Analiza założeń architektonicznych i struktur osadniczych prekolumbijskiej kultury Pueblo z obszaru Sand Canyon, East Fork of Rock Creek Canyon i Graveyard Canyon (Kolorado, USA).

master
dc.abstract.enThe master thesis is part of the complex research of The Polish Archaeological Project Sand Canyon-Castle Rock, which has been carried out since 2011 in the area of the Canyons of the Ancients National Monument in Colorado (USA).The subject of the student’s research is to find out selected aspects of the past of the Pueblo culture community in the Lower Sand Canyon Locality, where the Castle Rock settlement community functioned (13th century A.D.). For this purpose, a scientific model was developed, containing a multi-stage formal and functional analysis of architecture and settlement structure, which is based on interpretation of the data from 54 archaeological sites from the area under consideration. The results were compared to the issues of selected elements of culture and interpreted in the context of their transformations in the previous phases of cultural development in the Central Mesa Verde Region.This allowed to obtain a picture of a living culture from the past understood in several aspects, e.g. e.g. the context of the functioning of this community based on a model of architectural and settlement patterns in given topographic conditions, with changing challenges in terms of environmental issues, economy and the emergence of potential threats of foreign groups. In addition, the results confirmed that this was achieved, albeit in a relatively short period, for the cause of complex spatial system with complementary structural elements. These, in turn, created architectural objects threatened nowadays with almost complete destruction, which were the materialized idea of adaptation to the environment and the imagination of the world of these builders on the scale of an individual and a community.pl
dc.abstract.plPraca magisterska wpisuje się w prowadzone od 2011 roku wielopłaszczyznowe badania Polskiego Projektu Archeologicznego Sand Canyon–Castle Rock na obszarze Pomnika Narodowego Canyons of the Ancients w Kolorado (USA). Przedmiot pracy stanowi poznanie wybranych aspektów przeszłości społeczności kultury Pueblo na obszarze Lower Sand Canyon, gdzie funkcjonował zespół osadniczy Castle Rock (XIII wiek n.e.). W tym celu opracowano model naukowy, zawierający wieloetapową analizę formalno-funkcjonalną architektury i struktury osadniczej, którą przeprowadzono na podstawie interpretacji danych z 54 stanowisk archeologicznych z rozpatrywanego obszaru. Jej wyniki porównano do problematyki wybranych elementów kultury oraz zinterpretowano w kontekście przemian kulturowych, które miały miejsce w poprzednich fazach rozwoju kulturowego w centralnym regionie Mesa Verde. Pozwoliło to uzyskać obraz żywej kultury z przeszłości rozumianej w kilku aspektach, m.in. w kontekście funkcjonowania tej społeczności w oparciu o przyjęty model wzorców architektonicznych i osadniczych w danych warunkach topograficznych, przy zmieniających się wyznaniach w zakresie zmian środowiskowych, gospodarczych i pojawienia się potencjalnych zagrożeń ze strony grup obcych. Ponadto otrzymane wyniki potwierdziły, że zostało to osiągnięte, aczkolwiek w relatywnie krótkiej perspektywie czasowej, dzięki złożonemu systemowi przestrzennemu o uzupełniających się elementach strukturalnych. Te z kolei tworzyły zagrożone dziś niemal całkowitym zniszczeniem obiekty architektoniczne, które stanowią zmaterializowaną ideę adaptacji do środowiska naturalnego, manifestując jednocześnie wyobrażenie świata ich twórców w skali jednostki i społeczności.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPalonka, Radosław - 144669 pl
dc.contributor.authorForyś, Bartoszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPalonka, Radosław - 144669 pl
dc.contributor.reviewerŹrałka, Jarosław - 132952 pl
dc.date.accessioned2023-10-26T21:37:41Z
dc.date.available2023-10-26T21:37:41Z
dc.date.submitted2023-10-26pl
dc.fieldofstudyarcheologiapl
dc.identifier.apddiploma-162209-252374pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322268
dc.languagepolpl
dc.subject.enAncestral Pueblo culture, Central Mesa Verde Region, Sand Canyon, East Fork of Rock Creek Canyon, Graveyard Canyon, Lower Sand Canyon, Canyons of the Ancients, Castle Rock Pueblo, community center, cliff dwelling, tower, kiva, Pueblo III Period, archaeology, architecture, settlement studies, US Southwestpl
dc.subject.plKultura Pueblo, centralny region Mesa Verde, Sand Canyon, East Fork of Rock Creek Canyon, Graveyard Canyon, Lower Sand Canyon, Castle Rock Pueblo, Canyons of the Ancients, centrum osadnicze, osada klifowa, wieża, kiva, okres Pueblo III, archeologia, architektura, studia osadnicze, Południowy Zachód USApl
dc.titleAnaliza założeń architektonicznych i struktur osadniczych prekolumbijskiej kultury Pueblo z obszaru Sand Canyon, East Fork of Rock Creek Canyon i Graveyard Canyon (Kolorado, USA).pl
dc.title.alternativeThe Analysis of the Architecture and the Settlement Structures of the Ancestral Pueblo Culture from Sand Canyon, East Fork of Rock Creek Canyon and Graveyard Canyon, (Colorado, USA)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master thesis is part of the complex research of The Polish Archaeological Project Sand Canyon-Castle Rock, which has been carried out since 2011 in the area of the Canyons of the Ancients National Monument in Colorado (USA).The subject of the student’s research is to find out selected aspects of the past of the Pueblo culture community in the Lower Sand Canyon Locality, where the Castle Rock settlement community functioned (13th century A.D.). For this purpose, a scientific model was developed, containing a multi-stage formal and functional analysis of architecture and settlement structure, which is based on interpretation of the data from 54 archaeological sites from the area under consideration. The results were compared to the issues of selected elements of culture and interpreted in the context of their transformations in the previous phases of cultural development in the Central Mesa Verde Region.This allowed to obtain a picture of a living culture from the past understood in several aspects, e.g. e.g. the context of the functioning of this community based on a model of architectural and settlement patterns in given topographic conditions, with changing challenges in terms of environmental issues, economy and the emergence of potential threats of foreign groups. In addition, the results confirmed that this was achieved, albeit in a relatively short period, for the cause of complex spatial system with complementary structural elements. These, in turn, created architectural objects threatened nowadays with almost complete destruction, which were the materialized idea of adaptation to the environment and the imagination of the world of these builders on the scale of an individual and a community.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska wpisuje się w prowadzone od 2011 roku wielopłaszczyznowe badania Polskiego Projektu Archeologicznego Sand Canyon–Castle Rock na obszarze Pomnika Narodowego Canyons of the Ancients w Kolorado (USA). Przedmiot pracy stanowi poznanie wybranych aspektów przeszłości społeczności kultury Pueblo na obszarze Lower Sand Canyon, gdzie funkcjonował zespół osadniczy Castle Rock (XIII wiek n.e.). W tym celu opracowano model naukowy, zawierający wieloetapową analizę formalno-funkcjonalną architektury i struktury osadniczej, którą przeprowadzono na podstawie interpretacji danych z 54 stanowisk archeologicznych z rozpatrywanego obszaru. Jej wyniki porównano do problematyki wybranych elementów kultury oraz zinterpretowano w kontekście przemian kulturowych, które miały miejsce w poprzednich fazach rozwoju kulturowego w centralnym regionie Mesa Verde. Pozwoliło to uzyskać obraz żywej kultury z przeszłości rozumianej w kilku aspektach, m.in. w kontekście funkcjonowania tej społeczności w oparciu o przyjęty model wzorców architektonicznych i osadniczych w danych warunkach topograficznych, przy zmieniających się wyznaniach w zakresie zmian środowiskowych, gospodarczych i pojawienia się potencjalnych zagrożeń ze strony grup obcych. Ponadto otrzymane wyniki potwierdziły, że zostało to osiągnięte, aczkolwiek w relatywnie krótkiej perspektywie czasowej, dzięki złożonemu systemowi przestrzennemu o uzupełniających się elementach strukturalnych. Te z kolei tworzyły zagrożone dziś niemal całkowitym zniszczeniem obiekty architektoniczne, które stanowią zmaterializowaną ideę adaptacji do środowiska naturalnego, manifestując jednocześnie wyobrażenie świata ich twórców w skali jednostki i społeczności.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Palonka, Radosław - 144669
dc.contributor.authorpl
Foryś, Bartosz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Palonka, Radosław - 144669
dc.contributor.reviewerpl
Źrałka, Jarosław - 132952
dc.date.accessioned
2023-10-26T21:37:41Z
dc.date.available
2023-10-26T21:37:41Z
dc.date.submittedpl
2023-10-26
dc.fieldofstudypl
archeologia
dc.identifier.apdpl
diploma-162209-252374
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322268
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Ancestral Pueblo culture, Central Mesa Verde Region, Sand Canyon, East Fork of Rock Creek Canyon, Graveyard Canyon, Lower Sand Canyon, Canyons of the Ancients, Castle Rock Pueblo, community center, cliff dwelling, tower, kiva, Pueblo III Period, archaeology, architecture, settlement studies, US Southwest
dc.subject.plpl
Kultura Pueblo, centralny region Mesa Verde, Sand Canyon, East Fork of Rock Creek Canyon, Graveyard Canyon, Lower Sand Canyon, Castle Rock Pueblo, Canyons of the Ancients, centrum osadnicze, osada klifowa, wieża, kiva, okres Pueblo III, archeologia, architektura, studia osadnicze, Południowy Zachód USA
dc.titlepl
Analiza założeń architektonicznych i struktur osadniczych prekolumbijskiej kultury Pueblo z obszaru Sand Canyon, East Fork of Rock Creek Canyon i Graveyard Canyon (Kolorado, USA).
dc.title.alternativepl
The Analysis of the Architecture and the Settlement Structures of the Ancestral Pueblo Culture from Sand Canyon, East Fork of Rock Creek Canyon and Graveyard Canyon, (Colorado, USA)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections