Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań pozaumownych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE

master
dc.abstract.enThe main objective of this thesis was to review the major trends in the EU case law related to non-contractual obligations and to analyze their validity in reference to Regulation No. 1215/2012. The thesis discusses specific judgments passed by the European Court of Justice between the 1970s and 2017 in cases relating to infringement of personal property rights, intellectual rights, acts restricting free competition, environmental damage. The jurisdiction of the European Court of Justice in cybercrime is also analyzed.pl
dc.abstract.plGłównym celem tej pracy było przeanalizowanie głównych tendencji w orzecznictwie UE w sprawie zobowiązań pozaumownych i ich analiza w odniesieniu do rozporządzenia nr 1215/2012. W rozprawie zostały omówione konkretne stany faktyczne rozważane przez Trybunał od lat 70. XX w. do 2017 roku. Przedstawione orzeczenia Trybunału w szczególności dotykają problematyki deliktów powiązanych z naruszeniem dóbr osobistych, deliktów dotyczących naruszenia własności intelektualnej, czynów niedozwolonych naruszających wolną konkurencję, czynów polegających na wyrządzeniu szkody w środowisku naturalnym. Zostaje również opracowana kwestia zobowiązań z tytułu deliktów za pośrednictwem Internetu.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMostowik, Piotr - 130757 pl
dc.contributor.authorZalewska, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCzepelak, Marcin - 127651 pl
dc.contributor.reviewerMostowik, Piotr - 130757 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:39:48Z
dc.date.available2020-07-27T06:39:48Z
dc.date.submitted2017-06-26pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-114242-148594pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219633
dc.languagepolpl
dc.subject.ennon-contractual obligations , Regulation No. 1215/2012, the Brussels Convention of 1968, Regulation No. 44/2001, the EU case lawpl
dc.subject.plzobowiązania pozaumwone, rozporządzenie Nr 1215/2012, konwencja brukselska z 1968r., rozporządzenie Nr 44/2001, orzecznictwo TSUEpl
dc.titleJurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań pozaumownych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UEpl
dc.title.alternativeNational jurisdiction on non-contractual obligations in the case law of the European Court of Justicepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of this thesis was to review the major trends in the EU case law related to non-contractual obligations and to analyze their validity in reference to Regulation No. 1215/2012. The thesis discusses specific judgments passed by the European Court of Justice between the 1970s and 2017 in cases relating to infringement of personal property rights, intellectual rights, acts restricting free competition, environmental damage. The jurisdiction of the European Court of Justice in cybercrime is also analyzed.
dc.abstract.plpl
Głównym celem tej pracy było przeanalizowanie głównych tendencji w orzecznictwie UE w sprawie zobowiązań pozaumownych i ich analiza w odniesieniu do rozporządzenia nr 1215/2012. W rozprawie zostały omówione konkretne stany faktyczne rozważane przez Trybunał od lat 70. XX w. do 2017 roku. Przedstawione orzeczenia Trybunału w szczególności dotykają problematyki deliktów powiązanych z naruszeniem dóbr osobistych, deliktów dotyczących naruszenia własności intelektualnej, czynów niedozwolonych naruszających wolną konkurencję, czynów polegających na wyrządzeniu szkody w środowisku naturalnym. Zostaje również opracowana kwestia zobowiązań z tytułu deliktów za pośrednictwem Internetu.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mostowik, Piotr - 130757
dc.contributor.authorpl
Zalewska, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Czepelak, Marcin - 127651
dc.contributor.reviewerpl
Mostowik, Piotr - 130757
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:39:48Z
dc.date.available
2020-07-27T06:39:48Z
dc.date.submittedpl
2017-06-26
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-114242-148594
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219633
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
non-contractual obligations , Regulation No. 1215/2012, the Brussels Convention of 1968, Regulation No. 44/2001, the EU case law
dc.subject.plpl
zobowiązania pozaumwone, rozporządzenie Nr 1215/2012, konwencja brukselska z 1968r., rozporządzenie Nr 44/2001, orzecznictwo TSUE
dc.titlepl
Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań pozaumownych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE
dc.title.alternativepl
National jurisdiction on non-contractual obligations in the case law of the European Court of Justice
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Krakow
4
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available