Wpływ czynników kulturowych na marketing międzynarodowy. Analiza rynku polskiego i amerykańskiego.

master
dc.abstract.enThe work focuses on the influence of cultural factors on international marketing. The main goal of the thesis is to present what is their influence on the way of perceiving the advertised product by consumers. The subject of the conducted study was the analysis of consumer’s characteristics such as sex, age and education, that can influence their perception of the advertising. Two markets — Polish and American — have been the subject of the analysis. 95 respondents participated in the conducted survey — 55 respondents from Poland and 40 respondents from USA. Research indicates that 92.7% of Poles and 97.4% of Americans noticed elements referring to the religion, cultural taboo (death, erotica) or national symbols in advertisements. 47.2% respondents from Poland think that using aforementioned cultural factors is not a good idea, whereas 47.4% respondents from America has no opinion on this matter and 34.2% finds a good idea. This thesis has been based on books and articles about international marketing, classification of cultures, research methodology and advertising psychology, as well as marketing textbooks.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca skupia się na wpływie czynników kulturowych na marketing międzynarodowy. Celem pracy jest ukazanie ich oddziaływania na sposób postrzegania promowanego produktu przez konsumentów. W przeprowadzonych badaniach analizie poddane zostały cechy konsumenta, które wpływają na odbiór przez niego reklamy: płeć, wiek, a także wykształcenia widza. Analizie zostały poddane dwa rynki — polski i amerykański. W badaniu wzięło udział 95 respondentów — 55 w Polsce i 40 w Stanach Zjednoczonych. Badanie wskazuje, że 92,7% Polaków i 97,4% Amerykanów zauważyło w reklamach elementy nawiązujące do religii, tabu kulturowego (śmierci, erotyki) czy symboli narodowych. 47,2% polskich respondentów uważa, że wykorzystanie w reklamach wyżej wymienionych czynników kulturowych nie jest dobrym pomysłem, natomiast 47,4% amerykańskich ankietowanych nie ma na ten temat zdania, jednak 34,2% z nich uważa to za dobry pomysł. Przy pisaniu pracy korzystano z książek i artykułów dotyczących marketingu międzynarodowego, klasyfikacji kultur, metodologii badań i psychologii reklamy, a także z podręczników do marketingu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorBroniec, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStępniewski, Jan - 132105 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:54:20Z
dc.date.available2020-07-26T14:54:20Z
dc.date.submitted2015-07-08pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-97914-135347pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205275
dc.languagepolpl
dc.subject.enCultural factors, International marketing, American market, Polish marketpl
dc.subject.plCzynniki kulturowe, Marketing międzynarodowy, Rynek amerykański, Rynek polskipl
dc.titleWpływ czynników kulturowych na marketing międzynarodowy. Analiza rynku polskiego i amerykańskiego.pl
dc.title.alternativeInfluence of cultural factors on international marketing. Analysis Polish and American marketspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work focuses on the influence of cultural factors on international marketing. The main goal of the thesis is to present what is their influence on the way of perceiving the advertised product by consumers. The subject of the conducted study was the analysis of consumer’s characteristics such as sex, age and education, that can influence their perception of the advertising. Two markets — Polish and American — have been the subject of the analysis. 95 respondents participated in the conducted survey — 55 respondents from Poland and 40 respondents from USA. Research indicates that 92.7% of Poles and 97.4% of Americans noticed elements referring to the religion, cultural taboo (death, erotica) or national symbols in advertisements. 47.2% respondents from Poland think that using aforementioned cultural factors is not a good idea, whereas 47.4% respondents from America has no opinion on this matter and 34.2% finds a good idea. This thesis has been based on books and articles about international marketing, classification of cultures, research methodology and advertising psychology, as well as marketing textbooks.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca skupia się na wpływie czynników kulturowych na marketing międzynarodowy. Celem pracy jest ukazanie ich oddziaływania na sposób postrzegania promowanego produktu przez konsumentów. W przeprowadzonych badaniach analizie poddane zostały cechy konsumenta, które wpływają na odbiór przez niego reklamy: płeć, wiek, a także wykształcenia widza. Analizie zostały poddane dwa rynki — polski i amerykański. W badaniu wzięło udział 95 respondentów — 55 w Polsce i 40 w Stanach Zjednoczonych. Badanie wskazuje, że 92,7% Polaków i 97,4% Amerykanów zauważyło w reklamach elementy nawiązujące do religii, tabu kulturowego (śmierci, erotyki) czy symboli narodowych. 47,2% polskich respondentów uważa, że wykorzystanie w reklamach wyżej wymienionych czynników kulturowych nie jest dobrym pomysłem, natomiast 47,4% amerykańskich ankietowanych nie ma na ten temat zdania, jednak 34,2% z nich uważa to za dobry pomysł. Przy pisaniu pracy korzystano z książek i artykułów dotyczących marketingu międzynarodowego, klasyfikacji kultur, metodologii badań i psychologii reklamy, a także z podręczników do marketingu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Broniec, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stępniewski, Jan - 132105
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:54:20Z
dc.date.available
2020-07-26T14:54:20Z
dc.date.submittedpl
2015-07-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-97914-135347
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205275
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Cultural factors, International marketing, American market, Polish market
dc.subject.plpl
Czynniki kulturowe, Marketing międzynarodowy, Rynek amerykański, Rynek polski
dc.titlepl
Wpływ czynników kulturowych na marketing międzynarodowy. Analiza rynku polskiego i amerykańskiego.
dc.title.alternativepl
Influence of cultural factors on international marketing. Analysis Polish and American markets
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Bobrowniki Male
4
Wroclaw
3
Katowice
2
Rakowiska
2
Dublin
1
Krakow
1
Mrocza
1
Pruchnik
1
Rabka-Zdroj
1

No access

No Thumbnail Available