Opieka nad pacjentem po pankreatoduodenectomii w przebiegu nowotworu głowy trzustki

licenciate
dc.abstract.enSummary:Introduction: Pancreatic cancer is a cancer of increasing frequency, which does not give any specific symptoms in the initial phase. Surgical treatment of pancreatic tumors is one of the possibilities of complete removal of the tumor and as well prolonging the life of the patient. Unfortunately, pancreatic operations, especially pancreatoduodenectomy, are one of the most difficult surgical procedures, with a very high risk of perioperative mortality and the possibility of serious complications.The aim: The aim of the study was to evaluate the bio-psycho-social condition of a patient with pancreatic head cancer, reconnaissance of nurse’s diagnoses, define the goal, plan the intervention, implement and evaluate the actions taken, with particular emphasison the intervention preventing life- threatening hemorrhage.Material and methods: The examined person was a patient hospitalized in the surgical ward for pancreatic head cancer. The method that was used in the work was a case study. An interview technique and a technique of analyzing medical records were used. The method of gathering the empirical material was observation. The following tools were used as tools: Douglas pressure ulcer development scale, NRS pain intensity scale, Apfel scale, postoperative observation chart, electronic history of the disease, medical order card and results of laboratory tests.Results: Nursing care was based on preparing the patient for surgery, overall post-operative care and providing the patient with safety afterwards. The focus was also on eliminating the pain accompanying surgical procedures.Conclusions: Risk factors and ailments related to the occurrence of pancreatic cancer were identified. Nursing care on the day of diagnosed bleeding consisted mainly in providing the patient with safety. Actions were taken to protect the patient against the occurrence of negative effects of hemorrage. The patient's life-threatening condition was eliminated, the consequences of hemorrhage were eliminated and the patient's hemodynamic balance was restored.pl
dc.abstract.plStreszczenieWstęp: Rak trzustki to nowotwór o wzrastającej częstotliwości występowania, który w fazie początkowej nie daje żadnych swoistych objawów. Chirurgiczne leczenie nowotworów trzustki to jedna z możliwości pozwalających na całkowite usunięcie guza a tym samym wydłużenie życia pacjenta. Niestety zabiegi w obrębie trzustki, a szczególnie pankreatoduodenektomia to jedne z najtrudniejszych zabiegów operacyjnych, niosące ze sobą bardzo duże ryzyko śmiertelności okołooperacyjnej i możliwość wystąpienia poważnych powikłań. Cel pracy: Celem pracy była ocena stanu bio-psycho-społecznego pacjenta z rakiem głowy trzustki, rozpoznanie diagnoz pielęgniarskich, określenie celu, zaplanowanie interwencji, realizacja i ocena podjętych działań ze szczególnym uwzględnieniem interwencji zapobiegających stanowi zagrożenia życia w wyniku krwotoku.Materiał i metody: Badaną osobą był pacjent hospitalizowana w oddziale chirurgicznym z powodu raka głowy trzustki. W pracy wykorzystano metodę studium indywidualnego przypadku. Zastosowano technikę wywiadu oraz technikę analizy dokumentacji medycznej. Metodą gromadzenia materiału empirycznego była obserwacja. Jako narzędzia zastosowano: skalę ryzyka rozwoju odleżyn Douglas, skalę natężenia bólu NRS, skalę Apfel, obserwacyjną kartę pooperacyjną chorego, elektroniczną historię choroby, lekarską kartę zleceń oraz wyniki badań laboratoryjnych.Wyniki:. Opieka pielęgniarska opierała się na przygotowaniu chorego do zabiegu operacyjnego, całościowej opiece pooperacyjnej i zapewnieniu pacjentowi bezpieczeństwa. Skupiono się także na likwidacji bólu towarzyszącego zabiegom operacyjnym.Wnioski: Rozpoznano czynniki ryzyka i dolegliwości związane z występowaniem raka trzustki. Opieka pielęgniarska w dniu rozpoznanego krwawienia polegała głównie na zapewnieniu pacjentowi bezpieczeństwa. Podjęto działania ochraniające pacjenta przed wystąpieniem negatywnych skutków krwawienia. Zlikwidowano stan zagrożenia życia chorego, zniwelowano skutki krwotoku, przywrócono równowagę hemodynamiczną pacjenta.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.contributor.authorBudzyńska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:55:46Z
dc.date.available2020-07-28T00:55:46Z
dc.date.submitted2019-07-04pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-133712-231241pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235987
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: pancreatoduodenectomy, pancreatic cancer, complications, surgerypl
dc.subject.plSłowa kluczowe: pankreatoduodenektomia, rak trzustki, powikłania, chirurgia.pl
dc.titleOpieka nad pacjentem po pankreatoduodenectomii w przebiegu nowotworu głowy trzustkipl
dc.title.alternativeNursing care of the patient after pancreatoduodenectomy in the course of pancreatic cancerpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Summary:Introduction: Pancreatic cancer is a cancer of increasing frequency, which does not give any specific symptoms in the initial phase. Surgical treatment of pancreatic tumors is one of the possibilities of complete removal of the tumor and as well prolonging the life of the patient. Unfortunately, pancreatic operations, especially pancreatoduodenectomy, are one of the most difficult surgical procedures, with a very high risk of perioperative mortality and the possibility of serious complications.The aim: The aim of the study was to evaluate the bio-psycho-social condition of a patient with pancreatic head cancer, reconnaissance of nurse’s diagnoses, define the goal, plan the intervention, implement and evaluate the actions taken, with particular emphasison the intervention preventing life- threatening hemorrhage.Material and methods: The examined person was a patient hospitalized in the surgical ward for pancreatic head cancer. The method that was used in the work was a case study. An interview technique and a technique of analyzing medical records were used. The method of gathering the empirical material was observation. The following tools were used as tools: Douglas pressure ulcer development scale, NRS pain intensity scale, Apfel scale, postoperative observation chart, electronic history of the disease, medical order card and results of laboratory tests.Results: Nursing care was based on preparing the patient for surgery, overall post-operative care and providing the patient with safety afterwards. The focus was also on eliminating the pain accompanying surgical procedures.Conclusions: Risk factors and ailments related to the occurrence of pancreatic cancer were identified. Nursing care on the day of diagnosed bleeding consisted mainly in providing the patient with safety. Actions were taken to protect the patient against the occurrence of negative effects of hemorrage. The patient's life-threatening condition was eliminated, the consequences of hemorrhage were eliminated and the patient's hemodynamic balance was restored.
dc.abstract.plpl
StreszczenieWstęp: Rak trzustki to nowotwór o wzrastającej częstotliwości występowania, który w fazie początkowej nie daje żadnych swoistych objawów. Chirurgiczne leczenie nowotworów trzustki to jedna z możliwości pozwalających na całkowite usunięcie guza a tym samym wydłużenie życia pacjenta. Niestety zabiegi w obrębie trzustki, a szczególnie pankreatoduodenektomia to jedne z najtrudniejszych zabiegów operacyjnych, niosące ze sobą bardzo duże ryzyko śmiertelności okołooperacyjnej i możliwość wystąpienia poważnych powikłań. Cel pracy: Celem pracy była ocena stanu bio-psycho-społecznego pacjenta z rakiem głowy trzustki, rozpoznanie diagnoz pielęgniarskich, określenie celu, zaplanowanie interwencji, realizacja i ocena podjętych działań ze szczególnym uwzględnieniem interwencji zapobiegających stanowi zagrożenia życia w wyniku krwotoku.Materiał i metody: Badaną osobą był pacjent hospitalizowana w oddziale chirurgicznym z powodu raka głowy trzustki. W pracy wykorzystano metodę studium indywidualnego przypadku. Zastosowano technikę wywiadu oraz technikę analizy dokumentacji medycznej. Metodą gromadzenia materiału empirycznego była obserwacja. Jako narzędzia zastosowano: skalę ryzyka rozwoju odleżyn Douglas, skalę natężenia bólu NRS, skalę Apfel, obserwacyjną kartę pooperacyjną chorego, elektroniczną historię choroby, lekarską kartę zleceń oraz wyniki badań laboratoryjnych.Wyniki:. Opieka pielęgniarska opierała się na przygotowaniu chorego do zabiegu operacyjnego, całościowej opiece pooperacyjnej i zapewnieniu pacjentowi bezpieczeństwa. Skupiono się także na likwidacji bólu towarzyszącego zabiegom operacyjnym.Wnioski: Rozpoznano czynniki ryzyka i dolegliwości związane z występowaniem raka trzustki. Opieka pielęgniarska w dniu rozpoznanego krwawienia polegała głównie na zapewnieniu pacjentowi bezpieczeństwa. Podjęto działania ochraniające pacjenta przed wystąpieniem negatywnych skutków krwawienia. Zlikwidowano stan zagrożenia życia chorego, zniwelowano skutki krwotoku, przywrócono równowagę hemodynamiczną pacjenta.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.contributor.authorpl
Budzyńska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:55:46Z
dc.date.available
2020-07-28T00:55:46Z
dc.date.submittedpl
2019-07-04
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-133712-231241
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235987
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: pancreatoduodenectomy, pancreatic cancer, complications, surgery
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: pankreatoduodenektomia, rak trzustki, powikłania, chirurgia.
dc.titlepl
Opieka nad pacjentem po pankreatoduodenectomii w przebiegu nowotworu głowy trzustki
dc.title.alternativepl
Nursing care of the patient after pancreatoduodenectomy in the course of pancreatic cancer
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
180
Views per month
Views per city
Warsaw
26
Krakow
21
Gdansk
8
Lublin
8
Wroclaw
8
Kielce
7
Piaseczno
6
Lodz
5
Poznan
5
Wieliczka
5

No access

No Thumbnail Available