Kryzys wizerunkowy autorytetu, na przykładzie Krzysztofa Piesiewicza

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the theoretical part of this paper is to examine the following issues: - authority in Polish culture; - relations between politics and the media and society; - types of crisis; - dealing with crisis situations. In this paper, I analyse whether and which guidelines for dealing with crisis situations of institutions can be applied in the event of an individual's image crisis. I juxtaposed the collected information with the biography of Krzysztof Piesiewicz, a politician who was considered a moral self-portrait by his artistic and political activity. As a result of a moral scandal, he ended his political career. In the research part I analyzed eight opinion-forming articles that appeared in "Wprost" weekly during the crisis. The aim of my research was to determine to what extent the media believed in the version of events presented by the politician and how, in the light of current events, they presented it. The analysis of the discourse proved that the majority of journalists of the newspaper found Krzysztof Piesiewicz guilty before the court issued its verdict. Moreover, the crisis, which revealed Krzysztof Piesiewicz's hypocrisy in moral terms, undermined his earlier political and cultural achievements.pl
dc.abstract.plCelem części teoretyczniej niniejszej pracy jest zbadanie następnujących kwestii: •autorytet w kulturze polskiej;•relacje między politykiem, a mediami i społeczeństwem;•rodzaje sytuacji kryzysowych;•postępowanie w sytuacji kryzysowej. W pracy poddaję analizie czy i które wytyczne postępowania w sytuacji kryzysowej instytucji można zastosować w przypadku kryzysu wizerunkowego jednostki. Zebrane informacje zestawiłam z życiorysem Krzysztofa Piesiewicza – politykiem, który przez swoją działalność artystyczną oraz polityczną uważany był za autortet moralny. W wyniku skandalu obyczajowego zakończył karierę polityczną. W części badawczej dokonałam analizy ośmiu artykułów opiniotwórczych, które ukazały się w tygodniku „Wprost” w trakcie trwania kryzysu. Celem mojego badania było określenie w jakim stopniu media uwierzyły w prezentowaną przez polityka wersję wydarzeń oraz w jaki sposób, w świetle bieżącyh wydarzeń, go przedstawiły. Dokonana analiza dyskursu dowiodła, iż większość dziennikarzy gazety uznała Krzysztofa Piesiewicza za winnego przed wydaniem przez sąd wyroku. Ponadto kryzys ukazujący hipokryzję Krzysztofa Piesiewicza w kwestii moralnej podważył jego wcześniejsze osiągnięcia polityczne oraz kulturalne.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSławińska, Teresa - 131926 pl
dc.contributor.authorFediów, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSławińska, Teresa - 131926 pl
dc.contributor.reviewerMajewska, Małgorzata - 173379 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:00:35Z
dc.date.available2020-07-27T15:00:35Z
dc.date.submitted2018-06-29pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-122410-214725pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226857
dc.languagepolpl
dc.subject.en- authority, - media, - political communication, - image, - image crisis,pl
dc.subject.pl- autorytet,- media,- komunikowanie polityczne,- wizerunek,- kryzys wizerunkowy,- analiza dyskursu,pl
dc.titleKryzys wizerunkowy autorytetu, na przykładzie Krzysztofa Piesiewiczapl
dc.title.alternativeAn image crisis of authority, based on the example of Krzysztof Piesiewiczpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the theoretical part of this paper is to examine the following issues: - authority in Polish culture; - relations between politics and the media and society; - types of crisis; - dealing with crisis situations. In this paper, I analyse whether and which guidelines for dealing with crisis situations of institutions can be applied in the event of an individual's image crisis. I juxtaposed the collected information with the biography of Krzysztof Piesiewicz, a politician who was considered a moral self-portrait by his artistic and political activity. As a result of a moral scandal, he ended his political career. In the research part I analyzed eight opinion-forming articles that appeared in "Wprost" weekly during the crisis. The aim of my research was to determine to what extent the media believed in the version of events presented by the politician and how, in the light of current events, they presented it. The analysis of the discourse proved that the majority of journalists of the newspaper found Krzysztof Piesiewicz guilty before the court issued its verdict. Moreover, the crisis, which revealed Krzysztof Piesiewicz's hypocrisy in moral terms, undermined his earlier political and cultural achievements.
dc.abstract.plpl
Celem części teoretyczniej niniejszej pracy jest zbadanie następnujących kwestii: •autorytet w kulturze polskiej;•relacje między politykiem, a mediami i społeczeństwem;•rodzaje sytuacji kryzysowych;•postępowanie w sytuacji kryzysowej. W pracy poddaję analizie czy i które wytyczne postępowania w sytuacji kryzysowej instytucji można zastosować w przypadku kryzysu wizerunkowego jednostki. Zebrane informacje zestawiłam z życiorysem Krzysztofa Piesiewicza – politykiem, który przez swoją działalność artystyczną oraz polityczną uważany był za autortet moralny. W wyniku skandalu obyczajowego zakończył karierę polityczną. W części badawczej dokonałam analizy ośmiu artykułów opiniotwórczych, które ukazały się w tygodniku „Wprost” w trakcie trwania kryzysu. Celem mojego badania było określenie w jakim stopniu media uwierzyły w prezentowaną przez polityka wersję wydarzeń oraz w jaki sposób, w świetle bieżącyh wydarzeń, go przedstawiły. Dokonana analiza dyskursu dowiodła, iż większość dziennikarzy gazety uznała Krzysztofa Piesiewicza za winnego przed wydaniem przez sąd wyroku. Ponadto kryzys ukazujący hipokryzję Krzysztofa Piesiewicza w kwestii moralnej podważył jego wcześniejsze osiągnięcia polityczne oraz kulturalne.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sławińska, Teresa - 131926
dc.contributor.authorpl
Fediów, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sławińska, Teresa - 131926
dc.contributor.reviewerpl
Majewska, Małgorzata - 173379
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:00:35Z
dc.date.available
2020-07-27T15:00:35Z
dc.date.submittedpl
2018-06-29
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-122410-214725
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226857
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
- authority, - media, - political communication, - image, - image crisis,
dc.subject.plpl
- autorytet,- media,- komunikowanie polityczne,- wizerunek,- kryzys wizerunkowy,- analiza dyskursu,
dc.titlepl
Kryzys wizerunkowy autorytetu, na przykładzie Krzysztofa Piesiewicza
dc.title.alternativepl
An image crisis of authority, based on the example of Krzysztof Piesiewicz
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Poznowice
5
Krakow
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Strumien
2
Bytom
1
Dobre Miasto
1
Jelenia Góra
1
Liszki
1

No access

No Thumbnail Available