters. In the first one, the author describes the issue of school failures: the definition, reasons, phases, results, effects and the eliminational actions. What is more, the characteristic of psycho-physical development of a student aged between 11 and 13 and the specific of the second phase of teaching in primary school are placed.Furthermore, in the second part of my diploma work the metodologhy of my self -research presents the subject and the aim of the work, the main and detailed problems, variables, indicators and the description of methods and techniques used in the diagnostic research. The techniques used during my work are: an interview and a questionnaire. Moreover, the organisation of the course includes characteristics of examined group of students. The final phase of the diploma work presents the analysis of self-examined outcomes, symptoms and the terapy viewed by respondents. In the last part of my writing, in which the verification of received results is approached, it is clearly presented that school failures are occuring very commonly and in the same time it is a very important problem, concerning not only students but also teachers and pedagogues. The school fulfill its basic requirements and functions but undoubtedly teachers blame parents and students but they forget about yourself.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy dyplomowej było zbadanie zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów na podstawie badań prowadzonych wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów szkolnych klas wyższych szkoły podstawowej. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorka opisuje istotę niepowodzeń szkolnych: definicję, przyczyny, fazy, skutki i działania eliminujące. A także charakterystykę rozwoju psychofizycznego ucznia między 11 a 13 rokiem życia i specyfikę drugiego progu szkolnego.Natomiast w drugiej części pracy umieszczono metodologię badań własnych obejmującą przedmiot i cel badań, problem główny, problemy szczegółowe, zmienne, wskaźniki, opis metody sondażu diagnostycznego oraz technik: wywiadu i ankiety, wykorzystanych w badaniach. Również znajduje się organizacja przebiegu badań i charakterystyka badanej grupy.W ostatniej części pracy, przedstawiono opis wyników badań własnych czyli przyczyny, przejawy, terapie w opinii badanych respondentów.Ostatni etap pracy, w którym przeprowadzono weryfikację otrzymanych wyników, wyraźnie widać, iż niepowodzenia to częsty a zarazem bardzo poważny problem, nie tylko uczniów, lecz także wychowawców i pedagogów szkolnych. Szkoła spełnia swoje funkcje podstawowe, jednak nie da się ukryć, że nauczyciele za niepowodzenia szkolne uczniów winią przede wszystkim rodziców, uczniów lecz zapominają o sobie.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorPolak, Krzysztof - 131488 pl
dc.contributor.authorDynia, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerDanilewska, Zofia - 127687 pl
dc.contributor.reviewerPolak, Krzysztof - 131488 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T19:01:47Z
dc.date.available2020-07-14T19:01:47Z
dc.date.submitted2011-06-22pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-55704-105302pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170516
dc.subject.enschool failures,reasons, symptoms, a terapypl
dc.subject.otherniepowodzenia szkolne, przyczyny, przejawy, terapiapl
dc.titleZjawisko niepowodzeń szkolnych: przyczyny, przejawy, terapiapl
dc.title.alternativeThe phenomena of school failures: reasons, symptoms, a terapypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of my diploma work is to examine the phenomena of students’ school failures on the basis of the research carried out among students, teachers, pedagogues higher classes of the primary school. The work consists of four chapters. In the first one, the author describes the issue of school failures: the definition, reasons, phases, results, effects and the eliminational actions. What is more, the characteristic of psycho-physical development of a student aged between 11 and 13 and the specific of the second phase of teaching in primary school are placed.Furthermore, in the second part of my diploma work the metodologhy of my self -research presents the subject and the aim of the work, the main and detailed problems, variables, indicators and the description of methods and techniques used in the diagnostic research. The techniques used during my work are: an interview and a questionnaire. Moreover, the organisation of the course includes characteristics of examined group of students. The final phase of the diploma work presents the analysis of self-examined outcomes, symptoms and the terapy viewed by respondents. In the last part of my writing, in which the verification of received results is approached, it is clearly presented that school failures are occuring very commonly and in the same time it is a very important problem, concerning not only students but also teachers and pedagogues. The school fulfill its basic requirements and functions but undoubtedly teachers blame parents and students but they forget about yourself.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zbadanie zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów na podstawie badań prowadzonych wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów szkolnych klas wyższych szkoły podstawowej. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorka opisuje istotę niepowodzeń szkolnych: definicję, przyczyny, fazy, skutki i działania eliminujące. A także charakterystykę rozwoju psychofizycznego ucznia między 11 a 13 rokiem życia i specyfikę drugiego progu szkolnego.Natomiast w drugiej części pracy umieszczono metodologię badań własnych obejmującą przedmiot i cel badań, problem główny, problemy szczegółowe, zmienne, wskaźniki, opis metody sondażu diagnostycznego oraz technik: wywiadu i ankiety, wykorzystanych w badaniach. Również znajduje się organizacja przebiegu badań i charakterystyka badanej grupy.W ostatniej części pracy, przedstawiono opis wyników badań własnych czyli przyczyny, przejawy, terapie w opinii badanych respondentów.Ostatni etap pracy, w którym przeprowadzono weryfikację otrzymanych wyników, wyraźnie widać, iż niepowodzenia to częsty a zarazem bardzo poważny problem, nie tylko uczniów, lecz także wychowawców i pedagogów szkolnych. Szkoła spełnia swoje funkcje podstawowe, jednak nie da się ukryć, że nauczyciele za niepowodzenia szkolne uczniów winią przede wszystkim rodziców, uczniów lecz zapominają o sobie.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Polak, Krzysztof - 131488
dc.contributor.authorpl
Dynia, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Danilewska, Zofia - 127687
dc.contributor.reviewerpl
Polak, Krzysztof - 131488
dc.date.accessioned
2020-07-14T19:01:47Z
dc.date.available
2020-07-14T19:01:47Z
dc.date.submittedpl
2011-06-22
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-55704-105302
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170516
dc.subject.enpl
school failures,reasons, symptoms, a terapy
dc.subject.otherpl
niepowodzenia szkolne, przyczyny, przejawy, terapia
dc.titlepl
Zjawisko niepowodzeń szkolnych: przyczyny, przejawy, terapia
dc.title.alternativepl
The phenomena of school failures: reasons, symptoms, a terapy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
211
Views per month
Views per city
Warsaw
27
Wroclaw
17
Krakow
16
Lublin
15
Bialystok
14
Gdansk
9
Kielce
8
Lodz
6
Katowice
5
Rzeszów
5

No access

No Thumbnail Available