"Handel kobietami- aspekty kryminologiczne"

master
dc.abstract.enThe theme of study is the issue of modern human slavery and limiting their rights by others. The study was discussed the issue of trafficking in human beings facing the modern world.The victims of human trafficking affecting both men and women and children. Themes of human trafficking in this study is discussed in the context of women who have been victims of this trafficking.Today, human trafficking takes many forms, such as, prostitution and other forms of sexual exploitation, forced labor and begging. The issue was discussed whether from Polish legislators and the rules for international law. The study included legislative changes concerning criminalization of trafficking that took place over several years.With the passage of time appear every time a new form of enslavement of another human being in order to benefit materilanych therefore a way to prevent the need to keep up with the evolution. Therefore in this work were also discussed forms and institutions that seek to prevent, combat head preceder as well as to help women victims.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest problematyka współczesnego zniewolenia człowieka oraz ograniczenie przysługujących mu praw przez drugiego człowieka. W pracy została omówiona problematyka handlu ludźmi z jakim boryka się współczesny świat.Ofiarami handlu ludźmi padają zarówno kobiety jak i mężczyźni oraz dzieci. Tematyka handlu ludźmi w niniejszej pracy została omówiona w kontekście kobiet, które padły ofiarami omawianego procederu.W dzisiejszych czasach handel ludźmi przybiera różne formy, takie jak; prostytucja oraz inne formy wyzysku seksualnego, pracy przymusowej i żebractwa. Problematyka została omówiona w opraciu o Polskie ustawodastwo oraz przepisy prawa międzynardowego. W pracy zostały ujęte zmiany legislacyjne dotyczące penalizacji handlu ludźmi jakie miały miejsce na przestrzeni kilkudziesięciu lat.Wraz z upływem czasu pojawiają się co raz to nowe formy zniewolenia drugiego człowieka w celu uzyskania korzyści materilanych w związku z tym formy zapobiegania muszą nadążać nad tym ewoluowaniem. W związku z tym w tej pracy zostały także omówione formy oraz instytucje , które starają się zapobiegać , zwalczać owy precedera także nieść pomoc kobietom ofiarom.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBłachut, Janina - 127357 pl
dc.contributor.authorTabor, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDadak, Wojciech - 127683 pl
dc.contributor.reviewerBłachut, Janina - 127357 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:46:37Z
dc.date.available2020-07-24T17:46:37Z
dc.date.submitted2013-09-18pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-76486-42608pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189136
dc.languagepolpl
dc.subject.entraffickingpl
dc.subject.plhandel ludźmi, handel żywym towarem, kobietapl
dc.title"Handel kobietami- aspekty kryminologiczne"pl
dc.title.alternativetrafficking in women - aspects of criminologypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of study is the issue of modern human slavery and limiting their rights by others. The study was discussed the issue of trafficking in human beings facing the modern world.The victims of human trafficking affecting both men and women and children. Themes of human trafficking in this study is discussed in the context of women who have been victims of this trafficking.Today, human trafficking takes many forms, such as, prostitution and other forms of sexual exploitation, forced labor and begging. The issue was discussed whether from Polish legislators and the rules for international law. The study included legislative changes concerning criminalization of trafficking that took place over several years.With the passage of time appear every time a new form of enslavement of another human being in order to benefit materilanych therefore a way to prevent the need to keep up with the evolution. Therefore in this work were also discussed forms and institutions that seek to prevent, combat head preceder as well as to help women victims.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest problematyka współczesnego zniewolenia człowieka oraz ograniczenie przysługujących mu praw przez drugiego człowieka. W pracy została omówiona problematyka handlu ludźmi z jakim boryka się współczesny świat.Ofiarami handlu ludźmi padają zarówno kobiety jak i mężczyźni oraz dzieci. Tematyka handlu ludźmi w niniejszej pracy została omówiona w kontekście kobiet, które padły ofiarami omawianego procederu.W dzisiejszych czasach handel ludźmi przybiera różne formy, takie jak; prostytucja oraz inne formy wyzysku seksualnego, pracy przymusowej i żebractwa. Problematyka została omówiona w opraciu o Polskie ustawodastwo oraz przepisy prawa międzynardowego. W pracy zostały ujęte zmiany legislacyjne dotyczące penalizacji handlu ludźmi jakie miały miejsce na przestrzeni kilkudziesięciu lat.Wraz z upływem czasu pojawiają się co raz to nowe formy zniewolenia drugiego człowieka w celu uzyskania korzyści materilanych w związku z tym formy zapobiegania muszą nadążać nad tym ewoluowaniem. W związku z tym w tej pracy zostały także omówione formy oraz instytucje , które starają się zapobiegać , zwalczać owy precedera także nieść pomoc kobietom ofiarom.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Błachut, Janina - 127357
dc.contributor.authorpl
Tabor, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dadak, Wojciech - 127683
dc.contributor.reviewerpl
Błachut, Janina - 127357
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:46:37Z
dc.date.available
2020-07-24T17:46:37Z
dc.date.submittedpl
2013-09-18
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-76486-42608
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189136
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
trafficking
dc.subject.plpl
handel ludźmi, handel żywym towarem, kobieta
dc.titlepl
"Handel kobietami- aspekty kryminologiczne"
dc.title.alternativepl
trafficking in women - aspects of criminology
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Wroclaw
6
Cielesnica
3
Dublin
3
Gdansk
3
Katowice
3
Krakow
3
Bialystok
2
Kłodawa
2
Swidnik
2

No access

No Thumbnail Available