Programy compliance w świetle prawa konkurencji

master
dc.abstract.enDuring financial crisis, in order to reduce the legal risks associated with making business decisions that could lead to negative consequences in the economic sphere, undertakings need tools to ensure that their business activities will be conducted accordance with the law. The subject matter of this work - the compliance, provides such tools. In particular, the aim of this study is to present compliance programs, theirs goals and to discuss the role of compliance in the area of the competition law.The issue of compliance with the competition law is not, as yet, comprehensively discussed in the Polish legal literature. It is worth to mention Bartosz Makowicz and his book "Compliance w przedsiębiorstwie", which is actually one of the first publications about of interdisciplinary compliance matters on the Polish market . It is addressed mainly to Polish entrepreneurs, provides the general objectives and functions of compliance structure within the organization and presents the methods of achieving compliance. Apart from that, the issue of compliance is not given much space in Polish literature. One of this few is a paper "Programy zgodności z prawem konkurencji - efektywny mechanizm w tworzeniu europejskiej klutury compliance" by Maciej Gac, publicated in the Online Quarterly Antitrust and Regulatory. Consequently, author rely mainly on English-language sources. A number of Internet addresses cited in the bibliography refer to articles and papers published in electronic form.The first chapter presents the theme of competition law. It discusses the history and development of competition law. Particular attention was paid to the development of American law, because of its sufficient influence on solutions currently adopted in the European Union.The second chapter is devoted to the approximate term compliance. In this part author attempts to define the term, presents examples of definitions and various compliance measures and instruments for achieving compliance with the law. The third chapter of this paper focuses on discussing compliance programs from the perspective of public authority, its impact on general prevention in certain areas of law. It also contains an attempt to answer questions like "why?" and "how?" public authorities can support and promote compliance programs.The fourth and final chapter covers the role of compliance in the area of competition law. The first subsection discusses the role of compliance as a means of prevention, including factors supporting and deterring undertakings from introduction of compliance in and the consequences of its implementation. The next subsection is devoted to the current solutions of compliance issues, adopted by several countries and international organizations, in particular the activities of the European Commission. The last subject of chapter fourth is to present a product-like approach to compliance.pl
dc.abstract.plW dobie globalnego kryzysu finansowego firmy, w celu obniżenia ryzyka prawnego związanego z podejmowaniem decyzji biznesowych, które mogłoby doprowadzić do negatywnych konsekwencji w sferze ekonomicznej, potrzebują narzędzi umożliwiających zapewnienie działania przedsiębiorstwa zgodnie z prawem. Temu właśnie służy compliance, którego problematyka jest przedmiotem niniejszej pracy. W szczególności celem tego opracowania jest prezentacja programów zgodności, celów i funkcji ich tworzenia, środków jakie są stosowane oraz omówienie roli compliance w prawie konkurencji.Tematyka compliance w obszarze prawa konkurencji nie została, jak do tej pory, kompleksowo omówiona w polskiej literaturze prawniczej. Jedynie Bartosz Makowicz w swojej książce Compliance w przedsiębiorstwie , która stanowi właściwie jedną z pierwszych na polskim rynku publikacji interdyscyplinarnych z zakresu compliance, a która to pozycja przeznaczona jest dla polskich przedsiębiorców, przedstawia ogólne cele i funkcje budowania struktury compliance w organizacji oraz prezentuje metody i środki ku temu. Ponadto, problematyce compliance nie poświęcono wiele miejsca w polskiej literaturze przedmiotu - poruszona została jedynie w nielicznych artykułach, które pojawiły się w polskiej prasie. Mowa tu m.in. o publikacji M. Gaca „Programy zgodności z prawem konkurencji - efektywny mechanizm w tworzeniu europejskiej klutury compliance” , w Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym. W związku z tym, dużą część bibliografii stanowią opracowania anglojęzyczne. Liczne adresy internetowe powołane w bibliografii odsyłają do artykułów i dokumentów wydanych w formie elektronicznej. Układ niniejszej pracy został tak zaprojektowany aby prowadzić od kwestii bardziej ogólnych, takich jak przybliżenie tematyki prawa konkurencji, jego historii i najważniejszych założeń, poprzez zaprezentowanie problematyki compliance, wraz z próbami zdefiniowania tego pojęcia, aż do zaprezentowania konkretnych rozwiązań spotykanych w różnych porządkach prawnych i omówienia roli compliance w prawie konkurencji. Konsekwencją takiego spojrzenia na tę tematykę jest podział pracy na cztery rozdziały.W rozdziale pierwszym przedstawiona została tematyka prawa konkurencji. W pierwszej kolejności omówiona została historia i rozwój prawa konkurencji. Szczególna uwaga została poświęcona rozwojowi prawa amerykańskiego, z uwagi na jego pionierski charakter, oraz rozwiązaniom przyjętym aktualnie w Unii Europejskiej.Dalsza część pracy, czyli rozdział drugi, poświęcona została przybliżeniu pojęcia compliance. W rozdziale tym podjęto próbę zdefiniowania tego terminu, prezentując przykładowe definicje oraz prezentując różne środki compliance czyli poszczególne rozwiązania i instrumenty służące osiąganiu zgodności podejmowanych działań z prawem. W rozdziale tym nadto omówione zostały znaczenie dla organizacji, czyli bodźce skłaniające przedsiębiorców do stosowania compliance oraz sama decyzja wdrożeniowa.Rozdział trzeci niniejszej pracy skupia się na omówieniu programów compliance z perspektywy władzy publicznej, jego wpływu na prewencję generalną w niektórych obszarach prawa, a także wpływu państwa na popularyzację compliance.Czwarty i ostatni rozdział pracy poświęcony jest roli compliance w prawie konkurencji. W pierwszej kolejności omówiona została rola compliance jako środka prewencyjnego, w tym czynniki przemawiające za wprowadzaniem compliance i konsekwencje jego wprowadzania. Następny podrozdział został poświęcony popularyzacji compliance, a w szczególności działaniom Komisji Europejskiej. W ostatniej kolejności zaprezentowana została problematyka traktowania produktowego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.contributor.authorHajdyła, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBiernat, Stanisław - 127329 pl
dc.contributor.reviewerDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:44:00Z
dc.date.available2020-07-24T16:44:00Z
dc.date.submitted2013-07-05pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-75367-78215pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188157
dc.languagepolpl
dc.subject.enCompliance, compliance programs, risk mitigationpl
dc.subject.plCompliance, programy zgodności, łagodzenie ryzykapl
dc.titleProgramy compliance w świetle prawa konkurencjipl
dc.title.alternativeCompliance programs under competition lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
During financial crisis, in order to reduce the legal risks associated with making business decisions that could lead to negative consequences in the economic sphere, undertakings need tools to ensure that their business activities will be conducted accordance with the law. The subject matter of this work - the compliance, provides such tools. In particular, the aim of this study is to present compliance programs, theirs goals and to discuss the role of compliance in the area of the competition law.The issue of compliance with the competition law is not, as yet, comprehensively discussed in the Polish legal literature. It is worth to mention Bartosz Makowicz and his book "Compliance w przedsiębiorstwie", which is actually one of the first publications about of interdisciplinary compliance matters on the Polish market . It is addressed mainly to Polish entrepreneurs, provides the general objectives and functions of compliance structure within the organization and presents the methods of achieving compliance. Apart from that, the issue of compliance is not given much space in Polish literature. One of this few is a paper "Programy zgodności z prawem konkurencji - efektywny mechanizm w tworzeniu europejskiej klutury compliance" by Maciej Gac, publicated in the Online Quarterly Antitrust and Regulatory. Consequently, author rely mainly on English-language sources. A number of Internet addresses cited in the bibliography refer to articles and papers published in electronic form.The first chapter presents the theme of competition law. It discusses the history and development of competition law. Particular attention was paid to the development of American law, because of its sufficient influence on solutions currently adopted in the European Union.The second chapter is devoted to the approximate term compliance. In this part author attempts to define the term, presents examples of definitions and various compliance measures and instruments for achieving compliance with the law. The third chapter of this paper focuses on discussing compliance programs from the perspective of public authority, its impact on general prevention in certain areas of law. It also contains an attempt to answer questions like "why?" and "how?" public authorities can support and promote compliance programs.The fourth and final chapter covers the role of compliance in the area of competition law. The first subsection discusses the role of compliance as a means of prevention, including factors supporting and deterring undertakings from introduction of compliance in and the consequences of its implementation. The next subsection is devoted to the current solutions of compliance issues, adopted by several countries and international organizations, in particular the activities of the European Commission. The last subject of chapter fourth is to present a product-like approach to compliance.
dc.abstract.plpl
W dobie globalnego kryzysu finansowego firmy, w celu obniżenia ryzyka prawnego związanego z podejmowaniem decyzji biznesowych, które mogłoby doprowadzić do negatywnych konsekwencji w sferze ekonomicznej, potrzebują narzędzi umożliwiających zapewnienie działania przedsiębiorstwa zgodnie z prawem. Temu właśnie służy compliance, którego problematyka jest przedmiotem niniejszej pracy. W szczególności celem tego opracowania jest prezentacja programów zgodności, celów i funkcji ich tworzenia, środków jakie są stosowane oraz omówienie roli compliance w prawie konkurencji.Tematyka compliance w obszarze prawa konkurencji nie została, jak do tej pory, kompleksowo omówiona w polskiej literaturze prawniczej. Jedynie Bartosz Makowicz w swojej książce Compliance w przedsiębiorstwie , która stanowi właściwie jedną z pierwszych na polskim rynku publikacji interdyscyplinarnych z zakresu compliance, a która to pozycja przeznaczona jest dla polskich przedsiębiorców, przedstawia ogólne cele i funkcje budowania struktury compliance w organizacji oraz prezentuje metody i środki ku temu. Ponadto, problematyce compliance nie poświęcono wiele miejsca w polskiej literaturze przedmiotu - poruszona została jedynie w nielicznych artykułach, które pojawiły się w polskiej prasie. Mowa tu m.in. o publikacji M. Gaca „Programy zgodności z prawem konkurencji - efektywny mechanizm w tworzeniu europejskiej klutury compliance” , w Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym. W związku z tym, dużą część bibliografii stanowią opracowania anglojęzyczne. Liczne adresy internetowe powołane w bibliografii odsyłają do artykułów i dokumentów wydanych w formie elektronicznej. Układ niniejszej pracy został tak zaprojektowany aby prowadzić od kwestii bardziej ogólnych, takich jak przybliżenie tematyki prawa konkurencji, jego historii i najważniejszych założeń, poprzez zaprezentowanie problematyki compliance, wraz z próbami zdefiniowania tego pojęcia, aż do zaprezentowania konkretnych rozwiązań spotykanych w różnych porządkach prawnych i omówienia roli compliance w prawie konkurencji. Konsekwencją takiego spojrzenia na tę tematykę jest podział pracy na cztery rozdziały.W rozdziale pierwszym przedstawiona została tematyka prawa konkurencji. W pierwszej kolejności omówiona została historia i rozwój prawa konkurencji. Szczególna uwaga została poświęcona rozwojowi prawa amerykańskiego, z uwagi na jego pionierski charakter, oraz rozwiązaniom przyjętym aktualnie w Unii Europejskiej.Dalsza część pracy, czyli rozdział drugi, poświęcona została przybliżeniu pojęcia compliance. W rozdziale tym podjęto próbę zdefiniowania tego terminu, prezentując przykładowe definicje oraz prezentując różne środki compliance czyli poszczególne rozwiązania i instrumenty służące osiąganiu zgodności podejmowanych działań z prawem. W rozdziale tym nadto omówione zostały znaczenie dla organizacji, czyli bodźce skłaniające przedsiębiorców do stosowania compliance oraz sama decyzja wdrożeniowa.Rozdział trzeci niniejszej pracy skupia się na omówieniu programów compliance z perspektywy władzy publicznej, jego wpływu na prewencję generalną w niektórych obszarach prawa, a także wpływu państwa na popularyzację compliance.Czwarty i ostatni rozdział pracy poświęcony jest roli compliance w prawie konkurencji. W pierwszej kolejności omówiona została rola compliance jako środka prewencyjnego, w tym czynniki przemawiające za wprowadzaniem compliance i konsekwencje jego wprowadzania. Następny podrozdział został poświęcony popularyzacji compliance, a w szczególności działaniom Komisji Europejskiej. W ostatniej kolejności zaprezentowana została problematyka traktowania produktowego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.contributor.authorpl
Hajdyła, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Biernat, Stanisław - 127329
dc.contributor.reviewerpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:44:00Z
dc.date.available
2020-07-24T16:44:00Z
dc.date.submittedpl
2013-07-05
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-75367-78215
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188157
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Compliance, compliance programs, risk mitigation
dc.subject.plpl
Compliance, programy zgodności, łagodzenie ryzyka
dc.titlepl
Programy compliance w świetle prawa konkurencji
dc.title.alternativepl
Compliance programs under competition law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
4
Warsaw
3
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available