Motywacja do oglądania streamerów i związki z wysoką wrażliwością.

master
dc.abstract.enThe presented work aims to present the phenomenon of live-streaming and to show possible factors which motivate viewers to watch streamers. In addition, an attempt was made to test the relationship between live streaming and the level of sensitivity among audience participants.Based on the results of the survey, it can be concluded that viewers of live broadcasting platforms are driven by 3 motivators: entertainment and seeking information; streamer approval; and interpersonal contacts. They are described in the theoretical chapter, along with a definition and approximation of the nature of live-streaming and high sensitivity.In the empirical chapter, the hypotheses were presented, along with their verification and the presentation of assumptions where the given correlations could arise. In addition, further possible research directions in the area of live-streaming were also proposed.The study was conducted online due to the prevailing COVID-19 epidemic. 152 people took part in the study. Two questionnaires were used for the study: self-authored measuring the area of live-streaming and Aron and Aron questionnaire (1997) checking the level of sensitivity (The Highly Sensitive Person Scale), taking into account its 3 subscales: aesthetic sensitivity; ease of excitation; and a low sensory threshold.According to statistical analyzes, it can be concluded that there are significant correlations between motivations of watching streamers and viewers' sensitivity levels. They were presented later in the work, in the empirical chapter.pl
dc.abstract.plPrzedstawiona praca ma na celu zaprezentowanie zjawiska live-streamingu, a także ukazanie, możliwych czynników motywujących widzów do oglądania streamerów. Ponadto podjęto próbę sprawdzenia związków między live-streamingiem a poziomem wrażliwości wśród uczestników publiczności.Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że widzami platform nadawania na żywo kierują co najmniej 3 czynniki motywujące: rozrywka i poszukiwanie informacji; aprobata streamera; oraz kontakty międzyludzkie. Zostały one opisane w rozdziale teoretycznym, razem z definicją live-streamingu i wysokiej wrażliwości. W rozdziale empirycznym zaprezentowano hipotezy, z ich weryfikacją oraz przedstawieniem przypuszczeń skąd mogły wynikać dane korelacje. Dodatkowo zaproponowano także dalsze możliwe kierunki badawcze w sferze live-streamingu.Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem internetu z powodu panującej epidemii COVID-19. W badaniu wzięły udział 152 osoby. Do pracy wykorzystano dwa kwestionariusze: własnego autorstwa mierzący obszar live-streamingu oraz Aron i Aron (1997) sprawdzający poziom wrażliwości (The Highly Sensitive Person Scale) z uwzględnieniem jej trzech podskal: czułości estetycznej; łatwości wzburzenia; oraz niskiego progu czuciowego. Według analiz statystycznych można stwierdzić, że istnieją znaczące korelacje między motywacjami do oglądania streamerów a poziomem wrażliwości widzów. Zostały one zobrazowane i przedstawione w dalszej części pracy, w rozdziale empirycznym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.contributor.authorOpyrchał, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.date.accessioned2020-12-18T22:32:37Z
dc.date.available2020-12-18T22:32:37Z
dc.date.submitted2020-12-18pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-140559-196530pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259177
dc.languagepolpl
dc.subject.enlive-streaming, sensitivity, motivation, streamer, media, viewerspl
dc.subject.pllive-streaming, wrażliwość, motywacja, streamer, media, widzowiepl
dc.titleMotywacja do oglądania streamerów i związki z wysoką wrażliwością.pl
dc.title.alternativeMotivation to watch streamers and relationships with high sensitivity.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The presented work aims to present the phenomenon of live-streaming and to show possible factors which motivate viewers to watch streamers. In addition, an attempt was made to test the relationship between live streaming and the level of sensitivity among audience participants.Based on the results of the survey, it can be concluded that viewers of live broadcasting platforms are driven by 3 motivators: entertainment and seeking information; streamer approval; and interpersonal contacts. They are described in the theoretical chapter, along with a definition and approximation of the nature of live-streaming and high sensitivity.In the empirical chapter, the hypotheses were presented, along with their verification and the presentation of assumptions where the given correlations could arise. In addition, further possible research directions in the area of live-streaming were also proposed.The study was conducted online due to the prevailing COVID-19 epidemic. 152 people took part in the study. Two questionnaires were used for the study: self-authored measuring the area of live-streaming and Aron and Aron questionnaire (1997) checking the level of sensitivity (The Highly Sensitive Person Scale), taking into account its 3 subscales: aesthetic sensitivity; ease of excitation; and a low sensory threshold.According to statistical analyzes, it can be concluded that there are significant correlations between motivations of watching streamers and viewers' sensitivity levels. They were presented later in the work, in the empirical chapter.
dc.abstract.plpl
Przedstawiona praca ma na celu zaprezentowanie zjawiska live-streamingu, a także ukazanie, możliwych czynników motywujących widzów do oglądania streamerów. Ponadto podjęto próbę sprawdzenia związków między live-streamingiem a poziomem wrażliwości wśród uczestników publiczności.Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że widzami platform nadawania na żywo kierują co najmniej 3 czynniki motywujące: rozrywka i poszukiwanie informacji; aprobata streamera; oraz kontakty międzyludzkie. Zostały one opisane w rozdziale teoretycznym, razem z definicją live-streamingu i wysokiej wrażliwości. W rozdziale empirycznym zaprezentowano hipotezy, z ich weryfikacją oraz przedstawieniem przypuszczeń skąd mogły wynikać dane korelacje. Dodatkowo zaproponowano także dalsze możliwe kierunki badawcze w sferze live-streamingu.Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem internetu z powodu panującej epidemii COVID-19. W badaniu wzięły udział 152 osoby. Do pracy wykorzystano dwa kwestionariusze: własnego autorstwa mierzący obszar live-streamingu oraz Aron i Aron (1997) sprawdzający poziom wrażliwości (The Highly Sensitive Person Scale) z uwzględnieniem jej trzech podskal: czułości estetycznej; łatwości wzburzenia; oraz niskiego progu czuciowego. Według analiz statystycznych można stwierdzić, że istnieją znaczące korelacje między motywacjami do oglądania streamerów a poziomem wrażliwości widzów. Zostały one zobrazowane i przedstawione w dalszej części pracy, w rozdziale empirycznym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.contributor.authorpl
Opyrchał, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.date.accessioned
2020-12-18T22:32:37Z
dc.date.available
2020-12-18T22:32:37Z
dc.date.submittedpl
2020-12-18
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-140559-196530
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259177
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
live-streaming, sensitivity, motivation, streamer, media, viewers
dc.subject.plpl
live-streaming, wrażliwość, motywacja, streamer, media, widzowie
dc.titlepl
Motywacja do oglądania streamerów i związki z wysoką wrażliwością.
dc.title.alternativepl
Motivation to watch streamers and relationships with high sensitivity.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Krakow
8
Warsaw
7
Bialystok
6
Wroclaw
4
Lodz
3
Dublin
2
Poznan
2
Radom
2
Bydgoszcz
1
Chorzów
1

No access

No Thumbnail Available