Caught between breadwinning and emotional provisions : the case of Polish migrant fathers in Norway

2015
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T21:18:55Z
dc.abstract.enThis article discusses heterogeneity of family and parental practices among Polish migrant fathers in Norway. The paper begins with a recollection of the contemporary approaches to masculinities, and addresses the emergence of “new fatherhood” in both family scholarship and migration studies. In the conclusion to the theoretical section, we reflect on transnational parenting in the context of male mobility. The empirical basis for the study stems from a combination of biographic and narrative interviews with members of Polish migrant families in Norway: ten Polish couples and two interviews conducted with fathers alone (the interviews were reviewed for this article from the broader research dedicated to the Polish families in Norway). In the analysis, we draw on the significance of the institutional support and social expectations for creating new patterns of being a father, yet we also underline the salient importance of individual, biographical elements that certainly influence the every-day practices of Polish migrant fathers. We put forward a general conclusion that there is not a singular fathering or fatherhood type among the Polish men in Norway, but rather a continuum of vari- ous family arrangements, often propelled by men, is observed. It is therefore crucial to look at the biographies which suggest social change and a shift towards a “new fatherhood”.pl
dc.abstract.plNiniejszy artykuł przedstawia różnorodność praktyk rodzicielskich w wybranych kontekstach rodzinnych dotyczących polskich ojców, którzy przebywają wraz z rodzinami na emigracji w Norwegii. Tekst otwiera rekapitulacja współczesnych koncepcji teoretycznych w obrębie studiów nad męskością oraz analiza istniejących, jak i dopiero wyłaniających się modeli ojcostwa. Przedstawione stanowiska omawiają zarówno badania w ramach socjologii rodziny, jak i perspektywę studiów migracyjnych. Szczególną uwagę poświęcamy zamykającemu przegląd literatury zagadnieniu transnarodowego rodzicielstwa w kontekście mobilności mężczyzn. Empiryczną podstawę artykułu stanowią wywiady biografczne i narracyjne przeprowadzone w rodzinach polskich migrantów i migrantek. Do szczegółowej analizy wybrano dziesięć wywiadów z parami (małżeńskimi) oraz dwa wywiady przeprowadzone tylko z ojcami. Dane reprezentują szersze badania w ramach projektu „Transfam” poświęconego polskim rodzinom w Norwegii. W części analitycznej wykazane zostaje z jednej strony znaczenie instytucjonalnego wsparcia i społecznych oczekiwań dla powstawania nowych wzorów bycia ojcem, a z drugiej rola indywidualnych, biografcznych czynników wpływających na codziennie praktyki ojców migrantów. Podkreślamy, że wśród polskich migrantów w Norwegii dostrzec można raczej pewne kontinuum postaw, aniżeli jeden dominujący wzór ojcostwa, tym bardziej cenne jest więc podejście biografczne, dające możliwość wglądu w przyczyny i przebieg przemian społecznych prowadzących do wyłaniania się „nowego ojcostwa”.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorPustułka, Paulina - 109444 pl
dc.contributor.authorStruzik, Justyna - 109526 pl
dc.contributor.authorŚlusarczyk, Magdalena - 132326 pl
dc.date.accession2015-12-28pl
dc.date.accessioned2016-01-12T10:37:42Z
dc.date.available2016-01-12T10:37:42Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalPaulina Pustułka podpisana na publikacji Paula Pustułkapl
dc.description.number2pl
dc.description.physical117-139pl
dc.description.points9pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume14pl
dc.identifier.doi10.7494/human.2015.14.2.117pl
dc.identifier.eissn2300-7109pl
dc.identifier.issn2084-3364pl
dc.identifier.projectPol-Nor/197905/4/2013 (TRANSFAM)pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19255
dc.identifier.weblinkhttp://journals.agh.edu.pl/human/article/view/1780pl
dc.identifier.weblinkhttp://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2015.14.2/human.2015.14.2.117.pdfpl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enfatherhoodpl
dc.subject.enfamily migrationpl
dc.subject.enPoles in Norwaypl
dc.subject.plojcostwopl
dc.subject.plmigracje rodzinpl
dc.subject.plPolacy w Norwegiipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleCaught between breadwinning and emotional provisions : the case of Polish migrant fathers in Norwaypl
dc.title.alternativePolscy ojcowie w Norwegii : między obowiązkiem utrzymania rodziny a uczuciowym wymiarem rodzicielstwa na emigracjipl
dc.title.journalStudia Humanistyczne AGHpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T21:18:55Z
dc.abstract.enpl
This article discusses heterogeneity of family and parental practices among Polish migrant fathers in Norway. The paper begins with a recollection of the contemporary approaches to masculinities, and addresses the emergence of “new fatherhood” in both family scholarship and migration studies. In the conclusion to the theoretical section, we reflect on transnational parenting in the context of male mobility. The empirical basis for the study stems from a combination of biographic and narrative interviews with members of Polish migrant families in Norway: ten Polish couples and two interviews conducted with fathers alone (the interviews were reviewed for this article from the broader research dedicated to the Polish families in Norway). In the analysis, we draw on the significance of the institutional support and social expectations for creating new patterns of being a father, yet we also underline the salient importance of individual, biographical elements that certainly influence the every-day practices of Polish migrant fathers. We put forward a general conclusion that there is not a singular fathering or fatherhood type among the Polish men in Norway, but rather a continuum of vari- ous family arrangements, often propelled by men, is observed. It is therefore crucial to look at the biographies which suggest social change and a shift towards a “new fatherhood”.
dc.abstract.plpl
Niniejszy artykuł przedstawia różnorodność praktyk rodzicielskich w wybranych kontekstach rodzinnych dotyczących polskich ojców, którzy przebywają wraz z rodzinami na emigracji w Norwegii. Tekst otwiera rekapitulacja współczesnych koncepcji teoretycznych w obrębie studiów nad męskością oraz analiza istniejących, jak i dopiero wyłaniających się modeli ojcostwa. Przedstawione stanowiska omawiają zarówno badania w ramach socjologii rodziny, jak i perspektywę studiów migracyjnych. Szczególną uwagę poświęcamy zamykającemu przegląd literatury zagadnieniu transnarodowego rodzicielstwa w kontekście mobilności mężczyzn. Empiryczną podstawę artykułu stanowią wywiady biografczne i narracyjne przeprowadzone w rodzinach polskich migrantów i migrantek. Do szczegółowej analizy wybrano dziesięć wywiadów z parami (małżeńskimi) oraz dwa wywiady przeprowadzone tylko z ojcami. Dane reprezentują szersze badania w ramach projektu „Transfam” poświęconego polskim rodzinom w Norwegii. W części analitycznej wykazane zostaje z jednej strony znaczenie instytucjonalnego wsparcia i społecznych oczekiwań dla powstawania nowych wzorów bycia ojcem, a z drugiej rola indywidualnych, biografcznych czynników wpływających na codziennie praktyki ojców migrantów. Podkreślamy, że wśród polskich migrantów w Norwegii dostrzec można raczej pewne kontinuum postaw, aniżeli jeden dominujący wzór ojcostwa, tym bardziej cenne jest więc podejście biografczne, dające możliwość wglądu w przyczyny i przebieg przemian społecznych prowadzących do wyłaniania się „nowego ojcostwa”.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Pustułka, Paulina - 109444
dc.contributor.authorpl
Struzik, Justyna - 109526
dc.contributor.authorpl
Ślusarczyk, Magdalena - 132326
dc.date.accessionpl
2015-12-28
dc.date.accessioned
2016-01-12T10:37:42Z
dc.date.available
2016-01-12T10:37:42Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Paulina Pustułka podpisana na publikacji Paula Pustułka
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
117-139
dc.description.pointspl
9
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
14
dc.identifier.doipl
10.7494/human.2015.14.2.117
dc.identifier.eissnpl
2300-7109
dc.identifier.issnpl
2084-3364
dc.identifier.projectpl
Pol-Nor/197905/4/2013 (TRANSFAM)
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19255
dc.identifier.weblinkpl
http://journals.agh.edu.pl/human/article/view/1780
dc.identifier.weblinkpl
http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2015.14.2/human.2015.14.2.117.pdf
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
fatherhood
dc.subject.enpl
family migration
dc.subject.enpl
Poles in Norway
dc.subject.plpl
ojcostwo
dc.subject.plpl
migracje rodzin
dc.subject.plpl
Polacy w Norwegii
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Caught between breadwinning and emotional provisions : the case of Polish migrant fathers in Norway
dc.title.alternativepl
Polscy ojcowie w Norwegii : między obowiązkiem utrzymania rodziny a uczuciowym wymiarem rodzicielstwa na emigracji
dc.title.journalpl
Studia Humanistyczne AGH
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Ashburn
8
Dublin
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Des Moines
1
New York
1
Downloads
pustulka_struzik_slusarczyk_caught_between_breadwinning_and_emotional_provisions.pdf
6