Temat pracy: Skarga na przewlekłość postępowania (w świetle orzecznictwa sądów polskich i ETPCZ)

master
dc.abstract.enThe complaint against the excessive length of proceedings has existed in the Polish legal system since 13 years. The legislator, by creating a new legal instrument, hoped that the problem of excessively long proceedings would be eliminated. Unfortunately, the way in which the complaints is functioning in Polish legal system is constantly criticized by the European Court of Human Rights in Strasbourg. According to the Court’s jurisprudence the issue of excessive length of judicial proceedings in Poland it is a system problem. The purpose of this paper is to analyze and evaluate the functioning of the complaint in the practice of Polish courts. The author discusses important issues related to the current practice of applying the complaint against the lengthiness of proceedings in the context of its effectiveness and presents ways to improve the effectiveness of the complaint.pl
dc.abstract.plSkarga na przewlekłość postępowania istnieje w polskim systemie prawnym od 13 lat. Ustawodawca tworząc nowy instrument prawny miał nadzieję, iż problem nadmiernie długich postępowań zostanie wyeliminowany. Niestety, sposób funkcjonowania skargi na przewlekłość jest przedmiotem nieustającej krytyki ze strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Z orzecznictwa Trybunału wynika, iż kwestia nadmiernej długości postępowań sądowych w Polsce to problem o randze systemowej. Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy i oceny funkcjonowania skargi w polskiej praktyce sądowej. Autor porusza istotne zagadnienia związane z dotychczasową praktyką stosowania skargi na przewlekłość w kontekście jej efektywności oraz przedstawia propozycje podniesienia skuteczności skargi.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGrzybowski, Marian - 128227 pl
dc.contributor.authorSzawan, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKuca, Grzegorz - 129623 pl
dc.contributor.reviewerGrzybowski, Marian - 128227 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:43:35Z
dc.date.available2020-07-27T10:43:35Z
dc.date.submitted2017-09-28pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-118177-118469pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223287
dc.languagepolpl
dc.subject.encomplaint against the excessive length of judicial proceedings, length of judicial proceedings, undue delay, the European Court of Human Rights in Strasbourg, the Act on the complaint about the excessive length of judicial proceedingspl
dc.subject.plskarga na przewlekłość postępowań, długość postępowań sądowych, nieuzasadniona zwłoka, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, Ustawa o skardze na rozpoznanie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,pl
dc.titleTemat pracy: Skarga na przewlekłość postępowania (w świetle orzecznictwa sądów polskich i ETPCZ)pl
dc.title.alternativeComplaint about the excessive length of judicial proceedings ( in the context of the judgments of the Polish Courts and the European Court of Human Rights in Strasbourg).pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The complaint against the excessive length of proceedings has existed in the Polish legal system since 13 years. The legislator, by creating a new legal instrument, hoped that the problem of excessively long proceedings would be eliminated. Unfortunately, the way in which the complaints is functioning in Polish legal system is constantly criticized by the European Court of Human Rights in Strasbourg. According to the Court’s jurisprudence the issue of excessive length of judicial proceedings in Poland it is a system problem. The purpose of this paper is to analyze and evaluate the functioning of the complaint in the practice of Polish courts. The author discusses important issues related to the current practice of applying the complaint against the lengthiness of proceedings in the context of its effectiveness and presents ways to improve the effectiveness of the complaint.
dc.abstract.plpl
Skarga na przewlekłość postępowania istnieje w polskim systemie prawnym od 13 lat. Ustawodawca tworząc nowy instrument prawny miał nadzieję, iż problem nadmiernie długich postępowań zostanie wyeliminowany. Niestety, sposób funkcjonowania skargi na przewlekłość jest przedmiotem nieustającej krytyki ze strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Z orzecznictwa Trybunału wynika, iż kwestia nadmiernej długości postępowań sądowych w Polsce to problem o randze systemowej. Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy i oceny funkcjonowania skargi w polskiej praktyce sądowej. Autor porusza istotne zagadnienia związane z dotychczasową praktyką stosowania skargi na przewlekłość w kontekście jej efektywności oraz przedstawia propozycje podniesienia skuteczności skargi.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Grzybowski, Marian - 128227
dc.contributor.authorpl
Szawan, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kuca, Grzegorz - 129623
dc.contributor.reviewerpl
Grzybowski, Marian - 128227
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:43:35Z
dc.date.available
2020-07-27T10:43:35Z
dc.date.submittedpl
2017-09-28
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-118177-118469
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223287
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
complaint against the excessive length of judicial proceedings, length of judicial proceedings, undue delay, the European Court of Human Rights in Strasbourg, the Act on the complaint about the excessive length of judicial proceedings
dc.subject.plpl
skarga na przewlekłość postępowań, długość postępowań sądowych, nieuzasadniona zwłoka, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, Ustawa o skardze na rozpoznanie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,
dc.titlepl
Temat pracy: Skarga na przewlekłość postępowania (w świetle orzecznictwa sądów polskich i ETPCZ)
dc.title.alternativepl
Complaint about the excessive length of judicial proceedings ( in the context of the judgments of the Polish Courts and the European Court of Human Rights in Strasbourg).
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Legnica
6
Warsaw
3
Wroclaw
3
Małogoszcz
2
Dublin
1
Inowrocław
1
Kolanowice
1
Krakow
1
Mercato Saraceno
1
Radom
1

No access

No Thumbnail Available