Reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce w ltach dziewięćdziesiątych

licenciate
dc.abstract.enIn the paper entitled Social security reforms in Poland in the 90s, I elaborate the formation of the new Polish pension system introduced during the period of political transformation. I present the expansion of the welfare state, which was crowned by the reform of the farmers’ insurance system in 1990 s. The financial crisis of public finances in the 1990s forced a departure from the previous PAYG. The most important law regulation in this period is Act of 28 August 1997 establishing a private pillar of social insurance (OFE). The introduced regulations did not solve the issues but increased public debt. Why did this happen? I formulate an answer to this question based on research by M. Orenstein and L. Oręziak. I also discuss the right decision of the government of D. Tusk and J. Rostowski from 2013 abolishing the obligation to participate in OFE.pl
dc.abstract.plW pracy pt. Reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce w latach 90. omawiam kształtowanie się nowego systemu emerytalnego wprowadzonego w okresie transformacji ustrojowej. Przedstawiam rozbudowę państwa socjalnego, którego zwieńczeniem była reforma systemu ubezpieczeń rolników z 1990 r. Kryzys finansów publicznych w latach 90. XX w. wymusił konieczność odchodzenia od dotychczasowego, systemu PAYG. Najważniejszą w omawianym okresie jest Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r., ustanawiającą prywatny filar ubezpieczeń społecznych (OFE). Wprowadzone regulacje, nie tylko nie rozwiązały wszystkich problemów systemu, ale powiększyły dług publiczny. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź na to pytanie formułuję m. in. w oparciu o badania M. Orensteina i L. Oręziak. Omawiam też słuszną decyzję rządu D. Tuska i J. Rostowskiego z 2013 r. znoszącą obowiązek uczestnictwa w OFE.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGrzybek, Dariusz - 128219 pl
dc.contributor.authorCierlik, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGrzybek, Dariusz - 128219 pl
dc.contributor.reviewerMusialik, Rafał - 130818 pl
dc.date.accessioned2023-06-27T21:31:29Z
dc.date.available2023-06-27T21:31:29Z
dc.date.submitted2023-06-26pl
dc.fieldofstudypolityka społecznapl
dc.identifier.apddiploma-164052-296006pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312929
dc.languagepolpl
dc.subject.enOPEN PENSION FUNDS, REFORM OF THE PENSION SYSTEM, AGRICULTURAL SOCIAL INSURANCE FUND, SYSTEMIC TRANSFORMATION IN POLAND, SOCIAL INSURANCE INSTITUTIONpl
dc.subject.plOTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE, REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO, ROLNICZA KASA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE, ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.pl
dc.titleReformy ubezpieczeń społecznych w Polsce w ltach dziewięćdziesiątychpl
dc.title.alternativeSocial security reforms in Poland in the 90spl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the paper entitled Social security reforms in Poland in the 90s, I elaborate the formation of the new Polish pension system introduced during the period of political transformation. I present the expansion of the welfare state, which was crowned by the reform of the farmers’ insurance system in 1990 s. The financial crisis of public finances in the 1990s forced a departure from the previous PAYG. The most important law regulation in this period is Act of 28 August 1997 establishing a private pillar of social insurance (OFE). The introduced regulations did not solve the issues but increased public debt. Why did this happen? I formulate an answer to this question based on research by M. Orenstein and L. Oręziak. I also discuss the right decision of the government of D. Tusk and J. Rostowski from 2013 abolishing the obligation to participate in OFE.
dc.abstract.plpl
W pracy pt. Reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce w latach 90. omawiam kształtowanie się nowego systemu emerytalnego wprowadzonego w okresie transformacji ustrojowej. Przedstawiam rozbudowę państwa socjalnego, którego zwieńczeniem była reforma systemu ubezpieczeń rolników z 1990 r. Kryzys finansów publicznych w latach 90. XX w. wymusił konieczność odchodzenia od dotychczasowego, systemu PAYG. Najważniejszą w omawianym okresie jest Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r., ustanawiającą prywatny filar ubezpieczeń społecznych (OFE). Wprowadzone regulacje, nie tylko nie rozwiązały wszystkich problemów systemu, ale powiększyły dług publiczny. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź na to pytanie formułuję m. in. w oparciu o badania M. Orensteina i L. Oręziak. Omawiam też słuszną decyzję rządu D. Tuska i J. Rostowskiego z 2013 r. znoszącą obowiązek uczestnictwa w OFE.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Grzybek, Dariusz - 128219
dc.contributor.authorpl
Cierlik, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Grzybek, Dariusz - 128219
dc.contributor.reviewerpl
Musialik, Rafał - 130818
dc.date.accessioned
2023-06-27T21:31:29Z
dc.date.available
2023-06-27T21:31:29Z
dc.date.submittedpl
2023-06-26
dc.fieldofstudypl
polityka społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-164052-296006
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312929
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
OPEN PENSION FUNDS, REFORM OF THE PENSION SYSTEM, AGRICULTURAL SOCIAL INSURANCE FUND, SYSTEMIC TRANSFORMATION IN POLAND, SOCIAL INSURANCE INSTITUTION
dc.subject.plpl
OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE, REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO, ROLNICZA KASA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE, ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.
dc.titlepl
Reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce w ltach dziewięćdziesiątych
dc.title.alternativepl
Social security reforms in Poland in the 90s
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Krakow
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available