Walory sprawności audytu wewnętrznego

master
dc.abstract.enInternal audit is one of the most important tools for controlling the functioning of an organization. It also performs advisory functions whose task is to introduce the operational improvement of the organization and bring added value to it. The aim of this work is to analyze the advantages of the efficiency of internal audit. The first chapter is devoted to the definition of internal audit, its functions and types. The second chapter describes the values of fitness. The third part of the work presents procedures related to the internal audit. In the fourth chapter, on the basis of a survey conducted among employees of randomly selected communes of the Świętokrzyskie Voivodeship, an analysis of the effectiveness of the audit as a service was made.pl
dc.abstract.plAudyt wewnętrzny jest jednym z najważniejszych narzędzi kontroli funkcjonowania organizacji. Pełni także funkcje doradcze, których zadaniem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Celem niniejszej pracy jest analiza walorów sprawności audytu wewnętrznego. Pierwszy rozdział poświęcony jest definicji audytu wewnętrznego oraz jego funkcjom i rodzajom. W drugim rozdziale określone zostały walory sprawności. Trzecia część pracy przedstawia procedury związane z audytem wewnętrznym. W czwartym rozdziale, na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród pracowników losowo wybranych gmin województwa świętokrzyskiego, dokonana została analiza skuteczności audytu jako usługi.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDobrowolski, Zbysławpl
dc.contributor.authorDzieciuch, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDobrowolski, Zbysławpl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.date.accessioned2021-11-02T22:35:59Z
dc.date.available2021-11-02T22:35:59Z
dc.date.submitted2021-10-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-148657-278974pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282595
dc.languagepolpl
dc.subject.eninternal audit, control, effectiveness, values of efficiency, managementpl
dc.subject.plaudyt wewnętrzny, kontrola, skuteczność, walory sprawności, zarządzaniepl
dc.titleWalory sprawności audytu wewnętrznegopl
dc.title.alternativeValues of efficiency of internal auditpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Internal audit is one of the most important tools for controlling the functioning of an organization. It also performs advisory functions whose task is to introduce the operational improvement of the organization and bring added value to it. The aim of this work is to analyze the advantages of the efficiency of internal audit. The first chapter is devoted to the definition of internal audit, its functions and types. The second chapter describes the values of fitness. The third part of the work presents procedures related to the internal audit. In the fourth chapter, on the basis of a survey conducted among employees of randomly selected communes of the Świętokrzyskie Voivodeship, an analysis of the effectiveness of the audit as a service was made.
dc.abstract.plpl
Audyt wewnętrzny jest jednym z najważniejszych narzędzi kontroli funkcjonowania organizacji. Pełni także funkcje doradcze, których zadaniem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Celem niniejszej pracy jest analiza walorów sprawności audytu wewnętrznego. Pierwszy rozdział poświęcony jest definicji audytu wewnętrznego oraz jego funkcjom i rodzajom. W drugim rozdziale określone zostały walory sprawności. Trzecia część pracy przedstawia procedury związane z audytem wewnętrznym. W czwartym rozdziale, na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród pracowników losowo wybranych gmin województwa świętokrzyskiego, dokonana została analiza skuteczności audytu jako usługi.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Dobrowolski, Zbysław
dc.contributor.authorpl
Dzieciuch, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Dobrowolski, Zbysław
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.date.accessioned
2021-11-02T22:35:59Z
dc.date.available
2021-11-02T22:35:59Z
dc.date.submittedpl
2021-10-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-148657-278974
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282595
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
internal audit, control, effectiveness, values of efficiency, management
dc.subject.plpl
audyt wewnętrzny, kontrola, skuteczność, walory sprawności, zarządzanie
dc.titlepl
Walory sprawności audytu wewnętrznego
dc.title.alternativepl
Values of efficiency of internal audit
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Gorlice
3
Wroclaw
3
Bialystok
2
Gdansk
2
Iwanowice
2
Dobczyce
1
Dublin
1
Krakow
1
Mielec
1

No access

No Thumbnail Available
Collections