Ekspresja błonowego receptora estrogenowego (GPR30) oraz receptora węglowodorów aromatycznych (AHR) po podaniu mieszaniny środowiskowych związków hormonalnie czynnych w komórkach Leydiga linii MA-10

master
dc.abstract.enFor some time past, estrogens have ceased to be considered typical female hormones. In recent years, many studies have documented their effect on the physiology of the male reproductive system. These hormones bind to the estrogen receptors (ER) and the G-protein-coupled receptor (GPR30). The Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) plays important role in the organism, for example, it is responsible for the metabolism of environmental toxins, cellular oxidation/ antioxidantion, epidermal barrier function, but it is also involved in the process of male reproduction. Insulin-like factor 3 (INSL3) is secreted by mature Leydig cells in the testes. In prenatal life monitors testicular descent, affecting sexual differentiation. In adult male affect the survival of germ cells, acting as a specific antiapoptotic factor. In the natural environment there are many compounds that can mimic the activity of hormones by reacting with their receptors. To belong to these compounds including polychlorinated biphenyls (PCBs) that bind to both the AhR receptor and the estrogen receptor, resulting in toxic effects in cellsThese studies show the effect of the environmental xenoestrogenic substances on the expression of AhR, GPR30 and Insl3 in MA-10 Leydig cells. A mixture of low – chlorinated PCB (d103) in a low dose (d103 dn) and a high dose (d103 dw) was used. The western blot method was used to determine the level of protein expression for AhR, GPR30 and Insl3. The mitochondrial membrane potential of MA-10 Leydig cells treated with d103 using the TMRE assay. The mitochondrial ultrastructure was analyzed using a transmission microscope. The levels of intracellular Ca2+ were assessed by spectrophotometric method.The results indicate that d103 dn reduces the expression of AhR and GPR30 and d103 dw increases it. On the other hand, the level of Insl3 remains unchanged after both d103 dn and d103 dw. The mixture of d103 causes significant structural alterations of the mitochondria in Leydig cells manifested by disturbances in their shape, enlarged volume or lack of cristae. The number of mitochondria in the cell has also decreased. Nevertheless, the mitochondrial membrane potential was reduced to a small extent. Intracellular Ca2+ level was clearly elevated both after treatment of cells with d103 dn and d103 dw, suggesting Ca2+ is essential for the metabolism of these compounds.These studies have shown that PCBs have the ability to exert negative influence on Leydig cells by signaling through AhR and GPR30 receptors, thereby increasing the production of the second messengers in cells – Ca2+.pl
dc.abstract.plEstrogeny od dawna przestały być postrzegane jako typowo żeńskie hormony. W ostatnich latach w wielu badaniach udokumentowano ich wpływ na fizjologię męskiego układu rozrodczego. Poza wiązaniem się z klasycznymi receptorami estrogenowymi (ER) mają zdolność oddziaływania z błonowym receptorem estrogenowym (GPR30; G protein-coupled receptor). Receptor węglowodorów aromatycznych (AhR; Aryl hydrocarbon receptor) pełni wiele istotnych funkcji w organizmie, m.in. odpowiada za metabolizm toksyn środowiskowych, bierze udział w procesach komórkowej oksydacji i antyoksydacji, pełni rolę bariery naskórkowej, ale także jest zaangażowany w prawidłowy rozród samca. Insulinopodobne białko 3 (Insl3; Insulin-like peptide 3) to peptyd wytwarzany u samców przez komórki Leydiga, który w życiu płodowym nadzoruje proces zstępowania jąder, uczestnicząc tym samym w różnicowaniu płci w kierunku męskim. W życiu dorosłym Insl3 wpływa na przeżywalność komórek plemnikotwórczych, działając jako swoisty czynnik antyapoptotyczny. W środowisku naturalnym występuje wiele związków, które potrafią naśladować działalność hormonów, wchodząc w reakcję z ich receptorami. Należą do nich m.in. polichlorowane bifenyle (PCB; Polychlorinated biphenyls), które wiążą się zarówno z receptorem AhR jak i ER, wywołując efekt toksyczny w komórkach. W tej pracy przedstawiono badania obrazujące wpływ środowiskowych związków hormonalnie czynnych z grupy ksenoestrogenów na ekspresję AhR, GPR30 oraz Insl3 w komórkach Leydiga linii MA-10. Zastosowano mieszaninę niskochlorowanych kongenerów PCB (d103) w dawce niskiej (d103 dn) i wysokiej (d103 dw). Metodą Western blot dokonano analizy poziomu ekspresji białka dla AhR, GPR30 oraz Insl3. Zbadano potencjał błony mitochondrialnej komórek Leydiga linii MA-10 traktowanych d103 z wykorzystaniem testu TMRE oraz ultrastrukturę mitochondriów dzięki zastosowaniu mikroskopu transmisyjnego. Metodą spektrofotometryczną oszacowano poziomy wewnątrzkomórkowego Ca2+. Wyniki badań wskazują, że d103 dn obniża ekspresję AhR i GPR30, zaś d103 dw podnosi ją. Natomiast poziom białka Insl3 jest wyraźnie niższy po zastosowaniu zarówno d103 dn jak i d103 dw. Mieszanina d103 powoduje znaczące zmiany strukturalne mitochondriów w komórkach Leydiga przejawiające się zaburzeniami w ich kształcie, powiększeniem objętości lub brakiem grzebieni. Zaobserwowano także spadek ich ilości w komórce. Mimo to potencjał błony mitochondrialnej był obniżony jedynie w niewielkim stopniu. Wewnątrzkomórkowy poziom Ca2+ był wyraźnie podwyższony zarówno po potraktowaniu komórek d103 dn jak i d103 dw, co sugeruje, że Ca2+ jest niezbędny do metabolizmu tych związków.Te badania dowodzą, że PCB mają zdolność wywierania negatywnego wpływu na komórki Leydiga działając na drodze sygnalizacyjnej poprzez receptory AhR i GPR30, w wyniku czego zwiększają produkcję drugiego przekaźnika w komórkach – Ca2+.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKotula-Balak, Małgorzata - 129241 pl
dc.contributor.authorMarczewska, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerKotula-Balak, Małgorzata - 129241 pl
dc.contributor.reviewerPtak, Anna - 131580 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:32:26Z
dc.date.available2020-07-27T04:32:26Z
dc.date.submitted2017-10-06pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-111989-216232pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217661
dc.languagepolpl
dc.subject.enaryl hydrocarbon receptor (AhR), G protein-coupled receptor (GPR30), polychlorinated biphenyl (PCB), insulin-like peptyd 3 (Insl3), Leydig cellspl
dc.subject.plreceptor węglowodorów aromatycznych (AhR), błonowy receptor estrogenwy (GPR30), polichlorowane bifenyle (PCB), insulinopodobne białko 3 (Insl3), komórki Leydigapl
dc.titleEkspresja błonowego receptora estrogenowego (GPR30) oraz receptora węglowodorów aromatycznych (AHR) po podaniu mieszaniny środowiskowych związków hormonalnie czynnych w komórkach Leydiga linii MA-10pl
dc.title.alternativeExpression of G-protein-coupled receptor (GPR30) and aryl hydrocarbon receptor (AhR) after treatment with mixture of endocrine disruptors in MA-10 Leydig cells.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
For some time past, estrogens have ceased to be considered typical female hormones. In recent years, many studies have documented their effect on the physiology of the male reproductive system. These hormones bind to the estrogen receptors (ER) and the G-protein-coupled receptor (GPR30). The Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) plays important role in the organism, for example, it is responsible for the metabolism of environmental toxins, cellular oxidation/ antioxidantion, epidermal barrier function, but it is also involved in the process of male reproduction. Insulin-like factor 3 (INSL3) is secreted by mature Leydig cells in the testes. In prenatal life monitors testicular descent, affecting sexual differentiation. In adult male affect the survival of germ cells, acting as a specific antiapoptotic factor. In the natural environment there are many compounds that can mimic the activity of hormones by reacting with their receptors. To belong to these compounds including polychlorinated biphenyls (PCBs) that bind to both the AhR receptor and the estrogen receptor, resulting in toxic effects in cellsThese studies show the effect of the environmental xenoestrogenic substances on the expression of AhR, GPR30 and Insl3 in MA-10 Leydig cells. A mixture of low – chlorinated PCB (d103) in a low dose (d103 dn) and a high dose (d103 dw) was used. The western blot method was used to determine the level of protein expression for AhR, GPR30 and Insl3. The mitochondrial membrane potential of MA-10 Leydig cells treated with d103 using the TMRE assay. The mitochondrial ultrastructure was analyzed using a transmission microscope. The levels of intracellular Ca2+ were assessed by spectrophotometric method.The results indicate that d103 dn reduces the expression of AhR and GPR30 and d103 dw increases it. On the other hand, the level of Insl3 remains unchanged after both d103 dn and d103 dw. The mixture of d103 causes significant structural alterations of the mitochondria in Leydig cells manifested by disturbances in their shape, enlarged volume or lack of cristae. The number of mitochondria in the cell has also decreased. Nevertheless, the mitochondrial membrane potential was reduced to a small extent. Intracellular Ca2+ level was clearly elevated both after treatment of cells with d103 dn and d103 dw, suggesting Ca2+ is essential for the metabolism of these compounds.These studies have shown that PCBs have the ability to exert negative influence on Leydig cells by signaling through AhR and GPR30 receptors, thereby increasing the production of the second messengers in cells – Ca2+.
dc.abstract.plpl
Estrogeny od dawna przestały być postrzegane jako typowo żeńskie hormony. W ostatnich latach w wielu badaniach udokumentowano ich wpływ na fizjologię męskiego układu rozrodczego. Poza wiązaniem się z klasycznymi receptorami estrogenowymi (ER) mają zdolność oddziaływania z błonowym receptorem estrogenowym (GPR30; G protein-coupled receptor). Receptor węglowodorów aromatycznych (AhR; Aryl hydrocarbon receptor) pełni wiele istotnych funkcji w organizmie, m.in. odpowiada za metabolizm toksyn środowiskowych, bierze udział w procesach komórkowej oksydacji i antyoksydacji, pełni rolę bariery naskórkowej, ale także jest zaangażowany w prawidłowy rozród samca. Insulinopodobne białko 3 (Insl3; Insulin-like peptide 3) to peptyd wytwarzany u samców przez komórki Leydiga, który w życiu płodowym nadzoruje proces zstępowania jąder, uczestnicząc tym samym w różnicowaniu płci w kierunku męskim. W życiu dorosłym Insl3 wpływa na przeżywalność komórek plemnikotwórczych, działając jako swoisty czynnik antyapoptotyczny. W środowisku naturalnym występuje wiele związków, które potrafią naśladować działalność hormonów, wchodząc w reakcję z ich receptorami. Należą do nich m.in. polichlorowane bifenyle (PCB; Polychlorinated biphenyls), które wiążą się zarówno z receptorem AhR jak i ER, wywołując efekt toksyczny w komórkach. W tej pracy przedstawiono badania obrazujące wpływ środowiskowych związków hormonalnie czynnych z grupy ksenoestrogenów na ekspresję AhR, GPR30 oraz Insl3 w komórkach Leydiga linii MA-10. Zastosowano mieszaninę niskochlorowanych kongenerów PCB (d103) w dawce niskiej (d103 dn) i wysokiej (d103 dw). Metodą Western blot dokonano analizy poziomu ekspresji białka dla AhR, GPR30 oraz Insl3. Zbadano potencjał błony mitochondrialnej komórek Leydiga linii MA-10 traktowanych d103 z wykorzystaniem testu TMRE oraz ultrastrukturę mitochondriów dzięki zastosowaniu mikroskopu transmisyjnego. Metodą spektrofotometryczną oszacowano poziomy wewnątrzkomórkowego Ca2+. Wyniki badań wskazują, że d103 dn obniża ekspresję AhR i GPR30, zaś d103 dw podnosi ją. Natomiast poziom białka Insl3 jest wyraźnie niższy po zastosowaniu zarówno d103 dn jak i d103 dw. Mieszanina d103 powoduje znaczące zmiany strukturalne mitochondriów w komórkach Leydiga przejawiające się zaburzeniami w ich kształcie, powiększeniem objętości lub brakiem grzebieni. Zaobserwowano także spadek ich ilości w komórce. Mimo to potencjał błony mitochondrialnej był obniżony jedynie w niewielkim stopniu. Wewnątrzkomórkowy poziom Ca2+ był wyraźnie podwyższony zarówno po potraktowaniu komórek d103 dn jak i d103 dw, co sugeruje, że Ca2+ jest niezbędny do metabolizmu tych związków.Te badania dowodzą, że PCB mają zdolność wywierania negatywnego wpływu na komórki Leydiga działając na drodze sygnalizacyjnej poprzez receptory AhR i GPR30, w wyniku czego zwiększają produkcję drugiego przekaźnika w komórkach – Ca2+.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kotula-Balak, Małgorzata - 129241
dc.contributor.authorpl
Marczewska, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kotula-Balak, Małgorzata - 129241
dc.contributor.reviewerpl
Ptak, Anna - 131580
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:32:26Z
dc.date.available
2020-07-27T04:32:26Z
dc.date.submittedpl
2017-10-06
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-111989-216232
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217661
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
aryl hydrocarbon receptor (AhR), G protein-coupled receptor (GPR30), polychlorinated biphenyl (PCB), insulin-like peptyd 3 (Insl3), Leydig cells
dc.subject.plpl
receptor węglowodorów aromatycznych (AhR), błonowy receptor estrogenwy (GPR30), polichlorowane bifenyle (PCB), insulinopodobne białko 3 (Insl3), komórki Leydiga
dc.titlepl
Ekspresja błonowego receptora estrogenowego (GPR30) oraz receptora węglowodorów aromatycznych (AHR) po podaniu mieszaniny środowiskowych związków hormonalnie czynnych w komórkach Leydiga linii MA-10
dc.title.alternativepl
Expression of G-protein-coupled receptor (GPR30) and aryl hydrocarbon receptor (AhR) after treatment with mixture of endocrine disruptors in MA-10 Leydig cells.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Krakow
4
Bialystok
3
Wroclaw
2
Chicago
1
Dublin
1
Gdynia
1
Kwidzyn
1
Lublin
1
Saint Paul
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available