Rehabilitacja w niedowładzie nerwu twarzowego i trójdzielnego w następstwie oponiaka - opis przypadku

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: meningiomas are, next to gliomas, the most common central nervous system tumors. Meningiomas are tumors of the dura mater. When tumor grows in a tight intracranial space and press on the brain structure causes non specific symptoms and symptoms depending on location. The surgical resection of the tumor often leads to complications and dysfunctions so rehabilitation is aa important part of treatment. The aim: of the study is description of the case of patient with postoperative paresis of right VII and V nerves and to analize the impact of the 8 – week face rehabilitation after injection of toxinum botulinum Matherial and methods: study involved patient after two craniotomies and radiotherapy gamma - knife. For eight weeks patiens was rehabilitated at Home. To rehabilitation was used kinesiotherapy – mimic excercises. Before and after physiotherapy patients condition was examined using autor’s test card. Results: After eight – week rehabilitation was noticed improvement of facial expression of 23% compared to the state before rehabilitation. After physiotherapy patient activated right masseter in chewing process. Conclusions: The facial excercise improved The functions of many paresis muscles were improved. Toxinum botulinum make rehabilitation process easier.pl
dc.abstract.plWstęp: oponiaki są, obok glejaków, najczęstszymi guzami ośrodkowego układu nerwowego. Oponiaki stanowią nowotwory opony twardej. Rozrost guza w ciasnej przestrzeni śródczaszkowej i nacisk na struktury mózgowia wywołuje oprócz nieswoistych objawów takich jak bóle głowy objawy zależne od lokalizacji. W wyniku operacyjnej resekcji guza często dochodzi do powikłań i dysfunkcji, w których istotna jest rehabilitacja.Celem pracy: jest opis przypadku pacjentki z pooperacyjnym niedowładem prawego n. VII i V oraz dokonanie analizy wpływu 8 tygodniowej rehabilitacji twarzy po podaniu toksyny botulinowej.Materiał i metody: badaniem objęto pacjentkę po dwukrotnej kraniektomii podpotylicznej i zaesowatej oraz naświetlaniu gamma – knife z powodu oponiaka mózgu. Przez osiem tygodni pacjentka poddawana była zabiegom fizjoterapeutycznym w warunkach domowych, polegających na kinezyterapii tj. ćwiczeniach mimicznych. Przed i po fizjoterapii dokonano oceny stanu pacjentki za pomocą autorskiej karty badania. Wyniki: Po ośmiotygodniowej rehabilitacji zauważono u pacjentki poprawę mimiki o 23% w stosunku do stanu sprzed ćwiczeń. Pacjentka zaaktywizowała żwacz w procesie żucia po stronie niedowładnej.Wnioski: Ćwiczenia mimiczne poprawiły funkcje wielu niedowładnych mięśni. Toksyna botulinowa ułatwia proces rehabilitacji.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorJaworek, Magdalena - 129894 pl
dc.contributor.authorBidziński, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 129894 pl
dc.contributor.reviewerMańko, Grzegorz - 200727 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:51:52Z
dc.date.available2020-07-28T01:51:52Z
dc.date.submitted2019-07-09pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-134643-175499pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236836
dc.languagepolpl
dc.subject.enmeningioma, facial nerve, trigeminal nerve, physiotherapy, kinesitherapy, mimic excercisespl
dc.subject.ploponiak, nerw twarzowy, nerw trójdzielny, fizjoterapia, kinezyterapia, ćwiczenia mimicznepl
dc.titleRehabilitacja w niedowładzie nerwu twarzowego i trójdzielnego w następstwie oponiaka - opis przypadkupl
dc.title.alternativeRehabilitation in facial nerve paresis and trigeminal nerve paresis in the aftermath of meningioma - case reportpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: meningiomas are, next to gliomas, the most common central nervous system tumors. Meningiomas are tumors of the dura mater. When tumor grows in a tight intracranial space and press on the brain structure causes non specific symptoms and symptoms depending on location. The surgical resection of the tumor often leads to complications and dysfunctions so rehabilitation is aa important part of treatment. The aim: of the study is description of the case of patient with postoperative paresis of right VII and V nerves and to analize the impact of the 8 – week face rehabilitation after injection of toxinum botulinum Matherial and methods: study involved patient after two craniotomies and radiotherapy gamma - knife. For eight weeks patiens was rehabilitated at Home. To rehabilitation was used kinesiotherapy – mimic excercises. Before and after physiotherapy patients condition was examined using autor’s test card. Results: After eight – week rehabilitation was noticed improvement of facial expression of 23% compared to the state before rehabilitation. After physiotherapy patient activated right masseter in chewing process. Conclusions: The facial excercise improved The functions of many paresis muscles were improved. Toxinum botulinum make rehabilitation process easier.
dc.abstract.plpl
Wstęp: oponiaki są, obok glejaków, najczęstszymi guzami ośrodkowego układu nerwowego. Oponiaki stanowią nowotwory opony twardej. Rozrost guza w ciasnej przestrzeni śródczaszkowej i nacisk na struktury mózgowia wywołuje oprócz nieswoistych objawów takich jak bóle głowy objawy zależne od lokalizacji. W wyniku operacyjnej resekcji guza często dochodzi do powikłań i dysfunkcji, w których istotna jest rehabilitacja.Celem pracy: jest opis przypadku pacjentki z pooperacyjnym niedowładem prawego n. VII i V oraz dokonanie analizy wpływu 8 tygodniowej rehabilitacji twarzy po podaniu toksyny botulinowej.Materiał i metody: badaniem objęto pacjentkę po dwukrotnej kraniektomii podpotylicznej i zaesowatej oraz naświetlaniu gamma – knife z powodu oponiaka mózgu. Przez osiem tygodni pacjentka poddawana była zabiegom fizjoterapeutycznym w warunkach domowych, polegających na kinezyterapii tj. ćwiczeniach mimicznych. Przed i po fizjoterapii dokonano oceny stanu pacjentki za pomocą autorskiej karty badania. Wyniki: Po ośmiotygodniowej rehabilitacji zauważono u pacjentki poprawę mimiki o 23% w stosunku do stanu sprzed ćwiczeń. Pacjentka zaaktywizowała żwacz w procesie żucia po stronie niedowładnej.Wnioski: Ćwiczenia mimiczne poprawiły funkcje wielu niedowładnych mięśni. Toksyna botulinowa ułatwia proces rehabilitacji.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Jaworek, Magdalena - 129894
dc.contributor.authorpl
Bidziński, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 129894
dc.contributor.reviewerpl
Mańko, Grzegorz - 200727
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:51:52Z
dc.date.available
2020-07-28T01:51:52Z
dc.date.submittedpl
2019-07-09
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-134643-175499
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236836
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
meningioma, facial nerve, trigeminal nerve, physiotherapy, kinesitherapy, mimic excercises
dc.subject.plpl
oponiak, nerw twarzowy, nerw trójdzielny, fizjoterapia, kinezyterapia, ćwiczenia mimiczne
dc.titlepl
Rehabilitacja w niedowładzie nerwu twarzowego i trójdzielnego w następstwie oponiaka - opis przypadku
dc.title.alternativepl
Rehabilitation in facial nerve paresis and trigeminal nerve paresis in the aftermath of meningioma - case report
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
117
Views per month
Views per city
Krakow
18
Warsaw
15
Gdansk
4
Gdynia
3
Katowice
3
Poznan
3
Sochaczew
3
Wroclaw
3
Bialystok
2
Lodz
2

No access

No Thumbnail Available