Badanie stabilności markerów związanych z kardiomiogenezą w fibroblastach serca, pod kątem ich wykorzystania jako źródła pęcherzyków komórkowych

licenciate
dc.abstract.enCardiac fibroblasts are critical for proper heart function through multiple interactions with the other myocardial cells. Cardiac fibroblasts produce the extracellular matrix (ECM) scaffold within which the various cellular components of the heart are organize and providing structural support. There is growing evidence that the quality and quantity of ECM is a key factor for determining cardiac cell behaviour during development and in pathological contexts. Cardiac fibroblasts are relatively poorly characterized cardiac cells and well characterized markers are now paving the way for a better understanding of the roles of these cells in various developmental and disease contexts. Notably, the processes including release and recruitment of circulating fibroblast- derived extracellular vesicles as cell-to-cell communication elements play also important role in heart function. Number of publications on extracellular vesicles (EVs) is growing exponentially because of the possibility for potential applications of EVs in tissue regeneration. In this work, it will be discussed the stability of expression of selected markers associated with cardiomyogenesis in normal human cardiac fibroblasts (NHCF-V) as a source cells for EV isolation. Well characterized markers may allow better monitoring of phenotype stability and aging of cardiac fibroblasts in vitro, which is critical in context of harvesting of EVs form these cells.pl
dc.abstract.plFibroblasty sercowe mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania serca poprzez oddziaływania z innymi komórkami mięśnia sercowego. Fibroblasty w obrębie serca wytwarzają macierz pozakomórkową (ECM), w której organizowane są różne komponenty komórkowe serca. Oprócz zapewniania wsparcia strukturalnego staje się jasne, że jakość i ilość ECM jest kluczowym czynnikiem określającym zachowanie komórek serca podczas rozwoju oraz w kontekście patologicznym i regeneracyjnym. Fibroblasty w obrębie serca długo pozostawały stosunkowo słabo scharakteryzowanymi komórkami sercowymi. Natomiast dobrze scharakteryzowane markery torują drogę do lepszego zrozumienia roli tych komórek w różnych kontekstach rozwojowych i chorobowych. Warto zwrócić uwagę na znaczenie procesów, w tym krążących komórkowych mikropęcherzyków z fibroblastów w komunikacji międzykomórkowej. Liczba badań pęcherzyków komórkowych (EV) rośnie wykładniczo ze względu na perspektywę ich potencjalnego zastosowania w regeneracji tkanek. W tej pracy, zostanie omówiona stabilność biomarkerów związanych z kardiomiogenezą w ludzkiej linii komórek fibroblastów komory serca (NHCF-V), jako źródło mikropęcherzyków komórkowych. Dobrze scharakteryzowane markery dają możliwość do lepszego zrozumienia stabilności fenotypu i starzenia się fibroblastów serca in vitro, co stanowi istotne zjawisko m.in. w kontekście izolacji mikropęcherzyków.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorZuba-Surma, Ewapl
dc.contributor.authorAnisimau, Yaraslaupl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerZuba-Surma, Ewapl
dc.contributor.reviewerKędracka-Krok, Sylwia - 128739 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:49:59Z
dc.date.available2020-07-27T17:49:59Z
dc.date.submitted2018-09-10pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-125201-220534pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229442
dc.languagepolpl
dc.subject.enExtracellular vesicles, heart repair, cardiac fibroblasts, flow cytometry, aging.pl
dc.subject.plMikropęcherzyki zewnątrzkomórkowe, regeneracja serca, fibroblasty sercowe, cytometria przepływowa, starzenie.pl
dc.titleBadanie stabilności markerów związanych z kardiomiogenezą w fibroblastach serca, pod kątem ich wykorzystania jako źródła pęcherzyków komórkowychpl
dc.title.alternativeStudy of the stability of biomarkers associated with cardiomyogenesis in cardiac fibroblasts as a source of cellular microvesiclespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Cardiac fibroblasts are critical for proper heart function through multiple interactions with the other myocardial cells. Cardiac fibroblasts produce the extracellular matrix (ECM) scaffold within which the various cellular components of the heart are organize and providing structural support. There is growing evidence that the quality and quantity of ECM is a key factor for determining cardiac cell behaviour during development and in pathological contexts. Cardiac fibroblasts are relatively poorly characterized cardiac cells and well characterized markers are now paving the way for a better understanding of the roles of these cells in various developmental and disease contexts. Notably, the processes including release and recruitment of circulating fibroblast- derived extracellular vesicles as cell-to-cell communication elements play also important role in heart function. Number of publications on extracellular vesicles (EVs) is growing exponentially because of the possibility for potential applications of EVs in tissue regeneration. In this work, it will be discussed the stability of expression of selected markers associated with cardiomyogenesis in normal human cardiac fibroblasts (NHCF-V) as a source cells for EV isolation. Well characterized markers may allow better monitoring of phenotype stability and aging of cardiac fibroblasts in vitro, which is critical in context of harvesting of EVs form these cells.
dc.abstract.plpl
Fibroblasty sercowe mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania serca poprzez oddziaływania z innymi komórkami mięśnia sercowego. Fibroblasty w obrębie serca wytwarzają macierz pozakomórkową (ECM), w której organizowane są różne komponenty komórkowe serca. Oprócz zapewniania wsparcia strukturalnego staje się jasne, że jakość i ilość ECM jest kluczowym czynnikiem określającym zachowanie komórek serca podczas rozwoju oraz w kontekście patologicznym i regeneracyjnym. Fibroblasty w obrębie serca długo pozostawały stosunkowo słabo scharakteryzowanymi komórkami sercowymi. Natomiast dobrze scharakteryzowane markery torują drogę do lepszego zrozumienia roli tych komórek w różnych kontekstach rozwojowych i chorobowych. Warto zwrócić uwagę na znaczenie procesów, w tym krążących komórkowych mikropęcherzyków z fibroblastów w komunikacji międzykomórkowej. Liczba badań pęcherzyków komórkowych (EV) rośnie wykładniczo ze względu na perspektywę ich potencjalnego zastosowania w regeneracji tkanek. W tej pracy, zostanie omówiona stabilność biomarkerów związanych z kardiomiogenezą w ludzkiej linii komórek fibroblastów komory serca (NHCF-V), jako źródło mikropęcherzyków komórkowych. Dobrze scharakteryzowane markery dają możliwość do lepszego zrozumienia stabilności fenotypu i starzenia się fibroblastów serca in vitro, co stanowi istotne zjawisko m.in. w kontekście izolacji mikropęcherzyków.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Zuba-Surma, Ewa
dc.contributor.authorpl
Anisimau, Yaraslau
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Zuba-Surma, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Kędracka-Krok, Sylwia - 128739
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:49:59Z
dc.date.available
2020-07-27T17:49:59Z
dc.date.submittedpl
2018-09-10
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-125201-220534
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229442
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Extracellular vesicles, heart repair, cardiac fibroblasts, flow cytometry, aging.
dc.subject.plpl
Mikropęcherzyki zewnątrzkomórkowe, regeneracja serca, fibroblasty sercowe, cytometria przepływowa, starzenie.
dc.titlepl
Badanie stabilności markerów związanych z kardiomiogenezą w fibroblastach serca, pod kątem ich wykorzystania jako źródła pęcherzyków komórkowych
dc.title.alternativepl
Study of the stability of biomarkers associated with cardiomyogenesis in cardiac fibroblasts as a source of cellular microvesicles
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Krakow
2
Lodz
2
Wieliczka
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Ivano-Frankivsk
1
Skawina
1
Smigiel
1

No access

No Thumbnail Available