Pomiędzy suwerennością a praworządnością: stosunki Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską w latach 2015-2021 na przykładzie sporów o kształt wymiaru sprawiedliwości

licenciate
dc.abstract.enThis paper focuses on the problem of relations between the Republic of Poland and the European Union (EU) in the context of judicial reforms. The analysis was based on two categories: sovereignty and the rule of law, which are important for the correct understanding of contemporary Polish-EU relations. The thesis is divided into two parts. The first one covers the theoretical issues concerning the basics of defining sovereignty and the rule of law, and a fragment dealing with the program policy of the Prawo i Sprawiedliwość (PiS) party towards the EU. The second chapter is devoted to specific reforms of the judiciary dimension in Poland in 2015-2021, covering the Constitutional Tribunal, the National Council of the Judiciary and the Supreme Court. The main research goal behind the creation of the work was to try to find an answer to the question about possible ways of shaping political strategies in relation to such values ​​as sovereignty and the rule of law. During the preparation of the thesis, mainly the descriptive and formal-dogmatic methods were used.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca skupia się na problemie stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską (UE) w kontekście reform wymiaru sprawiedliwości. Analiza oparta została o dwie kategorie: suwerenność i praworządność, które mają niebagatelne znaczenie dla prawidłowego zrozumienia współczesnych relacji polsko-unijnych. Praca podzielona została na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje zagadnienia teoretyczne dotyczące podstaw definiowania suwerenności i praworządności oraz fragment traktujący o polityce programowej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) względem UE. Drugi rozdział poświęcony został konkretnym reformom wymiaru sądownictwa w Polsce w latach 2015-2021 obejmujących swoim zasięgiem Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy. Głównym celem badawczym przyświecającym tworzeniu pracy była próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwych sposobów kształtowania strategii politycznych w odniesieniu do takich wartości jakimi są suwerenność i rządy prawa. W trakcie przygotowania pracy posłużono się głównie metodą deskryptywną oraz formalno-dogmatyczną.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisordu Vall, Katarzynapl
dc.contributor.authorKotowicz, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerdu Vall, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerŻurawski, Jakub - 147504 pl
dc.date.accessioned2022-07-11T22:06:00Z
dc.date.available2022-07-11T22:06:00Z
dc.date.submitted2022-07-08pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-159196-273583pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296170
dc.languagepolpl
dc.subject.ensovereignty, rule of law, European Union, Poland, judicial reforms, Constitutional Tribunal, National Council of the Judiciary, Supreme Courtpl
dc.subject.plsuwerenność, praworządność, Unia Europejska, Polska, reformy sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższypl
dc.titlePomiędzy suwerennością a praworządnością: stosunki Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską w latach 2015-2021 na przykładzie sporów o kształt wymiaru sprawiedliwościpl
dc.title.alternativeBetween sovereignty and the rule of law: relations between the Republic of Poland and the European Union in 2015-2021 on the example of disputes over the shape of the justice systempl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper focuses on the problem of relations between the Republic of Poland and the European Union (EU) in the context of judicial reforms. The analysis was based on two categories: sovereignty and the rule of law, which are important for the correct understanding of contemporary Polish-EU relations. The thesis is divided into two parts. The first one covers the theoretical issues concerning the basics of defining sovereignty and the rule of law, and a fragment dealing with the program policy of the Prawo i Sprawiedliwość (PiS) party towards the EU. The second chapter is devoted to specific reforms of the judiciary dimension in Poland in 2015-2021, covering the Constitutional Tribunal, the National Council of the Judiciary and the Supreme Court. The main research goal behind the creation of the work was to try to find an answer to the question about possible ways of shaping political strategies in relation to such values ​​as sovereignty and the rule of law. During the preparation of the thesis, mainly the descriptive and formal-dogmatic methods were used.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca skupia się na problemie stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską (UE) w kontekście reform wymiaru sprawiedliwości. Analiza oparta została o dwie kategorie: suwerenność i praworządność, które mają niebagatelne znaczenie dla prawidłowego zrozumienia współczesnych relacji polsko-unijnych. Praca podzielona została na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje zagadnienia teoretyczne dotyczące podstaw definiowania suwerenności i praworządności oraz fragment traktujący o polityce programowej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) względem UE. Drugi rozdział poświęcony został konkretnym reformom wymiaru sądownictwa w Polsce w latach 2015-2021 obejmujących swoim zasięgiem Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy. Głównym celem badawczym przyświecającym tworzeniu pracy była próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwych sposobów kształtowania strategii politycznych w odniesieniu do takich wartości jakimi są suwerenność i rządy prawa. W trakcie przygotowania pracy posłużono się głównie metodą deskryptywną oraz formalno-dogmatyczną.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
du Vall, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Kotowicz, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
du Vall, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Żurawski, Jakub - 147504
dc.date.accessioned
2022-07-11T22:06:00Z
dc.date.available
2022-07-11T22:06:00Z
dc.date.submittedpl
2022-07-08
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-159196-273583
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296170
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sovereignty, rule of law, European Union, Poland, judicial reforms, Constitutional Tribunal, National Council of the Judiciary, Supreme Court
dc.subject.plpl
suwerenność, praworządność, Unia Europejska, Polska, reformy sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy
dc.titlepl
Pomiędzy suwerennością a praworządnością: stosunki Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską w latach 2015-2021 na przykładzie sporów o kształt wymiaru sprawiedliwości
dc.title.alternativepl
Between sovereignty and the rule of law: relations between the Republic of Poland and the European Union in 2015-2021 on the example of disputes over the shape of the justice system
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Poznan
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available