Religijność i zachowania zdrowotne pacjentów z depresją

master
dc.abstract.en1. SUMMARYIntroduction: In recent years, we can see a growing interest in the subject of religiosity and the influence of religion on health. Taking into account religious beliefs is an important element, although often not very noticeable when providing nursing care.Objective. This study aimed to assess the religiosity and health behaviors of patients with depression and to investigate the correlation between them.Material & methods: 104 patients suffering from depression participated in the study. Self-constructed questionnaire was used to determine the health behaviors of the study group, while the degree of religiosity was measured with the Individual Religion Scale by A. Latała and P. Socha. Results: Studied depression patients were characterized by a significant degree of religiosity. Health behaviors, most frequently presendted by the respondents were taking medicines, eating vegetables, fruits and products rich in omega-3 acids. Higher degree of religiosity was observed in elderly, countryside inhibitants, as well as people with secondary basic and vocational education. The higher level of health behaviors was characteristic for people with higher education level and employed. Study subjects who pray more often individually and participate in Sunday Masses were less likely to be hospitalized due to depression.Conclusions: There was no significant correlation between the level of religiosity of patients with depression and the level of health behaviors manifested by them.pl
dc.abstract.pl1.STRESZCZENIEWstęp. W ostatnich latach można dostrzec wzrost zainteresowania tematyką religijności oraz wpływem religii na zdrowie. Uwzględnienie przekonań religijnych jest ważnym elementem, choć często mało dostrzegalnym podczas świadczenia opieki pielęgniarskiej. Cel. Celem pracy była ocena stopnia religijności oraz zachowań zdrowotnych pacjentów chorych na depresję oraz zbadanie korelacji między nimi.Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 104 pacjentów chorujących na depresję. Zachowania zdrowotne grupy badanej zostały określone za pomocą autorskiego kwestionariusza, natomiast stopień religijności na podstawie Skali Indywidualnej Religijności autorstwa A. Latały i P. Sochy. Wyniki: Badani pacjenci z depresją cechowali się znacznym stopniem religijności. Zachowaniami zdrowotnymi, najczęściej przestrzeganymi przez badanych było przyjmowanie leków, spożywanie warzyw i owoców oraz produktów bogatych w kwas omega-3. Wyższą religijnością cechowały się osoby starsze, mieszkające na wsi, a także osoby z wykształceniem średnim, podstawowym i zawodowym. Wyższym poziomem zachowań zdrowotnych charakteryzowały się osoby z wykształceniem wyższym oraz aktywne zawodowo. Badani częściej modlący się indywidualnie oraz uczestniczący w Mszach niedzielnych rzadziej byli hospitalizowani z powodu depresji. Wnioski: Nie zaobserwowano istotnej zależności pomiędzy poziomem religijności pacjentów z depresją a poziomem przejawianych przez nich zachowań zdrowotnych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMajda, Anna - 130794 pl
dc.contributor.authorSikora, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPucko, Zygmunt - 133241 pl
dc.contributor.reviewerMajda, Anna - 130794 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:05:25Z
dc.date.available2020-07-28T04:05:25Z
dc.date.submitted2019-09-26pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-136946-201153pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238796
dc.languagepolpl
dc.subject.endepression, religiosity, health behaviors, healthpl
dc.subject.pldepresja, religijność, zachowania zdrowotne, zdrowiepl
dc.titleReligijność i zachowania zdrowotne pacjentów z depresjąpl
dc.title.alternativeReligiosity and health behaviors of patients with depressionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
1. SUMMARYIntroduction: In recent years, we can see a growing interest in the subject of religiosity and the influence of religion on health. Taking into account religious beliefs is an important element, although often not very noticeable when providing nursing care.Objective. This study aimed to assess the religiosity and health behaviors of patients with depression and to investigate the correlation between them.Material & methods: 104 patients suffering from depression participated in the study. Self-constructed questionnaire was used to determine the health behaviors of the study group, while the degree of religiosity was measured with the Individual Religion Scale by A. Latała and P. Socha. Results: Studied depression patients were characterized by a significant degree of religiosity. Health behaviors, most frequently presendted by the respondents were taking medicines, eating vegetables, fruits and products rich in omega-3 acids. Higher degree of religiosity was observed in elderly, countryside inhibitants, as well as people with secondary basic and vocational education. The higher level of health behaviors was characteristic for people with higher education level and employed. Study subjects who pray more often individually and participate in Sunday Masses were less likely to be hospitalized due to depression.Conclusions: There was no significant correlation between the level of religiosity of patients with depression and the level of health behaviors manifested by them.
dc.abstract.plpl
1.STRESZCZENIEWstęp. W ostatnich latach można dostrzec wzrost zainteresowania tematyką religijności oraz wpływem religii na zdrowie. Uwzględnienie przekonań religijnych jest ważnym elementem, choć często mało dostrzegalnym podczas świadczenia opieki pielęgniarskiej. Cel. Celem pracy była ocena stopnia religijności oraz zachowań zdrowotnych pacjentów chorych na depresję oraz zbadanie korelacji między nimi.Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 104 pacjentów chorujących na depresję. Zachowania zdrowotne grupy badanej zostały określone za pomocą autorskiego kwestionariusza, natomiast stopień religijności na podstawie Skali Indywidualnej Religijności autorstwa A. Latały i P. Sochy. Wyniki: Badani pacjenci z depresją cechowali się znacznym stopniem religijności. Zachowaniami zdrowotnymi, najczęściej przestrzeganymi przez badanych było przyjmowanie leków, spożywanie warzyw i owoców oraz produktów bogatych w kwas omega-3. Wyższą religijnością cechowały się osoby starsze, mieszkające na wsi, a także osoby z wykształceniem średnim, podstawowym i zawodowym. Wyższym poziomem zachowań zdrowotnych charakteryzowały się osoby z wykształceniem wyższym oraz aktywne zawodowo. Badani częściej modlący się indywidualnie oraz uczestniczący w Mszach niedzielnych rzadziej byli hospitalizowani z powodu depresji. Wnioski: Nie zaobserwowano istotnej zależności pomiędzy poziomem religijności pacjentów z depresją a poziomem przejawianych przez nich zachowań zdrowotnych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Majda, Anna - 130794
dc.contributor.authorpl
Sikora, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Pucko, Zygmunt - 133241
dc.contributor.reviewerpl
Majda, Anna - 130794
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:05:25Z
dc.date.available
2020-07-28T04:05:25Z
dc.date.submittedpl
2019-09-26
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-136946-201153
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238796
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
depression, religiosity, health behaviors, health
dc.subject.plpl
depresja, religijność, zachowania zdrowotne, zdrowie
dc.titlepl
Religijność i zachowania zdrowotne pacjentów z depresją
dc.title.alternativepl
Religiosity and health behaviors of patients with depression
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Ashburn
2
Gniezno
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Lublin
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available