Mity o początkach świata w Kojiki (Księdze spraw dawnych, 712) w porównaniu z wierzeniami starożytnych Egipcjan i Greków

licenciate
dc.abstract.enThis BA thesis comprises a comparative analysis of Japanese, Egyptian and Greek beliefs concerning the creation of the world, gods and man. The aim of this work is to prove the thesis that there is a spiritual communion between the beliefs from different cultures. This communion can be seen in a similar presentation of selected issues which are related to the cosmogony, theogony and anthropology.In the first chapter the similarities and differences between Japanese, Egyptian and Greek cosmogony and theogony are presented. The author analyses them on the basis of Kojiki, Mythology by Jan Parandowski and Ancient Egypt Mythology by Jadwiga Lipińska and Marek Marciniak. The author draws attention to the large number of similarities such as the representation of water as the source of life that can be found in all beliefs and the separation of heaven from earth at the beginning of the creation of the world.The second chapter presents the pantheon of major gods and discusses their role in the universe. In this chapter the author stresses the dominant role of solar deities as opposed to the small role of lunar ones. The author describes the common motifs of the analyzed beliefs. These include, among others, the relation between gods and the earth’s inhabitants their interference with the affairs of men, as well as the theme of gods fighting against monsters.The last chapter illustrates the myths associated with the creation of man or of his divine ancestors. The author points out that there is no myth about the creation of man according to Japanese beliefs, and some aristocratic families can be traced back to heavenly gods. Greeks and Egyptian portrayed the origin of man in many ways the author shows examples of common themes that appear in the above mentioned beliefs. They confirm the thesis of Mircea Eliade about the spiritual communion of mankind.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca licencjacka zawiera analizę porównawczą japońskich, greckich i egipskich wierzeń dotyczących stworzenia świata, bogów i człowieka. Celem tej pracy jest udowodnienie tezy, że istnieje duchowa komunikacja między wierzeniami z różnych kultur. Komunikację tę można dostrzec w podobnym przedstawieniu wybranych zagadnień związanych z kosmogonią, teogonią i antropologią.W pierwszym rozdziale przedstawione zostały podobieństwa i różnice między kosmogonią i teogonią japońską, grecką i egipską. Autorka analizuje je w oparciu o Kojiki, Mitologię Jana Parandowskiego i Mitologię Egiptu Jadwigi Lipińskiej i Marka Marciniaka. Autorka zwraca uwagę na dużą liczbę podobieństw takich jak: ukazanie wody jako źródła życia, oddzielenie nieba od ziemi podczas procesu tworzenia świata, które można znaleźć we wszystkich wierzeniach.Rozdział drugi zawiera panteon najważniejszych bóstw i opis ich roli we wszechświecie. W tym rozdziale autorka podkreśla dominującą rolę bóstw solarnych w opozycji do niewielkiej roli bóstw księżycowych. Autorka opisuje najpopularniejsze motywy pojawiające się w analizowanych wierzeniach. Należą do nich: związki między bogami i mieszkańcami Ziemi, ich ingerencje w sprawy ludzi, a także motyw walki bóstw z potworami.Ostatni rozdział przedstawia mity związane ze stworzeniem człowieka lub jego boskich przodków. Autorka zaznacza, że w wierzeniach japońskich nie ma mitu o stworzeniu człowieka, według japońskich mitów boskie korzenie posiadają nieliczne rody arystokratyczne. Grecy i Egipcjanie przedstawili stworzenie człowieka na wiele sposobów, autorka przytacza przykłady wspólnych motywów, które pojawiają się w wyżej wymienionych wierzeniach. Potwierdza to tezę Mircea Eliade o istnieniu duchowej wspólnoty między wierzeniami różnych kultur.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorKozyra, Agnieszka - 129387 pl
dc.contributor.authorGuguła, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerSonnenberg-Musiał, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerKozyra, Agnieszka - 129387 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T05:57:13Z
dc.date.available2020-07-24T05:57:13Z
dc.date.submitted2012-07-10pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - japonistykapl
dc.identifier.apddiploma-65454-122116pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178970
dc.languagepolpl
dc.subject.enMythology, Kojikipl
dc.subject.plMitologia, Kojikipl
dc.titleMity o początkach świata w Kojiki (Księdze spraw dawnych, 712) w porównaniu z wierzeniami starożytnych Egipcjan i Grekówpl
dc.title.alternativeMyths on the beginning of the World in Kojiki (Records of Ancient Matters, 712) as compared with beliefs of ancient Egyptians and Greeks.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This BA thesis comprises a comparative analysis of Japanese, Egyptian and Greek beliefs concerning the creation of the world, gods and man. The aim of this work is to prove the thesis that there is a spiritual communion between the beliefs from different cultures. This communion can be seen in a similar presentation of selected issues which are related to the cosmogony, theogony and anthropology.In the first chapter the similarities and differences between Japanese, Egyptian and Greek cosmogony and theogony are presented. The author analyses them on the basis of Kojiki, Mythology by Jan Parandowski and Ancient Egypt Mythology by Jadwiga Lipińska and Marek Marciniak. The author draws attention to the large number of similarities such as the representation of water as the source of life that can be found in all beliefs and the separation of heaven from earth at the beginning of the creation of the world.The second chapter presents the pantheon of major gods and discusses their role in the universe. In this chapter the author stresses the dominant role of solar deities as opposed to the small role of lunar ones. The author describes the common motifs of the analyzed beliefs. These include, among others, the relation between gods and the earth’s inhabitants their interference with the affairs of men, as well as the theme of gods fighting against monsters.The last chapter illustrates the myths associated with the creation of man or of his divine ancestors. The author points out that there is no myth about the creation of man according to Japanese beliefs, and some aristocratic families can be traced back to heavenly gods. Greeks and Egyptian portrayed the origin of man in many ways the author shows examples of common themes that appear in the above mentioned beliefs. They confirm the thesis of Mircea Eliade about the spiritual communion of mankind.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca licencjacka zawiera analizę porównawczą japońskich, greckich i egipskich wierzeń dotyczących stworzenia świata, bogów i człowieka. Celem tej pracy jest udowodnienie tezy, że istnieje duchowa komunikacja między wierzeniami z różnych kultur. Komunikację tę można dostrzec w podobnym przedstawieniu wybranych zagadnień związanych z kosmogonią, teogonią i antropologią.W pierwszym rozdziale przedstawione zostały podobieństwa i różnice między kosmogonią i teogonią japońską, grecką i egipską. Autorka analizuje je w oparciu o Kojiki, Mitologię Jana Parandowskiego i Mitologię Egiptu Jadwigi Lipińskiej i Marka Marciniaka. Autorka zwraca uwagę na dużą liczbę podobieństw takich jak: ukazanie wody jako źródła życia, oddzielenie nieba od ziemi podczas procesu tworzenia świata, które można znaleźć we wszystkich wierzeniach.Rozdział drugi zawiera panteon najważniejszych bóstw i opis ich roli we wszechświecie. W tym rozdziale autorka podkreśla dominującą rolę bóstw solarnych w opozycji do niewielkiej roli bóstw księżycowych. Autorka opisuje najpopularniejsze motywy pojawiające się w analizowanych wierzeniach. Należą do nich: związki między bogami i mieszkańcami Ziemi, ich ingerencje w sprawy ludzi, a także motyw walki bóstw z potworami.Ostatni rozdział przedstawia mity związane ze stworzeniem człowieka lub jego boskich przodków. Autorka zaznacza, że w wierzeniach japońskich nie ma mitu o stworzeniu człowieka, według japońskich mitów boskie korzenie posiadają nieliczne rody arystokratyczne. Grecy i Egipcjanie przedstawili stworzenie człowieka na wiele sposobów, autorka przytacza przykłady wspólnych motywów, które pojawiają się w wyżej wymienionych wierzeniach. Potwierdza to tezę Mircea Eliade o istnieniu duchowej wspólnoty między wierzeniami różnych kultur.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Kozyra, Agnieszka - 129387
dc.contributor.authorpl
Guguła, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Sonnenberg-Musiał, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Kozyra, Agnieszka - 129387
dc.date.accessioned
2020-07-24T05:57:13Z
dc.date.available
2020-07-24T05:57:13Z
dc.date.submittedpl
2012-07-10
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - japonistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-65454-122116
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178970
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Mythology, Kojiki
dc.subject.plpl
Mitologia, Kojiki
dc.titlepl
Mity o początkach świata w Kojiki (Księdze spraw dawnych, 712) w porównaniu z wierzeniami starożytnych Egipcjan i Greków
dc.title.alternativepl
Myths on the beginning of the World in Kojiki (Records of Ancient Matters, 712) as compared with beliefs of ancient Egyptians and Greeks.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Bialystok
7
Warsaw
7
Lodz
4
Poznan
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Tarnobrzeg
2
Kartuzy
1
Krakow
1
Ozarow Mazowiecki
1

No access

No Thumbnail Available