Awans nowo zatrudnionych absolwentów szkół wyższych w wybranej korporacji outsourcingowej

master
dc.abstract.enThe purpose of this masters thesis is to show real opportunities for promotion in the newly recruited university graduates. Using questionnaire survey, based on the survey and analysis of expression which has been carried out of employees, information was obtained, which allowed for the establishment or the adopted research hypothesis are confirmed in a harvested test material. At the same time has been confirmed the hypothesis test suggesting that newly recruited graduates in corporations are a professional advancement. Analysing the outsourcing corporation through website survey have established what are the real opportunities to young employees promotion in corporations and present the necessary statistics relating to the topic. In the master thesis can also be found full image promotion. The reader learns its definition, types and threats which could cover behind it. Were also presented aspects affecting receive promotion and what are its advantages and disadvantages. One chapter has been dedicated to international corporations. Some of it maybe knowledge about different approaches to this term, corporate characteristics of this type enterprise and management of human resource management based on competence.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie rzeczywistych szans na awans w korporacji nowo zatrudnionych absolwentów szkół wyższych. Dzięki zastosowaniu kwestionariusza ankiety, w oparciu o który została przeprowadzona ankieta oraz analiza wypowiedzi badanych pracowników, uzyskano informacje, które pozwoliły na ustalenie czy przyjęte hipotezy badawcze znalazły potwierdzenie w nagromadzonym materiale badawczym. Została tym samym potwierdzona główna hipoteza badawcza mówiąca o tym, że nowo zatrudnieni absolwenci szkół wyższych w korporacji znajdują szansę na awans zawodowy. Analizując wybraną korporację outsourcingową za pomocą ankiety internetowej udało się ustalić jakie są realne szanse młodego pracownika na awans w korporacji jak i zaprezentować niezbędne statystyki odnoszące się do badanego tematu.W tej pracy magisterskiej można również znaleźć pełen obraz samego awansu. Czytelnik pozna jego definicję, rodzaje oraz zagrożenia, które mogą się za nim kryć. Przedstawione zostały również aspekty wpływające na otrzymanie awansu oraz jego wady i zalety. Jeden z rozdziałów poświęcony został tematyce korporacji międzynarodowej. Zaczerpnąć z niego można wiedzę na temat różnych podejść do terminu korporacji, cech tego typu przedsiębiorstwa oraz sposobu zarządzania jakim jest zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWawak, Tadeusz - 132557 pl
dc.contributor.authorZając, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWawak, Tadeusz - 132557 pl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:57:11Z
dc.date.available2020-07-27T10:57:11Z
dc.date.submitted2017-09-27pl
dc.fieldofstudyekonomia menedżerskapl
dc.identifier.apddiploma-118410-165176pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223494
dc.languagepolpl
dc.subject.encareer path–human resource management based on competence– international corporation – motivation – promotionpl
dc.subject.plawans – korporacja międzynarodowa – motywacja– ścieżki kariery – zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencjepl
dc.titleAwans nowo zatrudnionych absolwentów szkół wyższych w wybranej korporacji outsourcingowejpl
dc.title.alternativePromotion newly recruited university graduates in selected outsourcing corporationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this masters thesis is to show real opportunities for promotion in the newly recruited university graduates. Using questionnaire survey, based on the survey and analysis of expression which has been carried out of employees, information was obtained, which allowed for the establishment or the adopted research hypothesis are confirmed in a harvested test material. At the same time has been confirmed the hypothesis test suggesting that newly recruited graduates in corporations are a professional advancement. Analysing the outsourcing corporation through website survey have established what are the real opportunities to young employees promotion in corporations and present the necessary statistics relating to the topic. In the master thesis can also be found full image promotion. The reader learns its definition, types and threats which could cover behind it. Were also presented aspects affecting receive promotion and what are its advantages and disadvantages. One chapter has been dedicated to international corporations. Some of it maybe knowledge about different approaches to this term, corporate characteristics of this type enterprise and management of human resource management based on competence.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rzeczywistych szans na awans w korporacji nowo zatrudnionych absolwentów szkół wyższych. Dzięki zastosowaniu kwestionariusza ankiety, w oparciu o który została przeprowadzona ankieta oraz analiza wypowiedzi badanych pracowników, uzyskano informacje, które pozwoliły na ustalenie czy przyjęte hipotezy badawcze znalazły potwierdzenie w nagromadzonym materiale badawczym. Została tym samym potwierdzona główna hipoteza badawcza mówiąca o tym, że nowo zatrudnieni absolwenci szkół wyższych w korporacji znajdują szansę na awans zawodowy. Analizując wybraną korporację outsourcingową za pomocą ankiety internetowej udało się ustalić jakie są realne szanse młodego pracownika na awans w korporacji jak i zaprezentować niezbędne statystyki odnoszące się do badanego tematu.W tej pracy magisterskiej można również znaleźć pełen obraz samego awansu. Czytelnik pozna jego definicję, rodzaje oraz zagrożenia, które mogą się za nim kryć. Przedstawione zostały również aspekty wpływające na otrzymanie awansu oraz jego wady i zalety. Jeden z rozdziałów poświęcony został tematyce korporacji międzynarodowej. Zaczerpnąć z niego można wiedzę na temat różnych podejść do terminu korporacji, cech tego typu przedsiębiorstwa oraz sposobu zarządzania jakim jest zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wawak, Tadeusz - 132557
dc.contributor.authorpl
Zając, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wawak, Tadeusz - 132557
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:57:11Z
dc.date.available
2020-07-27T10:57:11Z
dc.date.submittedpl
2017-09-27
dc.fieldofstudypl
ekonomia menedżerska
dc.identifier.apdpl
diploma-118410-165176
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223494
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
career path–human resource management based on competence– international corporation – motivation – promotion
dc.subject.plpl
awans – korporacja międzynarodowa – motywacja– ścieżki kariery – zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje
dc.titlepl
Awans nowo zatrudnionych absolwentów szkół wyższych w wybranej korporacji outsourcingowej
dc.title.alternativepl
Promotion newly recruited university graduates in selected outsourcing corporation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Krakow
5
Wroclaw
3
Gdansk
2
Poznan
2
Braniewo
1
Dublin
1
Nowa Sol
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available