State-Building in Bosnia and Herzegovina: The Case of Education Reform

master
dc.abstract.enThis thesis uses compulsory education reform following the 1992-5 war in Bosnia and Herzegovina (BiH) as a lens to view state-building processes. In the aftermath of a violent conflict or other transition, an education system must be rebuilt along with the rest of the country. Apart from parents, schools are the primary instruments for the politicization and socialization of children, and serve as a powerful tool to transmit the ideology of any state. The education system of BiH today mirrors the complex administrative and political structure following the Dayton Peace Agreements, as well as the relationship the country holds with the international community. Through qualitative research and an interdisciplinary investigation, a compilation of reform efforts by the main actors of education reform is presented alongside policy developments, while remaining grounded in theoretical framework. Although the international community devotes considerable attention to reforming the education sector in BiH, this research shows the limits of a top–down approach and a lack of coordination among actors, suggesting a shift in focus from ethnicity to quality of education for future generations.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ukazuje obowiązkowe reformy edukacji w Bośni i Hercegowinie (BiH) po wojnie domowej w latach 1992-5, jako pryzmat spojrzenia na cały proces budowy państwa. W następstwie konfliktu zbrojnego i innych przemian, system edukacyjny musi być odbudowany wraz z zresztą kraju. Poza rodzicami, szkoły są podstawowymi narzędziami upolitycznienia i socjalizacji dzieci oraz służą jako potężne narzędzie do przekazywania ideologii każdego państwa. System edukacji w BiH odzwierciedla dzisiaj złożone struktury administracyjne i polityczne po porozumieniu z Dayton, jak również relacje kraju ze społecznością międzynarodową. Poprzez badania jakościowe i interdyscyplinarne, zbiór reform wprowadzanych przez główne podmioty zmian edukacji, prezentowany jest równolegle do rozwoju polityki, pozostając jednocześnie zakorzenionym w ramach teoretycznych. Chociaż społeczność międzynarodowa poświęca wiele uwagi reformom sektora edukacji w Bośni i Hercegowinie, to te badania pokazują granice odgórnego podejścia i braku koordynacji pomiędzy podmiotami, sugerując zmianę nastawienia z nacisku na pochodzenie etniczne do zainteresowania jakością kształcenia dla przyszłych pokoleń.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBasista, Jakub - 127247 pl
dc.contributor.authorBednarz, Christinepl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerRojek, Wojciechpl
dc.contributor.reviewerBasista, Jakub - 127247 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:27:10Z
dc.date.available2020-07-20T17:27:10Z
dc.date.submitted2011-10-06pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-60391-118129pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174008
dc.languageengpl
dc.subject.eneducation reformBosnia and Herzegovinainternational communitystate-buildingpl
dc.subject.plreformy edukacji\nBośnia i Hercegowina\nspołeczności międzynarodowej\nbudowy państwapl
dc.titleState-Building in Bosnia and Herzegovina: The Case of Education Reformpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis uses compulsory education reform following the 1992-5 war in Bosnia and Herzegovina (BiH) as a lens to view state-building processes. In the aftermath of a violent conflict or other transition, an education system must be rebuilt along with the rest of the country. Apart from parents, schools are the primary instruments for the politicization and socialization of children, and serve as a powerful tool to transmit the ideology of any state. The education system of BiH today mirrors the complex administrative and political structure following the Dayton Peace Agreements, as well as the relationship the country holds with the international community. Through qualitative research and an interdisciplinary investigation, a compilation of reform efforts by the main actors of education reform is presented alongside policy developments, while remaining grounded in theoretical framework. Although the international community devotes considerable attention to reforming the education sector in BiH, this research shows the limits of a top–down approach and a lack of coordination among actors, suggesting a shift in focus from ethnicity to quality of education for future generations.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ukazuje obowiązkowe reformy edukacji w Bośni i Hercegowinie (BiH) po wojnie domowej w latach 1992-5, jako pryzmat spojrzenia na cały proces budowy państwa. W następstwie konfliktu zbrojnego i innych przemian, system edukacyjny musi być odbudowany wraz z zresztą kraju. Poza rodzicami, szkoły są podstawowymi narzędziami upolitycznienia i socjalizacji dzieci oraz służą jako potężne narzędzie do przekazywania ideologii każdego państwa. System edukacji w BiH odzwierciedla dzisiaj złożone struktury administracyjne i polityczne po porozumieniu z Dayton, jak również relacje kraju ze społecznością międzynarodową. Poprzez badania jakościowe i interdyscyplinarne, zbiór reform wprowadzanych przez główne podmioty zmian edukacji, prezentowany jest równolegle do rozwoju polityki, pozostając jednocześnie zakorzenionym w ramach teoretycznych. Chociaż społeczność międzynarodowa poświęca wiele uwagi reformom sektora edukacji w Bośni i Hercegowinie, to te badania pokazują granice odgórnego podejścia i braku koordynacji pomiędzy podmiotami, sugerując zmianę nastawienia z nacisku na pochodzenie etniczne do zainteresowania jakością kształcenia dla przyszłych pokoleń.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Basista, Jakub - 127247
dc.contributor.authorpl
Bednarz, Christine
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Rojek, Wojciech
dc.contributor.reviewerpl
Basista, Jakub - 127247
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:27:10Z
dc.date.available
2020-07-20T17:27:10Z
dc.date.submittedpl
2011-10-06
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-60391-118129
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174008
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
education reformBosnia and Herzegovinainternational communitystate-building
dc.subject.plpl
reformy edukacji\nBośnia i Hercegowina\nspołeczności międzynarodowej\nbudowy państwa
dc.titlepl
State-Building in Bosnia and Herzegovina: The Case of Education Reform
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
1
Rabka-Zdroj
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available