Perłowy jubileusz księdza Okarmusa

2018
journal article
article
dc.abstract.enThe text is a paper about life and works by a priest Ireneusz Okarmus (born in 1963), a parson of the Parish of Our Lady of the Rosary in Cracow (Krakow) - district Piaski Nowe (New Sands). The article concerns 30 years of activity of this priest (1988-2018) as a priest, as a journalist, as a preacher, as an animator of culture, as a poet and an essayist.pl
dc.abstract.plTekst jest artykułem na temat życia i dzieł księdza Ireneusza Okarmusa (ur. 1963), proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie - Piaskach Nowych. Artykuł dotyczy 30 lat działalności tego duchownego (1988-2018) jako kapłana, jako dziennikarza, jako kaznodziei, jako animatora kultury, jako poety i eseisty.pl
dc.affiliationPion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońskapl
dc.contributor.authorTytko, Marek Mariusz - 132471 pl
dc.date.accession2019-09-04pl
dc.date.accessioned2019-09-04T15:49:28Z
dc.date.available2019-09-04T15:49:28Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number7 (95)pl
dc.description.physical18-19pl
dc.description.publication0,25pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume12pl
dc.identifier.issn1897-6867pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81833
dc.identifier.weblinkhttp://www.dzielnica11.krakow.pl/kurier/kurier_2018_07.pdf#page=18pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enfather Ireneusz Okarmus (1963- )pl
dc.subject.enParish of Our Lady of the Rosary in Cracowpl
dc.subject.enPiaski Nowe (New Sands)pl
dc.subject.enpriestpl
dc.subject.enjournalistpl
dc.subject.enpreacherpl
dc.subject.enpoetpl
dc.subject.enessayistpl
dc.subject.enjournalismpl
dc.subject.enhomileticspl
dc.subject.enpoetrypl
dc.subject.enessayspl
dc.subject.enChristian culturepl
dc.subject.enanimation of culturepl
dc.subject.ensocial-and-cultural animationpl
dc.subject.enpriesthood jubilleepl
dc.subject.enpriesthood anniversarypl
dc.subject.enanimator of culturepl
dc.subject.plks. Ireneusz Okarmus (1963- )pl
dc.subject.plParafia Matki Bożej Różańcowej Krakówpl
dc.subject.plPiaski Nowepl
dc.subject.plkapłanpl
dc.subject.pldziennikarzpl
dc.subject.plkaznodziejapl
dc.subject.plpoetapl
dc.subject.pleseistapl
dc.subject.pldzinnikarstwopl
dc.subject.plhomiletykapl
dc.subject.plpoezjapl
dc.subject.pleseistykapl
dc.subject.plkultura chrześcijańskapl
dc.subject.planimacja kulturypl
dc.subject.planimacja społeczno-kulturowapl
dc.subject.pljubileusz kapłaństwapl
dc.subject.planimator kulturypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePerłowy jubileusz księdza Okarmusapl
dc.title.alternativePearly anniversary of father Okarmuspl
dc.title.alternativePearly jubilee of priest Okarmuspl
dc.title.journalKurierpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The text is a paper about life and works by a priest Ireneusz Okarmus (born in 1963), a parson of the Parish of Our Lady of the Rosary in Cracow (Krakow) - district Piaski Nowe (New Sands). The article concerns 30 years of activity of this priest (1988-2018) as a priest, as a journalist, as a preacher, as an animator of culture, as a poet and an essayist.
dc.abstract.plpl
Tekst jest artykułem na temat życia i dzieł księdza Ireneusza Okarmusa (ur. 1963), proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie - Piaskach Nowych. Artykuł dotyczy 30 lat działalności tego duchownego (1988-2018) jako kapłana, jako dziennikarza, jako kaznodziei, jako animatora kultury, jako poety i eseisty.
dc.affiliationpl
Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska
dc.contributor.authorpl
Tytko, Marek Mariusz - 132471
dc.date.accessionpl
2019-09-04
dc.date.accessioned
2019-09-04T15:49:28Z
dc.date.available
2019-09-04T15:49:28Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
7 (95)
dc.description.physicalpl
18-19
dc.description.publicationpl
0,25
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
12
dc.identifier.issnpl
1897-6867
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81833
dc.identifier.weblinkpl
http://www.dzielnica11.krakow.pl/kurier/kurier_2018_07.pdf#page=18
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
father Ireneusz Okarmus (1963- )
dc.subject.enpl
Parish of Our Lady of the Rosary in Cracow
dc.subject.enpl
Piaski Nowe (New Sands)
dc.subject.enpl
priest
dc.subject.enpl
journalist
dc.subject.enpl
preacher
dc.subject.enpl
poet
dc.subject.enpl
essayist
dc.subject.enpl
journalism
dc.subject.enpl
homiletics
dc.subject.enpl
poetry
dc.subject.enpl
essays
dc.subject.enpl
Christian culture
dc.subject.enpl
animation of culture
dc.subject.enpl
social-and-cultural animation
dc.subject.enpl
priesthood jubillee
dc.subject.enpl
priesthood anniversary
dc.subject.enpl
animator of culture
dc.subject.plpl
ks. Ireneusz Okarmus (1963- )
dc.subject.plpl
Parafia Matki Bożej Różańcowej Kraków
dc.subject.plpl
Piaski Nowe
dc.subject.plpl
kapłan
dc.subject.plpl
dziennikarz
dc.subject.plpl
kaznodzieja
dc.subject.plpl
poeta
dc.subject.plpl
eseista
dc.subject.plpl
dzinnikarstwo
dc.subject.plpl
homiletyka
dc.subject.plpl
poezja
dc.subject.plpl
eseistyka
dc.subject.plpl
kultura chrześcijańska
dc.subject.plpl
animacja kultury
dc.subject.plpl
animacja społeczno-kulturowa
dc.subject.plpl
jubileusz kapłaństwa
dc.subject.plpl
animator kultury
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Perłowy jubileusz księdza Okarmusa
dc.title.alternativepl
Pearly anniversary of father Okarmus
dc.title.alternativepl
Pearly jubilee of priest Okarmus
dc.title.journalpl
Kurier
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Downloads
tytko_perlowy_jubileusz_ksiedza_okarmusa_2018.pdf
71