Wpływ diety wysokotłuszczowej i karotenoidów na zmiany chemiczne w tkance tłuszczowej w mysim modelu otyłości

master
dc.abstract.enObesity caused by a high-fat diet negatively affects the chemical composition of the adipose tissue and perivascular adipose tissue. There are reports that β-carotene minimizes the harmful effects of this type of diet. The Raman spectra of the following murine tissues were measured using the WiTec Alpha Cart portable Raman spectrometer prototype equipped with a fiber probe: the abdominal aortic perivascular adipose tissue, the thoracic perivascular aortic adipose tissue, the epididymial white adipose tissue and the interscapular brown adipose tissue, and then the lipid unsaturation level in these tissues was calculated. The fats tested were derived from mice fed a high-fat, high-fat diet enriched with β-carotene and appropriate controls. It was noticed that for the epididymial white adipose tissue, the degree of unsaturation decreased under the influence of a high-fat diet. In the examined tissues, β-carotene did not accumulate and did not affect the chemical composition of the tissues. Similar results were obtained as a result of introducing fats into culture, stimulating them with β-carotene, and then measurements on the WiTec Alpha 300 Confocal Raman spectrometer. There is a slight trend of changes indicating an increase in the degree of unsaturation of the epididymial white adipose tissue under the influence of the carotenoid used, which requires further research.pl
dc.abstract.plOtyłość wywołana dietą wysokotłuszczową, negatywnie wpływa na skład chemiczny tkanki tłuszczowej oraz okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej. Istnieją doniesienia wskazujące, że β-karoten minimalizuje szkodliwy wpływ tego typu diety. Za pomocą prototypu przenośnego spektrometru ramanowskiego WiTec Alpha Cart wyposażonego w próbnik światłowodowy zmierzono widma ramanowskie następujących mysich tkanek: brzusznej aortalnej okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej, piersiowej aortalnej okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej, okołogonadalnej białej tkanki tłuszczowej i międzyłopatkowej brunatnej tkanki tłuszczowej, a następnie obliczono stopnie nienasycenia lipidów w tych tkankach. Badane tłuszcze pochodziły od myszy będących na diecie wysokotłuszczowej, wysokotłuszczowej wzbogaconej β-karotenem i odpowiednich kontroli. Zauważono, że dla białej okołogonadalnej tkanki tłuszczowej stopień nienasycenia maleje pod wpływem diety wysokotłuszczowej. W badanych tkankach β-karoten nie uległ akumulacji i nie wpłynął na skład chemiczny tkanek. Podobne rezultaty otrzymano w wyniku wprowadzeniu tłuszczów w hodowlę i stymulowaniu ich β-karotenem, a następnie pomiarach na konfokalnym spektrometrze ramanowskim WiTec Alpha 300. Widoczny jest niewielki trend zmian wskazujący na wzrost stopnia nienasycenia okołogonadalnej białej tkanki tłuszczowej pod wpływem stosowanego karotenoidu, co wymaga dalszych badań.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKaczor, Agnieszka - 128583 pl
dc.contributor.authorJanus, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKaczor, Agnieszka - 128583 pl
dc.contributor.reviewerKępczyński, Mariusz - 128750 pl
dc.date.accessioned2022-02-18T22:31:28Z
dc.date.available2022-02-18T22:31:28Z
dc.date.submitted2021-07-06pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-146388-227828pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/288345
dc.languagepolpl
dc.subject.enadipose tissue, perivascular adipose tissue, Raman spectroscopy, obesity, beta-carotenepl
dc.subject.pltkanka tłuszczowa, okołonaczyniowa tkanka tłuszczowa, spektroskopia ramanowska, otyłość, beta-karotenpl
dc.titleWpływ diety wysokotłuszczowej i karotenoidów na zmiany chemiczne w tkance tłuszczowej w mysim modelu otyłościpl
dc.title.alternativeEffect of a high-fat diet and carotenoids on chemical changes in adipose tissue in a murine model of obesitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Obesity caused by a high-fat diet negatively affects the chemical composition of the adipose tissue and perivascular adipose tissue. There are reports that β-carotene minimizes the harmful effects of this type of diet. The Raman spectra of the following murine tissues were measured using the WiTec Alpha Cart portable Raman spectrometer prototype equipped with a fiber probe: the abdominal aortic perivascular adipose tissue, the thoracic perivascular aortic adipose tissue, the epididymial white adipose tissue and the interscapular brown adipose tissue, and then the lipid unsaturation level in these tissues was calculated. The fats tested were derived from mice fed a high-fat, high-fat diet enriched with β-carotene and appropriate controls. It was noticed that for the epididymial white adipose tissue, the degree of unsaturation decreased under the influence of a high-fat diet. In the examined tissues, β-carotene did not accumulate and did not affect the chemical composition of the tissues. Similar results were obtained as a result of introducing fats into culture, stimulating them with β-carotene, and then measurements on the WiTec Alpha 300 Confocal Raman spectrometer. There is a slight trend of changes indicating an increase in the degree of unsaturation of the epididymial white adipose tissue under the influence of the carotenoid used, which requires further research.
dc.abstract.plpl
Otyłość wywołana dietą wysokotłuszczową, negatywnie wpływa na skład chemiczny tkanki tłuszczowej oraz okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej. Istnieją doniesienia wskazujące, że β-karoten minimalizuje szkodliwy wpływ tego typu diety. Za pomocą prototypu przenośnego spektrometru ramanowskiego WiTec Alpha Cart wyposażonego w próbnik światłowodowy zmierzono widma ramanowskie następujących mysich tkanek: brzusznej aortalnej okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej, piersiowej aortalnej okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej, okołogonadalnej białej tkanki tłuszczowej i międzyłopatkowej brunatnej tkanki tłuszczowej, a następnie obliczono stopnie nienasycenia lipidów w tych tkankach. Badane tłuszcze pochodziły od myszy będących na diecie wysokotłuszczowej, wysokotłuszczowej wzbogaconej β-karotenem i odpowiednich kontroli. Zauważono, że dla białej okołogonadalnej tkanki tłuszczowej stopień nienasycenia maleje pod wpływem diety wysokotłuszczowej. W badanych tkankach β-karoten nie uległ akumulacji i nie wpłynął na skład chemiczny tkanek. Podobne rezultaty otrzymano w wyniku wprowadzeniu tłuszczów w hodowlę i stymulowaniu ich β-karotenem, a następnie pomiarach na konfokalnym spektrometrze ramanowskim WiTec Alpha 300. Widoczny jest niewielki trend zmian wskazujący na wzrost stopnia nienasycenia okołogonadalnej białej tkanki tłuszczowej pod wpływem stosowanego karotenoidu, co wymaga dalszych badań.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kaczor, Agnieszka - 128583
dc.contributor.authorpl
Janus, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kaczor, Agnieszka - 128583
dc.contributor.reviewerpl
Kępczyński, Mariusz - 128750
dc.date.accessioned
2022-02-18T22:31:28Z
dc.date.available
2022-02-18T22:31:28Z
dc.date.submittedpl
2021-07-06
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-146388-227828
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/288345
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
adipose tissue, perivascular adipose tissue, Raman spectroscopy, obesity, beta-carotene
dc.subject.plpl
tkanka tłuszczowa, okołonaczyniowa tkanka tłuszczowa, spektroskopia ramanowska, otyłość, beta-karoten
dc.titlepl
Wpływ diety wysokotłuszczowej i karotenoidów na zmiany chemiczne w tkance tłuszczowej w mysim modelu otyłości
dc.title.alternativepl
Effect of a high-fat diet and carotenoids on chemical changes in adipose tissue in a murine model of obesity
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Krakow
4
Stuttgart
3
Warsaw
3
Dublin
2
Radom
2
Szczecin
2
Wroclaw
2
Poznan
1
Pruszków
1
Rybnik
1

No access

No Thumbnail Available
Collections