Kulturowe uwarunkowania etyki biznesu na przykładzie Chin i Stanów Zjednoczonych

master
dc.abstract.enThe work consists of four chapters discussing the relationship between the elements of culture and ethical behavior in business. The first chapter presents the problem of ethics in research terms. It presents the definitions of the concept of ethics and its interpretations according to various currents of thought from the 20th century. It illustrates what impact it has on the effectiveness of activities and what consequences may result from failure to comply with its principles. Then, cultural factors were described, taking into account the main theories and divisions according to classifications formed on the basis of characteristics characteristic of individual cultures. The third chapter presents a picture of the culture of the United States and China, taking into account the historical determinants of the process of shaping the tradition. The last chapter examines the activities of key companies for two nations - Amazon for the United States, Huawei for the People's Republic of China. During the study, the information contained on the official websites of both corporations was compared with the elements of culture forming national traditions. The ending is an attempt at a collection of conclusions about the influence of culture and its traditions on behavior related to morality.pl
dc.abstract.plPraca składa się z czterech rozdziałów omawiających relacje jakie zachodzą między elementami kultury z etycznym zachowaniem w biznesie. Pierwszy rozdział przybliża problem etyki w ujęciu badawczym. Przedstawia definicje pojęcia etyki, jej interpretacje według różnych nurtów myślowych z XX wieku. Obrazuje jaki wpływ ma na efektywność działań oraz jakie następstwa może spowodować brak stosowania się do jej zasad. Następnie opisane zostały czynniki kulturowe uwzględniając główne teorie i podziały według klasyfikacji sformowanych na podstawie cech charakterystycznych dla poszczególnych kultur. Trzeci rozdział przybliża obraz kultury Stanów Zjednoczonych i Chin z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań procesu kształtowania się tradycji. Ostatni rozdział analizuje działalność kluczowych firm dla dwóch narodów – Amazon dla Stanów Zjednoczonych, Huawei dla Chińskiej Republiki Ludowej. Przy badaniu porównywano informacje zawarte na oficjalnych stronach obu korporacji z elementami kultury tworzącymi tradycje narodowe. Zakończenie stanowi próbę zbioru wniosków dotyczących wpływu kultury i jej tradycji na postępowania związane z moralnością.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.authorZiętara, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.date.accessioned2022-10-19T21:40:33Z
dc.date.available2022-10-19T21:40:33Z
dc.date.submitted2022-10-19pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-156463-160081pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302049
dc.languagepolpl
dc.subject.enbusiness-culture-ethics-influencepl
dc.subject.plbiznes-etyka-kultura-oddziaływaniepl
dc.titleKulturowe uwarunkowania etyki biznesu na przykładzie Chin i Stanów Zjednoczonychpl
dc.title.alternativeCultural determinants of business ethics as exemplified by China and the United Statespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work consists of four chapters discussing the relationship between the elements of culture and ethical behavior in business. The first chapter presents the problem of ethics in research terms. It presents the definitions of the concept of ethics and its interpretations according to various currents of thought from the 20th century. It illustrates what impact it has on the effectiveness of activities and what consequences may result from failure to comply with its principles. Then, cultural factors were described, taking into account the main theories and divisions according to classifications formed on the basis of characteristics characteristic of individual cultures. The third chapter presents a picture of the culture of the United States and China, taking into account the historical determinants of the process of shaping the tradition. The last chapter examines the activities of key companies for two nations - Amazon for the United States, Huawei for the People's Republic of China. During the study, the information contained on the official websites of both corporations was compared with the elements of culture forming national traditions. The ending is an attempt at a collection of conclusions about the influence of culture and its traditions on behavior related to morality.
dc.abstract.plpl
Praca składa się z czterech rozdziałów omawiających relacje jakie zachodzą między elementami kultury z etycznym zachowaniem w biznesie. Pierwszy rozdział przybliża problem etyki w ujęciu badawczym. Przedstawia definicje pojęcia etyki, jej interpretacje według różnych nurtów myślowych z XX wieku. Obrazuje jaki wpływ ma na efektywność działań oraz jakie następstwa może spowodować brak stosowania się do jej zasad. Następnie opisane zostały czynniki kulturowe uwzględniając główne teorie i podziały według klasyfikacji sformowanych na podstawie cech charakterystycznych dla poszczególnych kultur. Trzeci rozdział przybliża obraz kultury Stanów Zjednoczonych i Chin z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań procesu kształtowania się tradycji. Ostatni rozdział analizuje działalność kluczowych firm dla dwóch narodów – Amazon dla Stanów Zjednoczonych, Huawei dla Chińskiej Republiki Ludowej. Przy badaniu porównywano informacje zawarte na oficjalnych stronach obu korporacji z elementami kultury tworzącymi tradycje narodowe. Zakończenie stanowi próbę zbioru wniosków dotyczących wpływu kultury i jej tradycji na postępowania związane z moralnością.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.authorpl
Ziętara, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.date.accessioned
2022-10-19T21:40:33Z
dc.date.available
2022-10-19T21:40:33Z
dc.date.submittedpl
2022-10-19
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-156463-160081
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302049
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
business-culture-ethics-influence
dc.subject.plpl
biznes-etyka-kultura-oddziaływanie
dc.titlepl
Kulturowe uwarunkowania etyki biznesu na przykładzie Chin i Stanów Zjednoczonych
dc.title.alternativepl
Cultural determinants of business ethics as exemplified by China and the United States
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Poznan
5
Bytom
3
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections