Współczesna kobieta na rynku pracy a model roli społecznej

master
dc.abstract.enThe subject of the study are the ideals of a contemporary woman: the study presents the relationship between career and the family role and concerns the conflict of roles and the ways of its negotiation.The aim of the study is to determine the nature, causes and consequences of a poor balance between family and career among women, and to obtain information on the role balancing mechanisms that will improve and facilitate career maintenance.The analysis of the research was to provide the necessary data to formulate the answers to the following questions: 1) When and why are there role conflicts in women's lives? And: 2) What is the role of a contemporary woman? 3) How does conflict of roles affect the lives of women? 4) How can women deal with conflict of roles?The qualitative and interpretational approach was used. This research is a modernist paradigm, as it aims to interpret the reality and meaning of the individual's everyday life [Burell, 2008], as well as the phenomenological theory of personality, because it underlines the importance of direct, personal and subjective experience as an indicator of individual behavior [Embree, 2006].A semi-structured interview was used, consisting of the following issues: part 1: the social role of a woman in a contemporary approach, part 2: conflict of roles - family vs. job. The interview was conducted with three women in the age bracket: 29-53 years. All respondents have their own families and children. One of the participants is a divorced woman. All participants are professionally active.Nowadays, working women encounter a new set of problems concerning both the family and the profession. Theoretical and empirical findings indicate that the conflict of roles on the family-work level occurs when traditional values, lack of time and uneven involvement influence the way they are performed. As a result of the received proposals, strategies concerning career have been established to improve the work-life balance.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem badania są ideały współczesnej kobiety: badanie przedstawia relacje między rolą zawodową a rolą rodzinną i dotyczy konfliktu ról oraz sposobów jego negocjacji.Celem badania jest określenie charakteru, przyczyn i konsekwencji złej równowagi roli rodzinnej i zawodowej wśród kobiet oraz uzyskanie informacji na temat mechanizmów równoważenia ról, które polepszą i ułatwią funkcjonowanie w miejscu pracy.Analiza badań miała dostarczyć materiału niezbędnego do sformułowania odpowiedzi na następujące pytania: 1) Kiedy i dlaczego w życiu kobiet występują konflikty ról?, a także: 2) Jaka jest rola współczesnej kobiety? 3) Jak konflikt ról wpływa na życie kobiet? 4) W jaki sposób kobiety mogą radzić sobie z konfliktem ról? Wykorzystano badanie jakościowe i podejście interpretacyjne. Niniejszy projekt badawczy wpisuje się w modernistyczny paradygmat, ponieważ ma na celu interpretację rzeczywistości oraz znaczenia życia codziennego jednostki [Burell, 2008], a także teorię fenomenologiczną osobowości, ponieważ podkreśla znaczenie bezpośredniego, osobistego i subiektywnego doświadczenia jako wyznacznika zachowania jednostki [Embree, 2006].Wykorzystano wywiad częściowo-ustrukturyzowany składający się z następujących zagadnień: część 1: rola społeczna kobiety we współczesnym ujęciu, część 2: konflikt ról – rodzina vs. praca. Wywiad został przeprowadzony z trzema kobietami w przedziale wiekowym: 29-53 lata. Wszystkie respondentki mają założone własne rodziny i dzieci. Jedna z uczestniczek jest rozwódką. Wszystkie uczestniczki są aktywne zawodowo.Obecnie pracujące kobiety napotykają nowy zestaw problemów dotyczących zarówno rodziny, jak i wykonywanego zawodu. Teoretyczne i empiryczne ustalenia wskazują, że konflikt ról na płaszczyźnie rodzina-praca występuje, gdy tradycyjne wartości, brak czasu i nierównomierne zaangażowanie, wpływają na sposób ich wykonywania. W wyniku otrzymanych wniosków zostały ustalone strategie dotyczące miejsc pracy, mające na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKołodziejczyk, Jakub - 129031 pl
dc.contributor.authorDziedzic, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Jakub - 129031 pl
dc.contributor.reviewerBogacz-Wojtanowska, Ewa - 101573 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:09:26Z
dc.date.available2020-07-27T20:09:26Z
dc.date.submitted2018-10-02pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-127722-171835pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231577
dc.languagepolpl
dc.subject.enWOMEN - CONFLICT OF THE ROLE - WORK AND FAMILY - GENDER ROLES – INVOLVEMENTpl
dc.subject.plKOBIETY – KONFLIKT RÓL – PRACA I RODZINA – ROLE PŁCI – ZAANGAŻOWANIEpl
dc.titleWspółczesna kobieta na rynku pracy a model roli społecznejpl
dc.title.alternativeA modern woman on the labor market and a social role modelpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the study are the ideals of a contemporary woman: the study presents the relationship between career and the family role and concerns the conflict of roles and the ways of its negotiation.The aim of the study is to determine the nature, causes and consequences of a poor balance between family and career among women, and to obtain information on the role balancing mechanisms that will improve and facilitate career maintenance.The analysis of the research was to provide the necessary data to formulate the answers to the following questions: 1) When and why are there role conflicts in women's lives? And: 2) What is the role of a contemporary woman? 3) How does conflict of roles affect the lives of women? 4) How can women deal with conflict of roles?The qualitative and interpretational approach was used. This research is a modernist paradigm, as it aims to interpret the reality and meaning of the individual's everyday life [Burell, 2008], as well as the phenomenological theory of personality, because it underlines the importance of direct, personal and subjective experience as an indicator of individual behavior [Embree, 2006].A semi-structured interview was used, consisting of the following issues: part 1: the social role of a woman in a contemporary approach, part 2: conflict of roles - family vs. job. The interview was conducted with three women in the age bracket: 29-53 years. All respondents have their own families and children. One of the participants is a divorced woman. All participants are professionally active.Nowadays, working women encounter a new set of problems concerning both the family and the profession. Theoretical and empirical findings indicate that the conflict of roles on the family-work level occurs when traditional values, lack of time and uneven involvement influence the way they are performed. As a result of the received proposals, strategies concerning career have been established to improve the work-life balance.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem badania są ideały współczesnej kobiety: badanie przedstawia relacje między rolą zawodową a rolą rodzinną i dotyczy konfliktu ról oraz sposobów jego negocjacji.Celem badania jest określenie charakteru, przyczyn i konsekwencji złej równowagi roli rodzinnej i zawodowej wśród kobiet oraz uzyskanie informacji na temat mechanizmów równoważenia ról, które polepszą i ułatwią funkcjonowanie w miejscu pracy.Analiza badań miała dostarczyć materiału niezbędnego do sformułowania odpowiedzi na następujące pytania: 1) Kiedy i dlaczego w życiu kobiet występują konflikty ról?, a także: 2) Jaka jest rola współczesnej kobiety? 3) Jak konflikt ról wpływa na życie kobiet? 4) W jaki sposób kobiety mogą radzić sobie z konfliktem ról? Wykorzystano badanie jakościowe i podejście interpretacyjne. Niniejszy projekt badawczy wpisuje się w modernistyczny paradygmat, ponieważ ma na celu interpretację rzeczywistości oraz znaczenia życia codziennego jednostki [Burell, 2008], a także teorię fenomenologiczną osobowości, ponieważ podkreśla znaczenie bezpośredniego, osobistego i subiektywnego doświadczenia jako wyznacznika zachowania jednostki [Embree, 2006].Wykorzystano wywiad częściowo-ustrukturyzowany składający się z następujących zagadnień: część 1: rola społeczna kobiety we współczesnym ujęciu, część 2: konflikt ról – rodzina vs. praca. Wywiad został przeprowadzony z trzema kobietami w przedziale wiekowym: 29-53 lata. Wszystkie respondentki mają założone własne rodziny i dzieci. Jedna z uczestniczek jest rozwódką. Wszystkie uczestniczki są aktywne zawodowo.Obecnie pracujące kobiety napotykają nowy zestaw problemów dotyczących zarówno rodziny, jak i wykonywanego zawodu. Teoretyczne i empiryczne ustalenia wskazują, że konflikt ról na płaszczyźnie rodzina-praca występuje, gdy tradycyjne wartości, brak czasu i nierównomierne zaangażowanie, wpływają na sposób ich wykonywania. W wyniku otrzymanych wniosków zostały ustalone strategie dotyczące miejsc pracy, mające na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kołodziejczyk, Jakub - 129031
dc.contributor.authorpl
Dziedzic, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Jakub - 129031
dc.contributor.reviewerpl
Bogacz-Wojtanowska, Ewa - 101573
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:09:26Z
dc.date.available
2020-07-27T20:09:26Z
dc.date.submittedpl
2018-10-02
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-127722-171835
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231577
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
WOMEN - CONFLICT OF THE ROLE - WORK AND FAMILY - GENDER ROLES – INVOLVEMENT
dc.subject.plpl
KOBIETY – KONFLIKT RÓL – PRACA I RODZINA – ROLE PŁCI – ZAANGAŻOWANIE
dc.titlepl
Współczesna kobieta na rynku pracy a model roli społecznej
dc.title.alternativepl
A modern woman on the labor market and a social role model
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
6
Gmina Zabierzów
3
Torun
3
Zabrze
3
Gdynia
2
Katowice
2
Poznan
2
Belgrade
1
Cieszyn
1

No access

No Thumbnail Available