Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako instytucji rynku kapitałowego

licenciate
dc.abstract.enThis paper attempts to examine the impact of COVID-19 pandemic on the performance of Warsaw Stock Exchange in relation to fundamental changes in world financial markets. The analysis was based on reports and statistical data describing the situation on capital markets during the pandemic. The results of the analysis indicate that the outbreak of COVID-19 pandemic, despite the negative impact on stock market valuations, had a positive impact on the performance of Warsaw Stock Exchange. The study revealed that the significant improvement in the financial results of Warsaw Stock Exchange is the result of strong price volatility on global financial markets. This volatility was significantly correlated with the increased activity among market participants and the mass inflow of individual investors, which directly translated into an increase in the scale of stock trading and improved the financial liquidity of Warsaw Stock Exchange.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca podejmuje próbę analizy wpływu pandemii COVID-19 na działalność warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w relacji do fundamentalnych zmian na rynkach światowych. Analizę przeprowadzono w oparciu o raporty i dane statystyczne, opisujące stan koniunktury na rynkach kapitałowych w okresie pandemii. Wnioski płynące z dokonanej analizy wskazują, że wybuch pandemii, pomimo negatywnego wpływu na wyceny giełdowe, pozytywnie odbił się na działalności GPW w Warszawie. W toku rozważań ustalono, iż znacząca poprawa wyników finansowych warszawskiej giełdy jest wynikiem podwyższonej zmienności na globalnych rynkach finansowych. Zmienność ta istotnie skorelowana była ze wzrostem aktywności wśród uczestników rynku oraz masowym napływem inwestorów indywidualnych, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost skali obrotów i poprawę płynności warszawskiego parkietu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.authorWagner, Krystianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2022-06-15T21:32:20Z
dc.date.available2022-06-15T21:32:20Z
dc.date.submitted2021-07-07pl
dc.fieldofstudyekonomiapl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-148649-259204pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293081
dc.languagepolpl
dc.subject.encapital market – COVID-19 pandemic – stock market – stock valuation – Warsaw Stock Exchangepl
dc.subject.plgiełda – GPW w Warszawie – pandemia COVID-19 – rynek kapitałowy – wyceny giełdowepl
dc.titleWpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako instytucji rynku kapitałowegopl
dc.title.alternativeThe impact of COVID-19 pandemic on the performance of Warsaw Stock Exchange as a capital market institutionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper attempts to examine the impact of COVID-19 pandemic on the performance of Warsaw Stock Exchange in relation to fundamental changes in world financial markets. The analysis was based on reports and statistical data describing the situation on capital markets during the pandemic. The results of the analysis indicate that the outbreak of COVID-19 pandemic, despite the negative impact on stock market valuations, had a positive impact on the performance of Warsaw Stock Exchange. The study revealed that the significant improvement in the financial results of Warsaw Stock Exchange is the result of strong price volatility on global financial markets. This volatility was significantly correlated with the increased activity among market participants and the mass inflow of individual investors, which directly translated into an increase in the scale of stock trading and improved the financial liquidity of Warsaw Stock Exchange.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca podejmuje próbę analizy wpływu pandemii COVID-19 na działalność warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w relacji do fundamentalnych zmian na rynkach światowych. Analizę przeprowadzono w oparciu o raporty i dane statystyczne, opisujące stan koniunktury na rynkach kapitałowych w okresie pandemii. Wnioski płynące z dokonanej analizy wskazują, że wybuch pandemii, pomimo negatywnego wpływu na wyceny giełdowe, pozytywnie odbił się na działalności GPW w Warszawie. W toku rozważań ustalono, iż znacząca poprawa wyników finansowych warszawskiej giełdy jest wynikiem podwyższonej zmienności na globalnych rynkach finansowych. Zmienność ta istotnie skorelowana była ze wzrostem aktywności wśród uczestników rynku oraz masowym napływem inwestorów indywidualnych, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost skali obrotów i poprawę płynności warszawskiego parkietu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.authorpl
Wagner, Krystian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2022-06-15T21:32:20Z
dc.date.available
2022-06-15T21:32:20Z
dc.date.submittedpl
2021-07-07
dc.fieldofstudypl
ekonomia
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-148649-259204
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293081
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
capital market – COVID-19 pandemic – stock market – stock valuation – Warsaw Stock Exchange
dc.subject.plpl
giełda – GPW w Warszawie – pandemia COVID-19 – rynek kapitałowy – wyceny giełdowe
dc.titlepl
Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako instytucji rynku kapitałowego
dc.title.alternativepl
The impact of COVID-19 pandemic on the performance of Warsaw Stock Exchange as a capital market institution
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Piekary Slaskie
8
Katowice
5
Poznan
5
Gdynia
3
Krakow
2
Lodz
2
Szczecin
2
Częstochowa
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available