Kultury in vitro Vitex agnus castus L. źródłem aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych

master
dc.abstract.enVitex agnus castus L. (Lamiaceae) – chaste tree – is a pharmacopeial species. Agni casti fructus – vitex fruit – has its monograph in the Farmakopea Polska XII. Fruit extracts and leaves, as well as the essential oils, are also used as an ingredient in cosmetics. The aim of the present study was to investigate the effect of modifying the sucrose content (a standard component of nourishment), the addition of an elicitor (methyl jasmonate) and a precursor (Lphenylalanine) on the accumulation of phenolic acids, flavonoids in shaken shoot cultures of Vitex agnus castus L. The shaken shoot culture was conducted in Erlenmeyer flasks, for two weeks, on Murashige and Skoog medium with growth regulators BAP: 1 mg/l, NAA – 0,5 mg/l i GA3 – 0,25 mg/l. New portions of base with modified sucrose content (standard I or doubled II) were then added to the flasks. After one week, the cultures were divided into three groups (A, B, C) and a 1.6 g/l solution of L-phenylalanine was added to flasks with a B label, while a solution of L phenylalanine and methyl jasmonate (100M) was added to flask C. Option A was taken as a reference. The biomass from the shake cultures was collected three to seven days after the addition of the precursor and elicitor. It was dried and weighted afterwards. Qualitative and quantitative HPLC analysis of phenolic acids and flavonoids in methanolic extracts prepared from biomass collected from shaken shoot cultures of Vitex agnus castus and from leaves of the parent greenhouse plant was performed. Five phenolic acis (p-coumaric, synapin, chlorogenic, neochlorogenic, rosemary) and cinnamic acid, and six flavonoids (quercetin, apigetin, casticin, kemferol, apigenin, vitexin) were found in all samples. It was shown that the use of precursors (L-phenylalanine) and elicitor (methyl jasmonate) significantly increased the accumulation of phenolic acids and flavonoids in shaken shoot cultures of Vitex agnus castus. The maximum content of the sum of all phenolic acids increased about 8 times compared to the control culture. It amounted to almost 800mg/100 g d.m. and was about 7 times higher than in the leaves of the greenhouse plant. The total content of flavonoids in the biomass from shoot cultures increased about 10-fold maximally compared to the control culture and was about 5-fold higher compared to the greenhouse plant. The proposed method of supplementation with precursor and elicitor of a shaken shoot culture of Vitex agnus castus may have potential application as a biotechnological source of selected secondary metabolites.pl
dc.abstract.plVitex agnus castus L. (Lamiaceae) – niepokalanek zwyczajny – jest gatunkiem farmakopealnym. Agni casti fructus – owoc niepokalanka – ma swoją monografię w Farmakopei Polskiej XII. Wyciągi z owoców i liści, a także olejek eteryczny wykorzystywane są również jako składnik kosmetyków.Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu modyfikacji zawartości sacharozy (standardowego składnika pożywki), dodatku elicytora (jasmonianu metylu) i prekursora (L fenyloalaniny) na akumulację kwasów fenolowych, flawonoidów w wytrząsanych kulturach pędowych Vitex agnus castus L. Wytrząsana hodowla pędowa była prowadzona w kolbach stożkowych, przez dwa tygodnie, na pożywce Murashige’a i Skoog z dodatkiem regulatorów wzrostu: BAP – 1 mg/l, NAA – 0,5 mg/l i GA3 – 0,25 mg/l. Następnie do kolb dodano nowe porcje podłoża z modyfikowaną zawartością sacharozy (standardową I lub podwojoną II). Po upływie jednego tygodnia kultury podzielono na 3 grupy (A, B, C) i do kolb oznaczonych jako B dodano roztwór L-fenyloalaniny o stężeniu 1,6 g/l, natomiast do C – roztwór L-fenyloalaniny oraz jasmonianu metylu (100 M) 10 do -6. Wariant A traktowano jako odnośnik. Biomasa z kultur wytrząsanych została zebrana po trzech lub siedmiu dniach od momentu dodania prekursora i elicytora. Została zważona i wysuszona. Przeprowadzono jakościową i ilościową analizę HPLC kwasów fenolowych i flawonoidów w metanolowych wyciągach przygotowanych z biomasy zebranej z wytrząsanych kultur pędowych Vitex agnus castus oraz z liści macierzystej rośliny szklarniowej. We wszystkich próbkach stwierdzono obecność 5 kwasów fenolowych ( p-kumarowy, synapinowy, chlorogenowy, neochlorogenowy, rozmarynowy) oraz kwasu cynamonowego, oraz 6 flawonoidów (kwercetyna, apigetryna, kastycyna, kemferol, apigenina, witeksyna).Wykazano, że zastosowanie prekursora (L-fenyloalaniny) oraz elicytora (jasmonianu metylu) znacząco zwiększyło akumulację kwasów fenolowych i flawonoidów w wytrząsanych kulturach pędowych Vitex agnus castus. Maksymalna zawartość sumy wszystkich kwasów fenolowych zwiększyła się około 8-krotnie w porównaniu z kulturą kontrolną. Wyniosła prawie 800mg/100 g s.m. i była około 7-krotnie wyższa niż zawartość w liściach rośliny szklarnianej. Zawartość sumy flawonoidów w biomasie z kultur pędowych maksymalnie zwiększyła się około 10-krotnie w stosunku do kultury kontrolnej i była około 5-krotnie wyższa w porównaniu z rośliną szklarniową. Zaproponowana metod suplementacji prekursorem i elicytorem wytrząsanej kultury pędowej Vitex agnus castus może mieć potencjalne zastosowanie jako biotechnologiczne źródło wybranych metabolitów wtórnych.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSkrzypczak-Pietraszek, Ewa - 133417 pl
dc.contributor.authorSzady, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerSkrzypczak-Pietraszek, Ewa - 133417 pl
dc.contributor.reviewerEkiert, Halina - 129339 pl
dc.date.accessioned2022-11-02T22:31:05Z
dc.date.available2022-11-02T22:31:05Z
dc.date.submitted2022-10-28pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-138533-266700pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303173
dc.languagepolpl
dc.subject.enVitex agnus-castus, Lamiaceae, casticin, phenolic acids, flavonoids, iridoidspl
dc.subject.plVitex agnus-castus, Lamiaceae, kastycyna, kwasy fenolowe, flawonoidy, irydoidypl
dc.titleKultury in vitro Vitex agnus castus L. źródłem aktywnych biologicznie metabolitów wtórnychpl
dc.title.alternativeVitex agnus castus - a species with medicinal and cosmetic importancepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Vitex agnus castus L. (Lamiaceae) – chaste tree – is a pharmacopeial species. Agni casti fructus – vitex fruit – has its monograph in the Farmakopea Polska XII. Fruit extracts and leaves, as well as the essential oils, are also used as an ingredient in cosmetics. The aim of the present study was to investigate the effect of modifying the sucrose content (a standard component of nourishment), the addition of an elicitor (methyl jasmonate) and a precursor (Lphenylalanine) on the accumulation of phenolic acids, flavonoids in shaken shoot cultures of Vitex agnus castus L. The shaken shoot culture was conducted in Erlenmeyer flasks, for two weeks, on Murashige and Skoog medium with growth regulators BAP: 1 mg/l, NAA – 0,5 mg/l i GA3 – 0,25 mg/l. New portions of base with modified sucrose content (standard I or doubled II) were then added to the flasks. After one week, the cultures were divided into three groups (A, B, C) and a 1.6 g/l solution of L-phenylalanine was added to flasks with a B label, while a solution of L phenylalanine and methyl jasmonate (100M) was added to flask C. Option A was taken as a reference. The biomass from the shake cultures was collected three to seven days after the addition of the precursor and elicitor. It was dried and weighted afterwards. Qualitative and quantitative HPLC analysis of phenolic acids and flavonoids in methanolic extracts prepared from biomass collected from shaken shoot cultures of Vitex agnus castus and from leaves of the parent greenhouse plant was performed. Five phenolic acis (p-coumaric, synapin, chlorogenic, neochlorogenic, rosemary) and cinnamic acid, and six flavonoids (quercetin, apigetin, casticin, kemferol, apigenin, vitexin) were found in all samples. It was shown that the use of precursors (L-phenylalanine) and elicitor (methyl jasmonate) significantly increased the accumulation of phenolic acids and flavonoids in shaken shoot cultures of Vitex agnus castus. The maximum content of the sum of all phenolic acids increased about 8 times compared to the control culture. It amounted to almost 800mg/100 g d.m. and was about 7 times higher than in the leaves of the greenhouse plant. The total content of flavonoids in the biomass from shoot cultures increased about 10-fold maximally compared to the control culture and was about 5-fold higher compared to the greenhouse plant. The proposed method of supplementation with precursor and elicitor of a shaken shoot culture of Vitex agnus castus may have potential application as a biotechnological source of selected secondary metabolites.
dc.abstract.plpl
Vitex agnus castus L. (Lamiaceae) – niepokalanek zwyczajny – jest gatunkiem farmakopealnym. Agni casti fructus – owoc niepokalanka – ma swoją monografię w Farmakopei Polskiej XII. Wyciągi z owoców i liści, a także olejek eteryczny wykorzystywane są również jako składnik kosmetyków.Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu modyfikacji zawartości sacharozy (standardowego składnika pożywki), dodatku elicytora (jasmonianu metylu) i prekursora (L fenyloalaniny) na akumulację kwasów fenolowych, flawonoidów w wytrząsanych kulturach pędowych Vitex agnus castus L. Wytrząsana hodowla pędowa była prowadzona w kolbach stożkowych, przez dwa tygodnie, na pożywce Murashige’a i Skoog z dodatkiem regulatorów wzrostu: BAP – 1 mg/l, NAA – 0,5 mg/l i GA3 – 0,25 mg/l. Następnie do kolb dodano nowe porcje podłoża z modyfikowaną zawartością sacharozy (standardową I lub podwojoną II). Po upływie jednego tygodnia kultury podzielono na 3 grupy (A, B, C) i do kolb oznaczonych jako B dodano roztwór L-fenyloalaniny o stężeniu 1,6 g/l, natomiast do C – roztwór L-fenyloalaniny oraz jasmonianu metylu (100 M) 10 do -6. Wariant A traktowano jako odnośnik. Biomasa z kultur wytrząsanych została zebrana po trzech lub siedmiu dniach od momentu dodania prekursora i elicytora. Została zważona i wysuszona. Przeprowadzono jakościową i ilościową analizę HPLC kwasów fenolowych i flawonoidów w metanolowych wyciągach przygotowanych z biomasy zebranej z wytrząsanych kultur pędowych Vitex agnus castus oraz z liści macierzystej rośliny szklarniowej. We wszystkich próbkach stwierdzono obecność 5 kwasów fenolowych ( p-kumarowy, synapinowy, chlorogenowy, neochlorogenowy, rozmarynowy) oraz kwasu cynamonowego, oraz 6 flawonoidów (kwercetyna, apigetryna, kastycyna, kemferol, apigenina, witeksyna).Wykazano, że zastosowanie prekursora (L-fenyloalaniny) oraz elicytora (jasmonianu metylu) znacząco zwiększyło akumulację kwasów fenolowych i flawonoidów w wytrząsanych kulturach pędowych Vitex agnus castus. Maksymalna zawartość sumy wszystkich kwasów fenolowych zwiększyła się około 8-krotnie w porównaniu z kulturą kontrolną. Wyniosła prawie 800mg/100 g s.m. i była około 7-krotnie wyższa niż zawartość w liściach rośliny szklarnianej. Zawartość sumy flawonoidów w biomasie z kultur pędowych maksymalnie zwiększyła się około 10-krotnie w stosunku do kultury kontrolnej i była około 5-krotnie wyższa w porównaniu z rośliną szklarniową. Zaproponowana metod suplementacji prekursorem i elicytorem wytrząsanej kultury pędowej Vitex agnus castus może mieć potencjalne zastosowanie jako biotechnologiczne źródło wybranych metabolitów wtórnych.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Skrzypczak-Pietraszek, Ewa - 133417
dc.contributor.authorpl
Szady, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Skrzypczak-Pietraszek, Ewa - 133417
dc.contributor.reviewerpl
Ekiert, Halina - 129339
dc.date.accessioned
2022-11-02T22:31:05Z
dc.date.available
2022-11-02T22:31:05Z
dc.date.submittedpl
2022-10-28
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-138533-266700
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303173
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Vitex agnus-castus, Lamiaceae, casticin, phenolic acids, flavonoids, iridoids
dc.subject.plpl
Vitex agnus-castus, Lamiaceae, kastycyna, kwasy fenolowe, flawonoidy, irydoidy
dc.titlepl
Kultury in vitro Vitex agnus castus L. źródłem aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych
dc.title.alternativepl
Vitex agnus castus - a species with medicinal and cosmetic importance
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections