Rodzaje postaw rodziny pacjenta po udarze mózgu a proces zdrowienia

licenciate
dc.abstract.enA stroke and its consequences are important not only for the patient but also for his or her family. The behaviour presented towards the patient by his closest relatives influences both – his mental comfort and efficiency of rehabilitation process.Families' attitudes to chronically ill, old and awkward people vary - from lack of acceptance and interest – treating the ill member of the family as an obstacle e.g. in job career – to overprotection which makes the patient stop trying to become independent again.Professional preparation of the family to support the ill person may be crucial for sustaining patient's quality of life.pl
dc.abstract.otherUdar mózgu i jego następstwa, ma znaczenie nie tylko dla samego chorego, ale i dla jego rodziny. To, w jaki sposób zachowują się wobec pacjenta najbliżsi, ma wpływ zarówno na jego samopoczucie , jak i na postępy w rehabilitacji i powrót do zdrowia.Rodziny przyjmują wobec osób przewlekle chorych, starych i nieporadnych postawy, wśród których na jednym skraju znajduje się brak akceptacji, zainteresowania i traktowanie takiego członka rodziny jak przeszkody np. w robieniu zawodowej kariery, a na drugim – nadopiekuńczość, która z kolei sprawia, że chory nie stara się powrócić do samodzielności.Fachowe przygotowanie rodziny do udzielania wsparcia może mieć decydujące znaczenie dla podtrzymania dobrej jakości życia chorego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZałuski, Maciej - 133888 pl
dc.contributor.authorStankiewicz, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWilczek-Rużyczka, Ewa - 133775 pl
dc.contributor.reviewerZałuski, Maciej - 133888 pl
dc.date.accessioned2020-07-13T21:01:42Z
dc.date.available2020-07-13T21:01:42Z
dc.date.submitted2011-09-14pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-54007-132279pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169261
dc.subject.enstroke, attitude, familypl
dc.subject.otherudar mózgu, postawa, rodzinapl
dc.titleRodzaje postaw rodziny pacjenta po udarze mózgu a proces zdrowieniapl
dc.title.alternativeTypes of family attitudes of the patient after a stroke and the recovery processpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A stroke and its consequences are important not only for the patient but also for his or her family. The behaviour presented towards the patient by his closest relatives influences both – his mental comfort and efficiency of rehabilitation process.Families' attitudes to chronically ill, old and awkward people vary - from lack of acceptance and interest – treating the ill member of the family as an obstacle e.g. in job career – to overprotection which makes the patient stop trying to become independent again.Professional preparation of the family to support the ill person may be crucial for sustaining patient's quality of life.
dc.abstract.otherpl
Udar mózgu i jego następstwa, ma znaczenie nie tylko dla samego chorego, ale i dla jego rodziny. To, w jaki sposób zachowują się wobec pacjenta najbliżsi, ma wpływ zarówno na jego samopoczucie , jak i na postępy w rehabilitacji i powrót do zdrowia.Rodziny przyjmują wobec osób przewlekle chorych, starych i nieporadnych postawy, wśród których na jednym skraju znajduje się brak akceptacji, zainteresowania i traktowanie takiego członka rodziny jak przeszkody np. w robieniu zawodowej kariery, a na drugim – nadopiekuńczość, która z kolei sprawia, że chory nie stara się powrócić do samodzielności.Fachowe przygotowanie rodziny do udzielania wsparcia może mieć decydujące znaczenie dla podtrzymania dobrej jakości życia chorego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Załuski, Maciej - 133888
dc.contributor.authorpl
Stankiewicz, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wilczek-Rużyczka, Ewa - 133775
dc.contributor.reviewerpl
Załuski, Maciej - 133888
dc.date.accessioned
2020-07-13T21:01:42Z
dc.date.available
2020-07-13T21:01:42Z
dc.date.submittedpl
2011-09-14
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-54007-132279
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169261
dc.subject.enpl
stroke, attitude, family
dc.subject.otherpl
udar mózgu, postawa, rodzina
dc.titlepl
Rodzaje postaw rodziny pacjenta po udarze mózgu a proces zdrowienia
dc.title.alternativepl
Types of family attitudes of the patient after a stroke and the recovery process
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Wroclaw
3
Katowice
2
Krakow
2
Wegierska Gorka
2
Bytom
1
Chorzów
1
Dublin
1
Gorlice
1
Lesko
1

No access

No Thumbnail Available