Charakter prawny kontratypu w świetle koncepcji zbiegu wartościowań tego samego czynu

2019
journal article
article
dc.abstract.enThe purpose of this article is to reinterpret the institution of justification in reliance on the concept of concurrence evaluations of the same act under substantive law. The discussion identifies the characteristics of the typifying and the concurrent elements to justification, their normative function in the evaluation of the subject’s criminal liability, and the method for evaluating the act on the basis of the justifying provision (‘defence’). It further presents the problem of classification of an act undertaken in justifying circumstances, as well as brings out the advantages of the concept at hand in comparison to alternative justification models. The discussion is rounded out with elementary remarks from the scope of procedural criminal law. In the end it is noted that the justifying provision is a normative structure of dual legal character — it verbalizes the mens rea and the actus reus, and provides a rule for conflicts of laws to determine the consequences of a concurrence of provisions in the simultaneous materialization of the elements of a criminally prohibited act and an applicable statutory justification. The effect of the conflict of laws rule is to remove the multiplicity of evaluations of the same act on the basis of the mechanism of eliminatory concurrence of provisions.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest reinterpretacja instytucji kontratypu z wykorzystaniem prawnomaterialnej koncepcji zbiegu wartościowań tego samego czynu. W ramach rozważań przedstawiona została charakterystyka elementów typizujących i zbiegowych kontratypu, ich normatywna funkcja dla oceny odpowiedzialności karnej podmiotu, a także sposób wartościowania czynu w oparciu o przepis kontratypizujący. Zaprezentowano problem kwalifikacji prawnej czynu podjętego w okolicznościach kontratypowych oraz ukazano zalety przedstawianej koncepcji w stosunku do alternatywnych modeli kontratypu. Rozważania uzupełnione zostały o elementarne uwagi z zakresu procesu karnego. W rezultacie stwierdzono, że przepis kontratypizujący jest strukturą normatywną o podwójnym charakterze prawnym – wysławia przedmiotowe i podmiotowe znamiona typu zachowania się człowieka oraz klauzulę kolizyjną rozstrzygającą o konsekwencjach zbiegu przepisów w ramach jednoczynowej realizacji znamion typu czynu zabronionego pod groźbą kary i ustawowego kontratypu. Klauzula kolizyjna kontratypu prowadzi do usunięcia wielości ocen tego samego czynu w oparciu o mechanizm eliminacyjnego zbiegu przepisów.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnegopl
dc.contributor.authorMałecki, Mikołaj - 109038 pl
dc.contributor.authorDudek, Paweł Marcinpl
dc.date.accessioned2020-01-20T12:36:09Z
dc.date.available2020-01-20T12:36:09Z
dc.date.issued2019pl
dc.description.additionalBibliogr. w przypisach. Streszcz. ang. s. 61pl
dc.description.number3 (877)pl
dc.description.physical45-61pl
dc.description.publication1,1pl
dc.description.volume74pl
dc.identifier.issn0031-0980pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146799
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationMałecki, Mikołaj: 50%;pl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enjustificationpl
dc.subject.enpunishable actpl
dc.subject.enconcurrence of provisionspl
dc.subject.encriminal liabilitypl
dc.subject.plkontratyppl
dc.subject.plczyn zabronionypl
dc.subject.plzbieg przepisówpl
dc.subject.plodpowiedzialność karnapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleCharakter prawny kontratypu w świetle koncepcji zbiegu wartościowań tego samego czynupl
dc.title.alternativeThe legal status of justification under the concept of concurrent evaluations of the same actpl
dc.title.journalPaństwo i Prawopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this article is to reinterpret the institution of justification in reliance on the concept of concurrence evaluations of the same act under substantive law. The discussion identifies the characteristics of the typifying and the concurrent elements to justification, their normative function in the evaluation of the subject’s criminal liability, and the method for evaluating the act on the basis of the justifying provision (‘defence’). It further presents the problem of classification of an act undertaken in justifying circumstances, as well as brings out the advantages of the concept at hand in comparison to alternative justification models. The discussion is rounded out with elementary remarks from the scope of procedural criminal law. In the end it is noted that the justifying provision is a normative structure of dual legal character — it verbalizes the mens rea and the actus reus, and provides a rule for conflicts of laws to determine the consequences of a concurrence of provisions in the simultaneous materialization of the elements of a criminally prohibited act and an applicable statutory justification. The effect of the conflict of laws rule is to remove the multiplicity of evaluations of the same act on the basis of the mechanism of eliminatory concurrence of provisions.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest reinterpretacja instytucji kontratypu z wykorzystaniem prawnomaterialnej koncepcji zbiegu wartościowań tego samego czynu. W ramach rozważań przedstawiona została charakterystyka elementów typizujących i zbiegowych kontratypu, ich normatywna funkcja dla oceny odpowiedzialności karnej podmiotu, a także sposób wartościowania czynu w oparciu o przepis kontratypizujący. Zaprezentowano problem kwalifikacji prawnej czynu podjętego w okolicznościach kontratypowych oraz ukazano zalety przedstawianej koncepcji w stosunku do alternatywnych modeli kontratypu. Rozważania uzupełnione zostały o elementarne uwagi z zakresu procesu karnego. W rezultacie stwierdzono, że przepis kontratypizujący jest strukturą normatywną o podwójnym charakterze prawnym – wysławia przedmiotowe i podmiotowe znamiona typu zachowania się człowieka oraz klauzulę kolizyjną rozstrzygającą o konsekwencjach zbiegu przepisów w ramach jednoczynowej realizacji znamion typu czynu zabronionego pod groźbą kary i ustawowego kontratypu. Klauzula kolizyjna kontratypu prowadzi do usunięcia wielości ocen tego samego czynu w oparciu o mechanizm eliminacyjnego zbiegu przepisów.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego
dc.contributor.authorpl
Małecki, Mikołaj - 109038
dc.contributor.authorpl
Dudek, Paweł Marcin
dc.date.accessioned
2020-01-20T12:36:09Z
dc.date.available
2020-01-20T12:36:09Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.description.additionalpl
Bibliogr. w przypisach. Streszcz. ang. s. 61
dc.description.numberpl
3 (877)
dc.description.physicalpl
45-61
dc.description.publicationpl
1,1
dc.description.volumepl
74
dc.identifier.issnpl
0031-0980
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146799
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Małecki, Mikołaj: 50%;
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
justification
dc.subject.enpl
punishable act
dc.subject.enpl
concurrence of provisions
dc.subject.enpl
criminal liability
dc.subject.plpl
kontratyp
dc.subject.plpl
czyn zabroniony
dc.subject.plpl
zbieg przepisów
dc.subject.plpl
odpowiedzialność karna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Charakter prawny kontratypu w świetle koncepcji zbiegu wartościowań tego samego czynu
dc.title.alternativepl
The legal status of justification under the concept of concurrent evaluations of the same act
dc.title.journalpl
Państwo i Prawo
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
49
Views per month
Views per city
Krakow
12
Warsaw
8
Lodz
4
Lublin
2
Wroclaw
2
Czechowice-Dziedzice
1
Des Moines
1
Dublin
1
Gliwice
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available