Badanie satysfakcji i zadowolenia klientów w usługach

licenciate
dc.abstract.enClient’s satisfaction is a very important factor, which directly influences the functioning of a company, a service company in particular. In this context, the choice of tools, which will influence and improve client’s satisfaction, is of crucial importance. Appropriate client service, quality, price and the time of rendering services should be included in these tools.The analysed company is a small car garage, which operates in a very competitive environment. In this situation, the level of client satisfaction will have a direct influence on whether the company will remain on the market and bring profits or go bankrut. A survey, whose aim was to give answers to the questions in the analysed area has been carried out in order to evaluate the factors which influence client’s satisfaction.pl
dc.abstract.otherSatysfakcja oraz zadowolenie klienta jest bardzo ważnym czynnikiem, który w bezpośredni sposób wpływa na funkcjonowanie firmy, a w szczególności firmy usługowej. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma dopracowanie ważnych obszarów, które będą wpływać, na poziom satysfakcji i zadowolenia klienta. Należy zaliczyć do nich: odpowiednią obsługę klienta, jakość, cenę i czas wykonywania usługi. Analizowana firma jest małym warsztatem samochodowym, który działa w bardzo konkurencyjnym otoczeniu. W związku z tym, poziom satysfakcji oraz zadowolenia jego klientów będzie bezpośrednio rzutował na to, czy firma utrzyma się na rynku, bądź upadnie. W celu oceny czynników, które wpływają na satysfakcję, a także na zadowolenie klientów przeprowadzono ankietę. Miała ona dać odpowiedź na kluczowe pytania w analizowanym obszarze.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorStanek, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:27:05Z
dc.date.available2020-07-21T23:27:05Z
dc.date.submitted2011-10-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-62810-98254pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176365
dc.subject.enmarketing, satisfaction, services, Autoservicepl
dc.subject.othermarketing, satysfakcja, zadowolenie, usługi, Autoserwispl
dc.titleBadanie satysfakcji i zadowolenia klientów w usługachpl
dc.title.alternativeClient service satisfaction surveypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Client’s satisfaction is a very important factor, which directly influences the functioning of a company, a service company in particular. In this context, the choice of tools, which will influence and improve client’s satisfaction, is of crucial importance. Appropriate client service, quality, price and the time of rendering services should be included in these tools.The analysed company is a small car garage, which operates in a very competitive environment. In this situation, the level of client satisfaction will have a direct influence on whether the company will remain on the market and bring profits or go bankrut. A survey, whose aim was to give answers to the questions in the analysed area has been carried out in order to evaluate the factors which influence client’s satisfaction.
dc.abstract.otherpl
Satysfakcja oraz zadowolenie klienta jest bardzo ważnym czynnikiem, który w bezpośredni sposób wpływa na funkcjonowanie firmy, a w szczególności firmy usługowej. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma dopracowanie ważnych obszarów, które będą wpływać, na poziom satysfakcji i zadowolenia klienta. Należy zaliczyć do nich: odpowiednią obsługę klienta, jakość, cenę i czas wykonywania usługi. Analizowana firma jest małym warsztatem samochodowym, który działa w bardzo konkurencyjnym otoczeniu. W związku z tym, poziom satysfakcji oraz zadowolenia jego klientów będzie bezpośrednio rzutował na to, czy firma utrzyma się na rynku, bądź upadnie. W celu oceny czynników, które wpływają na satysfakcję, a także na zadowolenie klientów przeprowadzono ankietę. Miała ona dać odpowiedź na kluczowe pytania w analizowanym obszarze.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Stanek, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:27:05Z
dc.date.available
2020-07-21T23:27:05Z
dc.date.submittedpl
2011-10-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-62810-98254
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176365
dc.subject.enpl
marketing, satisfaction, services, Autoservice
dc.subject.otherpl
marketing, satysfakcja, zadowolenie, usługi, Autoserwis
dc.titlepl
Badanie satysfakcji i zadowolenia klientów w usługach
dc.title.alternativepl
Client service satisfaction survey
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Wroclaw
5
Lublin
2
Des Moines
1
Dublin
1
Kedzierzyn-Kozle
1
Krakow
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available