Wybrane aspekty wyceny i ewidencji środków trwałych" do obrony w dniu 30 października 2012 roku.

licenciate
dc.abstract.enThis paper discusses the issues relating to fixed assets. Describes the theoretical issues relating to the issue, but also shows the practical operation of the fixed assets on the example of a company dealing with real estate development. The theoretical part presents the concept and importance of fixed assets in the enterprise and examines the use and depreciation of fixed assets. However, the empirical part shows the rules for determining the initial value of the assets owned by the company, reveals how the company copes with the depreciation of these assets and the present approach of fixed assets in the financial statements. Aim of this study is to introduce the subject of valuation, registration and depreciation of fixed assets and the manner of their presentation in the financial statements of the company. The work is written based on the literature in the field of finance and accounting, was also used legislation and benefited from internet sources. On account of this work has provided the materials developer in the form of the company balance sheet, profit and loss, the breakdown of fixed assets, amortization table and file assets. Through the analysis of documents provided by the developer calculated the corresponding indicators and the conclusions drawn.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy omówiona została problematyka dotycząca środków trwałych. Opisano zagadnienia teoretyczne odnoszące się do tej kwestii, ale także pokazano praktyczne funkcjonowanie środków trwałych na przykładzie firmy zajmującej się działalnością deweloperską. W części teoretycznej przedstawiono pojęcie i znaczenie środków trwałych w przedsiębiorstwie oraz przeanalizowano zużycie i amortyzację środków trwałych. Natomiast część empiryczna ukazuje zasady ustalania wartości początkowych dla środków trwałych posiadanych przez firmę, ujawnia jak przedsiębiorstwo radzi sobie z amortyzacją tychże aktywów oraz przedstawia ujęcie środków trwałych w sprawozdaniu finansowym. Celem pracy jest przybliżenie tematu wyceny, ewidencji oraz amortyzacji środków trwałych i sposobu ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Prace napisano w oparciu o literaturę z zakresu finansów i rachunkowości, wykorzystano również akty prawne oraz korzystano z źródeł internetowych. Na poczet niniejszej pracy firma deweloperska udostępniła materiały w postaci: bilans spółki, rachunek zysków i strat, wyszczególnienie środków trwałych, tabela amortyzacji oraz kartoteka środków trwałych. Poprzez analizę dokumentów udostępnionych przez dewelopera wyliczono odpowiednie wskaźniki oraz wyciągnięto wnioski.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorBauer, Kinga - 127260 pl
dc.contributor.authorGruszczyński, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.reviewerBauer, Kinga - 127260 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T12:56:33Z
dc.date.available2020-07-24T12:56:33Z
dc.date.submitted2012-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-71543-117018pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184614
dc.languagepolpl
dc.subject.enasset-depreciation-records-fixed-pricingpl
dc.subject.plaktywa- amortyzacja- ewidencja- środki trwałe- wycenapl
dc.titleWybrane aspekty wyceny i ewidencji środków trwałych" do obrony w dniu 30 października 2012 roku.pl
dc.title.alternativeSelected aspects of valuation and accounting of fixed assetspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper discusses the issues relating to fixed assets. Describes the theoretical issues relating to the issue, but also shows the practical operation of the fixed assets on the example of a company dealing with real estate development. The theoretical part presents the concept and importance of fixed assets in the enterprise and examines the use and depreciation of fixed assets. However, the empirical part shows the rules for determining the initial value of the assets owned by the company, reveals how the company copes with the depreciation of these assets and the present approach of fixed assets in the financial statements. Aim of this study is to introduce the subject of valuation, registration and depreciation of fixed assets and the manner of their presentation in the financial statements of the company. The work is written based on the literature in the field of finance and accounting, was also used legislation and benefited from internet sources. On account of this work has provided the materials developer in the form of the company balance sheet, profit and loss, the breakdown of fixed assets, amortization table and file assets. Through the analysis of documents provided by the developer calculated the corresponding indicators and the conclusions drawn.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy omówiona została problematyka dotycząca środków trwałych. Opisano zagadnienia teoretyczne odnoszące się do tej kwestii, ale także pokazano praktyczne funkcjonowanie środków trwałych na przykładzie firmy zajmującej się działalnością deweloperską. W części teoretycznej przedstawiono pojęcie i znaczenie środków trwałych w przedsiębiorstwie oraz przeanalizowano zużycie i amortyzację środków trwałych. Natomiast część empiryczna ukazuje zasady ustalania wartości początkowych dla środków trwałych posiadanych przez firmę, ujawnia jak przedsiębiorstwo radzi sobie z amortyzacją tychże aktywów oraz przedstawia ujęcie środków trwałych w sprawozdaniu finansowym. Celem pracy jest przybliżenie tematu wyceny, ewidencji oraz amortyzacji środków trwałych i sposobu ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Prace napisano w oparciu o literaturę z zakresu finansów i rachunkowości, wykorzystano również akty prawne oraz korzystano z źródeł internetowych. Na poczet niniejszej pracy firma deweloperska udostępniła materiały w postaci: bilans spółki, rachunek zysków i strat, wyszczególnienie środków trwałych, tabela amortyzacji oraz kartoteka środków trwałych. Poprzez analizę dokumentów udostępnionych przez dewelopera wyliczono odpowiednie wskaźniki oraz wyciągnięto wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Bauer, Kinga - 127260
dc.contributor.authorpl
Gruszczyński, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.reviewerpl
Bauer, Kinga - 127260
dc.date.accessioned
2020-07-24T12:56:33Z
dc.date.available
2020-07-24T12:56:33Z
dc.date.submittedpl
2012-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-71543-117018
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184614
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
asset-depreciation-records-fixed-pricing
dc.subject.plpl
aktywa- amortyzacja- ewidencja- środki trwałe- wycena
dc.titlepl
Wybrane aspekty wyceny i ewidencji środków trwałych" do obrony w dniu 30 października 2012 roku.
dc.title.alternativepl
Selected aspects of valuation and accounting of fixed assets
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
58
Views per month
Views per city
Krakow
7
Warsaw
7
Brusy
4
Gniezno
4
Poznan
4
Częstochowa
3
Gdansk
3
Witkowo Drugie
3
Wroclaw
3
Gliwice
2

No access

No Thumbnail Available