Zadania i kompetencje organów gminy na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z 24 kwietnia 2015 roku

2016
journal article
article
dc.abstract.enThe article presents the current need to protect the landscape in Poland and identifies the tasks and powers conferred on authorities by the law, in connection with the Act of strengthening the tools of protection the landscape and evaluates these institutions. The tasks and powers of, both the executive branch and the legislative, as were subjected to a thorough analysis, which allows to see what steps can be taken by these entities, in order to protect the landscape. The aim of the work carried out in this article is also to examine the quality of discussed legal institutions.pl
dc.abstract.plArtykuł przedstawia aktualną potrzebę ochrony krajobrazu w Polsce oraz wskazuje zadania i kompetencje przyznane organom gminy przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu oraz ocenia te instytucje. Zadania i kompetencje, zarówno organów władzy wykonawczej jak i uchwałodawczej, poddane zostały analizie, która pozwala sprawdzić jakie kroki mogą zostać podjęte, przez te podmioty, w celu zabezpieczenia krajobrazu. Celem dokonywanych w niniejszej pracy rozważań jest również zbadanie jakości wprowadzanych omawianą ustawą instytucji prawnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorBienia, Kacperpl
dc.date.accession2017-12-12pl
dc.date.accessioned2017-12-12T09:45:26Z
dc.date.available2017-12-12T09:45:26Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number5 (27)pl
dc.description.physical16-25pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47515
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134214335/5.+Bienia_5_2016.pdf/213f35c3-0246-4a66-8083-d4771fd9bca7pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enprotection of the landscapepl
dc.subject.enthe local authoritypl
dc.subject.encommunepl
dc.subject.enmayorpl
dc.subject.encity presidentpl
dc.subject.plochrona krajobrazupl
dc.subject.pljednostka samorządu terytorialnegopl
dc.subject.plgminapl
dc.subject.plrada gminypl
dc.subject.plwójtpl
dc.subject.plburmistrzpl
dc.subject.plprezydent miastapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZadania i kompetencje organów gminy na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z 24 kwietnia 2015 rokupl
dc.title.alternativeThe tasks and powers of the municipal authorities pursuant to the amendment of certain acts in connection with the strengthening of tools to protect the landscape of the 24 April 2015pl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article presents the current need to protect the landscape in Poland and identifies the tasks and powers conferred on authorities by the law, in connection with the Act of strengthening the tools of protection the landscape and evaluates these institutions. The tasks and powers of, both the executive branch and the legislative, as were subjected to a thorough analysis, which allows to see what steps can be taken by these entities, in order to protect the landscape. The aim of the work carried out in this article is also to examine the quality of discussed legal institutions.
dc.abstract.plpl
Artykuł przedstawia aktualną potrzebę ochrony krajobrazu w Polsce oraz wskazuje zadania i kompetencje przyznane organom gminy przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu oraz ocenia te instytucje. Zadania i kompetencje, zarówno organów władzy wykonawczej jak i uchwałodawczej, poddane zostały analizie, która pozwala sprawdzić jakie kroki mogą zostać podjęte, przez te podmioty, w celu zabezpieczenia krajobrazu. Celem dokonywanych w niniejszej pracy rozważań jest również zbadanie jakości wprowadzanych omawianą ustawą instytucji prawnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Bienia, Kacper
dc.date.accessionpl
2017-12-12
dc.date.accessioned
2017-12-12T09:45:26Z
dc.date.available
2017-12-12T09:45:26Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
5 (27)
dc.description.physicalpl
16-25
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47515
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134214335/5.+Bienia_5_2016.pdf/213f35c3-0246-4a66-8083-d4771fd9bca7
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
protection of the landscape
dc.subject.enpl
the local authority
dc.subject.enpl
commune
dc.subject.enpl
mayor
dc.subject.enpl
city president
dc.subject.plpl
ochrona krajobrazu
dc.subject.plpl
jednostka samorządu terytorialnego
dc.subject.plpl
gmina
dc.subject.plpl
rada gminy
dc.subject.plpl
wójt
dc.subject.plpl
burmistrz
dc.subject.plpl
prezydent miasta
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Zadania i kompetencje organów gminy na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z 24 kwietnia 2015 roku
dc.title.alternativepl
The tasks and powers of the municipal authorities pursuant to the amendment of certain acts in connection with the strengthening of tools to protect the landscape of the 24 April 2015
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Burgas
1
Łęczna
1
Downloads
bienia_zadania_i_kompetencje_organow_gminy_na_podstawie_ustawy_2016.pdf
70