Gender equality in achievement of harmony between family and work life and better quality of life

2015
book section
article
dc.abstract.enOur study shows that gender equality is a significant factor allowing harmony between family and work life. We propose a theoretical model emerging from our empirical data which takes into account both structural and cultural determinants impacting individual experience of combining family and work, and their effects on the quality of life. As analysis shows, structural and cultural factors hinder achievement of gender equality in Poland, showing negative effects for women and men. This is when the “gender inequality-based conflicts” occur most often, indicating disharmony between work and family life. Our model stems from the qualitative material gathered in ten focus group interviews.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest pokazanie równości płci jako istotnego czynnika umożliwiającego osiągnięcie harmonii pomiędzy życiem rodzinnym a pracą zawodową na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych (dziesięć zogniskowanych wywiadów grupowych), Autorki proponują model teoretyczny pokazujący wpływ uwarunkowań strukturalnych i kulturowych na indywidualne doświadczenia łączenia życia rodzinnego i zawodowego oraz jakości życia. Jak pokazują przeprowadzone analizy, czynniki strukturalne i kulturowe utrudniają osiągnięcie równości płci, a tym samym mają negatywny wpływ na sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce. Powoduje to występowanie „konfliktów opartych o nierówność płci” prowadzących do braku równowagi i harmonii pomiędzy pracą a życiem rodzinnym.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorSlany, Krystyna - 131924 pl
dc.contributor.authorKrzaklewska, Ewa - 159752 pl
dc.contributor.authorWarat, Marta - 139815 pl
dc.contributor.editorTomaszewska-Lipiec, Renatapl
dc.date.accession2016-07-04pl
dc.date.accessioned2016-07-05T11:50:07Z
dc.date.available2016-07-05T11:50:07Z
dc.date.issued2015pl
dc.description.physical339-364pl
dc.description.publication1,6pl
dc.identifier.isbn978-83-7850-985-1pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28668
dc.identifier.weblinkhttp://impulsoficyna.com.pl/katalog/work-personal-life,1798.htmlpl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.pubinfoKraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”pl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subject.enfamilypl
dc.subject.enquality of lifepl
dc.subject.engender equalitypl
dc.subject.endoing familypl
dc.subject.enwork - family life balancepl
dc.subject.encultural determinantspl
dc.subject.enstructural determinantspl
dc.subject.plrodzinapl
dc.subject.pljakość życiapl
dc.subject.plrówność płcipl
dc.subject.plrównowaga praca – życie rodzinnepl
dc.subject.pluwarunkowania kulturowepl
dc.subject.pluwarunkowania strukturalnepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleGender equality in achievement of harmony between family and work life and better quality of lifepl
dc.title.alternativeRówność płci w osiąganiu harmonii pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym oraz lepszej jakości życiapl
dc.title.containerWork-personal life : between harmony and disintegrationpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Our study shows that gender equality is a significant factor allowing harmony between family and work life. We propose a theoretical model emerging from our empirical data which takes into account both structural and cultural determinants impacting individual experience of combining family and work, and their effects on the quality of life. As analysis shows, structural and cultural factors hinder achievement of gender equality in Poland, showing negative effects for women and men. This is when the “gender inequality-based conflicts” occur most often, indicating disharmony between work and family life. Our model stems from the qualitative material gathered in ten focus group interviews.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest pokazanie równości płci jako istotnego czynnika umożliwiającego osiągnięcie harmonii pomiędzy życiem rodzinnym a pracą zawodową na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych (dziesięć zogniskowanych wywiadów grupowych), Autorki proponują model teoretyczny pokazujący wpływ uwarunkowań strukturalnych i kulturowych na indywidualne doświadczenia łączenia życia rodzinnego i zawodowego oraz jakości życia. Jak pokazują przeprowadzone analizy, czynniki strukturalne i kulturowe utrudniają osiągnięcie równości płci, a tym samym mają negatywny wpływ na sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce. Powoduje to występowanie „konfliktów opartych o nierówność płci” prowadzących do braku równowagi i harmonii pomiędzy pracą a życiem rodzinnym.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Slany, Krystyna - 131924
dc.contributor.authorpl
Krzaklewska, Ewa - 159752
dc.contributor.authorpl
Warat, Marta - 139815
dc.contributor.editorpl
Tomaszewska-Lipiec, Renata
dc.date.accessionpl
2016-07-04
dc.date.accessioned
2016-07-05T11:50:07Z
dc.date.available
2016-07-05T11:50:07Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.description.physicalpl
339-364
dc.description.publicationpl
1,6
dc.identifier.isbnpl
978-83-7850-985-1
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28668
dc.identifier.weblinkpl
http://impulsoficyna.com.pl/katalog/work-personal-life,1798.html
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.pubinfopl
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”
dc.rights.licence
bez licencji
dc.subject.enpl
family
dc.subject.enpl
quality of life
dc.subject.enpl
gender equality
dc.subject.enpl
doing family
dc.subject.enpl
work - family life balance
dc.subject.enpl
cultural determinants
dc.subject.enpl
structural determinants
dc.subject.plpl
rodzina
dc.subject.plpl
jakość życia
dc.subject.plpl
równość płci
dc.subject.plpl
równowaga praca – życie rodzinne
dc.subject.plpl
uwarunkowania kulturowe
dc.subject.plpl
uwarunkowania strukturalne
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Gender equality in achievement of harmony between family and work life and better quality of life
dc.title.alternativepl
Równość płci w osiąganiu harmonii pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym oraz lepszej jakości życia
dc.title.containerpl
Work-personal life : between harmony and disintegration
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available