Kobiece ciało jako azyl : o egzy-erotycznym kinie Waleriana Borowczyka

2020
book section
article
dc.abstract.enThe author describes the filmwork of the Polish visionary director Walerian Borowczyk (1926-2003), the creator of the animated and live-action films, the most of them were erotic films representing European genre cinema, such as The Story of Sin, Immoral Tales, Behind the Walls of the Monastery, and The Margin. In these innovative films, Borowczyk not shown his fascination of the human (especially feminine) vitality and eroticism - from ages the real inspiration for the artist to create real works of art, moreover quoted by Borowczyk in his works abundantly - but he proved that it was a vital force, inherent in femininity, can be real antidote to existential and aesthetic pessimism, nihilism and emptiness - anti-values ​​implicated to western society by the Apocalypse of World War II. Apocalypse, which was experienced by the artist himself as a eye-witness.pl
dc.abstract.plAutor opisuje filmową twórczość polskiego reżysera-wizjonera Waleriana Borowczyka (1926-2003), realizatora filmów animowanych i aktorskich, z których gros stanowiły filmy erotyczne, reprezentujące europejskie kino gatunkowe, takie jak Dzieje grzechu, Opowieści niemoralne, Za murami klasztoru, czy Magines. W tych zrealizowanych w innowacyjny sposób filmach Borowczyk dał nie tylko świadectwo swej fascynacji ludzką (zwłaszcza kobiecą) witalnością i erotyką - stającą się przez wieki inspiracją do tworzenia prawdziwych dzieł sztuki, cytowanych zresztą obficie przez Borowczyka w jego dziełach - ale udowodnił, że właśnie witalna siła, tkwiąca w kobiecości może stanowić antidotum na egzystencjalny i estetyczny pesymizm, nihilizm i pustkę - anty-wartości "zasiane" przez apokalipsę II wojny światowej. Apokalipsę, którą - jako młodociany świadek tragicznych wydarzeń - doświadczył sam artysta.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodupl
dc.contributor.authorKletowski, Piotr - 128831 pl
dc.contributor.editorKletowski, Piotr - 128831 pl
dc.contributor.editorPeplinski, Maciej - 165891 pl
dc.date.accessioned2020-04-23T18:27:44Z
dc.date.available2020-04-23T18:27:44Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess24
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalPubl. rec. Bibliogr., przypisy. Strona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.physical317-333pl
dc.description.publication1,02pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume2pl
dc.identifier.eisbn978-83-233-7090-1pl
dc.identifier.isbn978-83-233-4803-0pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154475
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.publisher.ministerialUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.sourceinfoliczba autorów 15; liczba stron 412; liczba arkuszy wydawniczych 21,64;pl
dc.subject.enEuropean genere cinemapl
dc.subject.enerotic cinemapl
dc.subject.enexistensial cinemapl
dc.subject.encinema of authorshippl
dc.subject.enanthropology of filmpl
dc.subject.entransgression in cinemapl
dc.subject.pleuropejski film gatunkowypl
dc.subject.plkino erotycznepl
dc.subject.plkino egzystencjalnepl
dc.subject.plkino autorskiepl
dc.subject.plantropologia filmupl
dc.subject.plkino transgresyjnepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKobiece ciało jako azyl : o egzy-erotycznym kinie Waleriana Borowczykapl
dc.title.alternativeWoman's body as an asylum : exi-erotic cinema of Walerian Borowczykpl
dc.title.containerEuropejskie kino gatunkówpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The author describes the filmwork of the Polish visionary director Walerian Borowczyk (1926-2003), the creator of the animated and live-action films, the most of them were erotic films representing European genre cinema, such as The Story of Sin, Immoral Tales, Behind the Walls of the Monastery, and The Margin. In these innovative films, Borowczyk not shown his fascination of the human (especially feminine) vitality and eroticism - from ages the real inspiration for the artist to create real works of art, moreover quoted by Borowczyk in his works abundantly - but he proved that it was a vital force, inherent in femininity, can be real antidote to existential and aesthetic pessimism, nihilism and emptiness - anti-values ​​implicated to western society by the Apocalypse of World War II. Apocalypse, which was experienced by the artist himself as a eye-witness.
dc.abstract.plpl
Autor opisuje filmową twórczość polskiego reżysera-wizjonera Waleriana Borowczyka (1926-2003), realizatora filmów animowanych i aktorskich, z których gros stanowiły filmy erotyczne, reprezentujące europejskie kino gatunkowe, takie jak Dzieje grzechu, Opowieści niemoralne, Za murami klasztoru, czy Magines. W tych zrealizowanych w innowacyjny sposób filmach Borowczyk dał nie tylko świadectwo swej fascynacji ludzką (zwłaszcza kobiecą) witalnością i erotyką - stającą się przez wieki inspiracją do tworzenia prawdziwych dzieł sztuki, cytowanych zresztą obficie przez Borowczyka w jego dziełach - ale udowodnił, że właśnie witalna siła, tkwiąca w kobiecości może stanowić antidotum na egzystencjalny i estetyczny pesymizm, nihilizm i pustkę - anty-wartości "zasiane" przez apokalipsę II wojny światowej. Apokalipsę, którą - jako młodociany świadek tragicznych wydarzeń - doświadczył sam artysta.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
dc.contributor.authorpl
Kletowski, Piotr - 128831
dc.contributor.editorpl
Kletowski, Piotr - 128831
dc.contributor.editorpl
Peplinski, Maciej - 165891
dc.date.accessioned
2020-04-23T18:27:44Z
dc.date.available
2020-04-23T18:27:44Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
24
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Publ. rec. Bibliogr., przypisy. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.physicalpl
317-333
dc.description.publicationpl
1,02
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
2
dc.identifier.eisbnpl
978-83-233-7090-1
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-4803-0
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154475
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.sourceinfopl
liczba autorów 15; liczba stron 412; liczba arkuszy wydawniczych 21,64;
dc.subject.enpl
European genere cinema
dc.subject.enpl
erotic cinema
dc.subject.enpl
existensial cinema
dc.subject.enpl
cinema of authorship
dc.subject.enpl
anthropology of film
dc.subject.enpl
transgression in cinema
dc.subject.plpl
europejski film gatunkowy
dc.subject.plpl
kino erotyczne
dc.subject.plpl
kino egzystencjalne
dc.subject.plpl
kino autorskie
dc.subject.plpl
antropologia filmu
dc.subject.plpl
kino transgresyjne
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Kobiece ciało jako azyl : o egzy-erotycznym kinie Waleriana Borowczyka
dc.title.alternativepl
Woman's body as an asylum : exi-erotic cinema of Walerian Borowczyk
dc.title.containerpl
Europejskie kino gatunków
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Wroclaw
5
Krakow
4
Kielce
2
Lodz
2
Poznan
2
Torun
2
Barcin
1
Bialystok
1
Dublin
1
Downloads
kletowski_kobiece_cialo_jako_azyl_2020.pdf
16
kletowski_kobiece_cialo_jako_azyl_2020.odt
1