Natura, procesy uwagi a rola aktywności fizycznej w okresie dzieciństwa

master
dc.abstract.enModern research indicates a combination of physical activity and communing with nature for the development of children, but their real impact on cognitive development among children is not yet well studied.The aim of the present study was to investigate the relationship between physical activity, its frequency and duration and attention and response inhibition in children with confirmed ADHD and a control group without ADHD. In this work, the Conners' Continuous Performance Test (CPT) method was used to measure the data. The study also took into account other factors that may affect physical activity as well as attention itself, such as the size of the inhabited city or access to green areas with a distinction between grassy and woody areas.The conducted SEM analyses did not clearly confirm the ability to inhibit the reaction measured by the CPT test and access to green areas or physical activity. However, the analysis showed a relationship between the number of trees in residential environments and the increase in physical activity among children and adolescents, both with and without ADHD.pl
dc.abstract.plWspółczesne badania wskazują na połączenie aktywności fizycznej oraz obcowania z naturą na rozwój dzieci, jednak ich realny wpływ na rozwój poznawczy wśród dzieci nie jest jeszcze dobrze zbadany.Celem prezentowanych badań było zbadanie związku między aktywnością fizyczna, jej częstotliwością i czasem trwania a uwagą i hamowaniem reakcji u dzieci z potwierdzonym ADHD i grupie kontrolnej bez ADHD. W pracy, do zmierzenia danych wykorzystano metodę Conners’ Continuous Performance Test (CPT). W badaniu wzięto pod uwagę również inne czynniki mogące wpływać aktywność fizyczną jak i samą uwagę takie jak wielkość zamieszkiwanego miasta czy dostęp do obszarów zielonych z rozróżnieniem na obszary trawiaste i drzewiaste.Przeprowadzone analizy SEM nie potwierdziły jednoznacznie umiejętności hamowania reakcji mierzonej testem CPT a dostępem do terenów zielonych czy aktywności fizycznej. Jednak przeprowadzone analizy wykazały związek pomiędzy ilością drzew w otoczeniu mieszkalnym a wzrostem aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży zarówno z ADHD jak i bez.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSitnik-Warchulska, Katarzynapl
dc.contributor.authorGrabowski, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSitnik-Warchulska, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerMarkevych, Ianapl
dc.date.accessioned2023-10-26T21:47:40Z
dc.date.available2023-10-26T21:47:40Z
dc.date.submitted2023-10-25pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-166196-263004pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322313
dc.languageengpl
dc.subject.enADHD, Greenspace, Physical Activitypl
dc.subject.plADHD, Greenspace, Physical Activitypl
dc.titleNatura, procesy uwagi a rola aktywności fizycznej w okresie dzieciństwapl
dc.title.alternativeNature and attention and role of physical activity in childrenpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Modern research indicates a combination of physical activity and communing with nature for the development of children, but their real impact on cognitive development among children is not yet well studied.The aim of the present study was to investigate the relationship between physical activity, its frequency and duration and attention and response inhibition in children with confirmed ADHD and a control group without ADHD. In this work, the Conners' Continuous Performance Test (CPT) method was used to measure the data. The study also took into account other factors that may affect physical activity as well as attention itself, such as the size of the inhabited city or access to green areas with a distinction between grassy and woody areas.The conducted SEM analyses did not clearly confirm the ability to inhibit the reaction measured by the CPT test and access to green areas or physical activity. However, the analysis showed a relationship between the number of trees in residential environments and the increase in physical activity among children and adolescents, both with and without ADHD.
dc.abstract.plpl
Współczesne badania wskazują na połączenie aktywności fizycznej oraz obcowania z naturą na rozwój dzieci, jednak ich realny wpływ na rozwój poznawczy wśród dzieci nie jest jeszcze dobrze zbadany.Celem prezentowanych badań było zbadanie związku między aktywnością fizyczna, jej częstotliwością i czasem trwania a uwagą i hamowaniem reakcji u dzieci z potwierdzonym ADHD i grupie kontrolnej bez ADHD. W pracy, do zmierzenia danych wykorzystano metodę Conners’ Continuous Performance Test (CPT). W badaniu wzięto pod uwagę również inne czynniki mogące wpływać aktywność fizyczną jak i samą uwagę takie jak wielkość zamieszkiwanego miasta czy dostęp do obszarów zielonych z rozróżnieniem na obszary trawiaste i drzewiaste.Przeprowadzone analizy SEM nie potwierdziły jednoznacznie umiejętności hamowania reakcji mierzonej testem CPT a dostępem do terenów zielonych czy aktywności fizycznej. Jednak przeprowadzone analizy wykazały związek pomiędzy ilością drzew w otoczeniu mieszkalnym a wzrostem aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży zarówno z ADHD jak i bez.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sitnik-Warchulska, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Grabowski, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sitnik-Warchulska, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Markevych, Iana
dc.date.accessioned
2023-10-26T21:47:40Z
dc.date.available
2023-10-26T21:47:40Z
dc.date.submittedpl
2023-10-25
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-166196-263004
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322313
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
ADHD, Greenspace, Physical Activity
dc.subject.plpl
ADHD, Greenspace, Physical Activity
dc.titlepl
Natura, procesy uwagi a rola aktywności fizycznej w okresie dzieciństwa
dc.title.alternativepl
Nature and attention and role of physical activity in children
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Bialystok
1
Krakow
1
Rzeszów
1
Żyrardów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections