Świetlica środowiskowa jako środowisko edukacyjno-kompensacyjne dla młodzieży z deficytami społecznymi

master
dc.abstract.enThe main aim of this work is to present the capability of community centre to conduct educational and preventive steps for the school youth who is in danger with social deficits.The considerations about the community centre in the role of educational-compensational environment for the youth are began with the definition of the main words such as behaviour, education and socialization. The pathology, disfunctions and deviations in social life are described. There are also decribed such words as social and help care including law regulations in Poland. The educational-compensational role of the community centre is presented as the important place for school youth with social deficits. My reaserch showed that the community centre ‘Promyczkowo’ in Zakopane is not ready to take the preventive steps. The cause of this situation is poor organization and poor involving of the managmnet in creation of the new vision of the coummunity centre and in self-development of the educators. Unfortunatelly this kind of situation has an impact on the educators’ work, they are often not enough included in educational process of the youth, the children are often left without any care. This situation has bad influence on the children especially in the light of the strategy in coping with the problem’s situations. This reaserch showed that some percetn of the youth cannot face up the problem’s situations; this leads them to taking drugs and even to commitnig siucide. The main group of the children and young people who are in community centre choose not direct escape from the problems. The role of the community centre should be strictly described as the main form of help for this young people. They should see some constructive solutions and they should have different ways of spending free time outside the school. The educators should build their authority among the young people – it is very important that in the difficult situations they should ask the educators for help and piece of advice. My reaserch showed that great number of girls need this kind of support. Unfortunatelly this is impossible in situation when the educators have got their own problems in community centre and they do not cope with this. That is why they cannot help the young people.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy była próba określenia zdolności świetlicy środowiskowej do przeprowadzania skutecznych oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych w stosunku do młodzieży gimnazjalnej z deficytami społecznymi. Rozważania dotyczące świetlicy środowiskowej jako środowiska kompensacyjno-edukacyjnego dla młodzieży rozpoczęto od zdefiniowania podstawowych pojęć stosowanych w literaturze przedmiotu, takich jak wychowanie, socjalizacja i kształcenie. Opisane zostały patologie, dysfunkcje i dewiacje w życiu społecznym. Zdefiniowano pojęcie opieki i pomocy społecznej, przytoczono akty prawne obowiązujące w Polsce. Ustalono czym jest świetlica środowiskowa jako środowisko kompensacyjno-edukacyjne wobec młodzieży w wieku gimnazjalnym z deficytami społecznymi.Przeprowadzone badanie wykazało, że świetlica środowiskowa „Promyczkowo” w Zakopanem nie jest w pełni przygotowana do pełnienia funkcji profilaktycznej. Jest to spowodowane głównie względami organizacyjnymi i niewielkim zaangażowaniem dyrekcji w budowanie wizji i strategii świetlicy oraz rozwój zawodowy zatrudnionych w niej wychowawców. Wszystko to sprawia, że wychowawcy nie angażują się w pełni w proces wychowawczy, niejako pozostawiając młodzież samym sobie.W obliczu dominujących strategii radzenia sobie młodzieży z sytuacjami problemowymi sytuacja ta jest niekorzystna. Przeprowadzone badanie wykazało bowiem, że znaczący odsetek młodych ludzi w obliczu problemów wybiera ucieczkę bierną, wiążącą się z ryzykiem sięgania po używki i substancje psychoaktywne, a nawet próby samobójczej. Przeważająca grupa wychowanków świetlicy korzysta z ucieczki pośredniej przed problemami. Rolą świetlicy powinno być wskazywanie tym młodym ludziom rozwiązań konstruktywnych oraz zapewnienie im odpowiednich form aktywności pozaszkolnej, by ich postawa nie przekształciła się w ucieczkę bierną czy mieszany typ ucieczki – zidentyfikowany w grupie objętej niniejszym badaniem. Wychowawcy powinni również budować swój autorytet wśród wychowanków – tak, by w sytuacjach problemowych młodzież zwracała się do nich po pomoc i poradę. Niniejsze badanie wykazało, że tego typu wsparcia oczekuje znaczna część dziewcząt. Trudno jednak oczekiwać, by młodym ludziom w rozwiązywaniu ich problemów pomagały osoby, które same mają trudności z rozwiązaniem problemów występujących w zatrudniającej ich placówce.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.authorMorawski-Rapacz, Radosławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.reviewerBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T17:56:03Z
dc.date.available2020-07-14T17:56:03Z
dc.date.submitted2011-06-22pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-54469-120423pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169474
dc.subject.encommunity centre, youth, education, compensationpl
dc.subject.otherświetlica środowiskowa, młodzież, edukacja, kompensacjapl
dc.titleŚwietlica środowiskowa jako środowisko edukacyjno-kompensacyjne dla młodzieży z deficytami społecznymipl
dc.title.alternativecommunity centre as an educational-compensational environmentfot the youth with social deficitspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this work is to present the capability of community centre to conduct educational and preventive steps for the school youth who is in danger with social deficits.The considerations about the community centre in the role of educational-compensational environment for the youth are began with the definition of the main words such as behaviour, education and socialization. The pathology, disfunctions and deviations in social life are described. There are also decribed such words as social and help care including law regulations in Poland. The educational-compensational role of the community centre is presented as the important place for school youth with social deficits. My reaserch showed that the community centre ‘Promyczkowo’ in Zakopane is not ready to take the preventive steps. The cause of this situation is poor organization and poor involving of the managmnet in creation of the new vision of the coummunity centre and in self-development of the educators. Unfortunatelly this kind of situation has an impact on the educators’ work, they are often not enough included in educational process of the youth, the children are often left without any care. This situation has bad influence on the children especially in the light of the strategy in coping with the problem’s situations. This reaserch showed that some percetn of the youth cannot face up the problem’s situations; this leads them to taking drugs and even to commitnig siucide. The main group of the children and young people who are in community centre choose not direct escape from the problems. The role of the community centre should be strictly described as the main form of help for this young people. They should see some constructive solutions and they should have different ways of spending free time outside the school. The educators should build their authority among the young people – it is very important that in the difficult situations they should ask the educators for help and piece of advice. My reaserch showed that great number of girls need this kind of support. Unfortunatelly this is impossible in situation when the educators have got their own problems in community centre and they do not cope with this. That is why they cannot help the young people.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy była próba określenia zdolności świetlicy środowiskowej do przeprowadzania skutecznych oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych w stosunku do młodzieży gimnazjalnej z deficytami społecznymi. Rozważania dotyczące świetlicy środowiskowej jako środowiska kompensacyjno-edukacyjnego dla młodzieży rozpoczęto od zdefiniowania podstawowych pojęć stosowanych w literaturze przedmiotu, takich jak wychowanie, socjalizacja i kształcenie. Opisane zostały patologie, dysfunkcje i dewiacje w życiu społecznym. Zdefiniowano pojęcie opieki i pomocy społecznej, przytoczono akty prawne obowiązujące w Polsce. Ustalono czym jest świetlica środowiskowa jako środowisko kompensacyjno-edukacyjne wobec młodzieży w wieku gimnazjalnym z deficytami społecznymi.Przeprowadzone badanie wykazało, że świetlica środowiskowa „Promyczkowo” w Zakopanem nie jest w pełni przygotowana do pełnienia funkcji profilaktycznej. Jest to spowodowane głównie względami organizacyjnymi i niewielkim zaangażowaniem dyrekcji w budowanie wizji i strategii świetlicy oraz rozwój zawodowy zatrudnionych w niej wychowawców. Wszystko to sprawia, że wychowawcy nie angażują się w pełni w proces wychowawczy, niejako pozostawiając młodzież samym sobie.W obliczu dominujących strategii radzenia sobie młodzieży z sytuacjami problemowymi sytuacja ta jest niekorzystna. Przeprowadzone badanie wykazało bowiem, że znaczący odsetek młodych ludzi w obliczu problemów wybiera ucieczkę bierną, wiążącą się z ryzykiem sięgania po używki i substancje psychoaktywne, a nawet próby samobójczej. Przeważająca grupa wychowanków świetlicy korzysta z ucieczki pośredniej przed problemami. Rolą świetlicy powinno być wskazywanie tym młodym ludziom rozwiązań konstruktywnych oraz zapewnienie im odpowiednich form aktywności pozaszkolnej, by ich postawa nie przekształciła się w ucieczkę bierną czy mieszany typ ucieczki – zidentyfikowany w grupie objętej niniejszym badaniem. Wychowawcy powinni również budować swój autorytet wśród wychowanków – tak, by w sytuacjach problemowych młodzież zwracała się do nich po pomoc i poradę. Niniejsze badanie wykazało, że tego typu wsparcia oczekuje znaczna część dziewcząt. Trudno jednak oczekiwać, by młodym ludziom w rozwiązywaniu ich problemów pomagały osoby, które same mają trudności z rozwiązaniem problemów występujących w zatrudniającej ich placówce.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.authorpl
Morawski-Rapacz, Radosław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.reviewerpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.date.accessioned
2020-07-14T17:56:03Z
dc.date.available
2020-07-14T17:56:03Z
dc.date.submittedpl
2011-06-22
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-54469-120423
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169474
dc.subject.enpl
community centre, youth, education, compensation
dc.subject.otherpl
świetlica środowiskowa, młodzież, edukacja, kompensacja
dc.titlepl
Świetlica środowiskowa jako środowisko edukacyjno-kompensacyjne dla młodzieży z deficytami społecznymi
dc.title.alternativepl
community centre as an educational-compensational environmentfot the youth with social deficits
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
77
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Krakow
11
Gdansk
7
Poznan
5
Torun
4
Wroclaw
4
Katowice
3
Opole
3
Bydgoszcz
2
Lodz
2

No access

No Thumbnail Available