Wpływ desynchronizacji siatkówki na oscylacyjną aktywność neuronów w jądrze przedpokrywowym oliwki (olivary pretectal nucleus) szczura.

master
dc.abstract.enThe olivary pretectal nucleus (OPN) is a midbrain structure densely innervated by the retina. The characteristic feature of some of OPN neurons is capability to generate spikes in an oscillatory mode with the period of approximately two minutes (slow oscillatory activity – SOA). We have previously showed that crucial role in that mechanism plays the contralateral retina, which inactivation causes its disappearance. Since cells within the retina are extensively coupled, not only by chemical but also electrical synapses, we investigated effects of retina desynchronization, due to the blockade of gap junctions, on SOA in the OPN. We performed extracellular in vivo recordings on urethane anesthetised Wistar rats combined with intraocular injections of meclofenamic acid (MFA; 20mM; 5µL). The injection of MFA abolished SOA in all neurons tested (n=8) and caused a decrease in mean firing rate (from 14.35 ± 3.06 to 9.86 ± 3.68 Hz). In four neurons the effect was reversible and SOA recovered approximately 54 ± 8 minutes after the injection. All neurons stayed prone to light stimulation during the time when they did not generate spikes in oscillatory mode.Presented results suggest that spontaneous rhythmic retina activity is required to observe slow oscillatory activity in the OPN.pl
dc.abstract.plJądro przedpokrywowe oliwki (OPN) to jedno z pięciu jąder składających się na kompleks przedpokrywy śródmózgowia, które stanowi ważny element układu wzrokowego m. in. z uwagi na to, że uczestniczy w odruchu źreniczym i otrzymuje silne unerwienie z przeciwlegle położonej siatkówki. Kilka lat temu w literaturze pojawiły się doniesienia dotyczące subpopulacji neuronów OPN, które generują potencjały czynnościowe w bardzo regularny sposób z okresem, który osiąga wartość zbliżoną do 2 min. Taki charakterystyczny wzorzec aktywności określa się mianem infrawolnych oscylacji (SOA z ang. slow oscillatory activity). Dowiedziono, że inaktywacja przeciwlegle położonej siatkówki za pomocą tetrodotoksyny powoduje zanik oscylacji w OPN. Jako, że efektywne funkcjonowanie siatkówki opiera się zarówno na chemicznym, jak i elektrycznym sprzężeniu synaptycznym pomiędzy komórkami, postanowiono sprawdzić, czy niespecyficzna blokada złącz szczelinowych (ang. gap junctions) doprowadzi do zaburzenia oscylacyjnego wzoru aktywności obserwowanego w OPN. W tym celu przeprowadzono serię zewnątrzkomórkowych rejestracji potencjałów czynnościowych neuronów jądra przedpokrywowego oliwki in vivo, podczas których dokonano śródocznej iniekcji siatkówkowego blokera złącz szczelinowych (MFA z ang. meclofenamic acid) w dawce 20mM, 5µl/oko. Eksperymenty przeprowadzono na 8 dorosłych samcach szczura szczepu Wistar.Wykazano, że śródoczna iniekcja MFA powoduje zaburzenie oscylacyjnego wzoru aktywności SOA we wszystkich badanych przypadkach (n=8), a także prowadzi do obniżenia średniej częstotliwości generowania potencjałów czynnościowych przez neurony OPN (z 14.66 ± 3.14 do 10.89 ± 3.75 Hz). W połowie zarejestrowanych przypadków efekt działania blokera był odwracalny – obserwowano powrót oscylacji (średnio 45 ± 6 min po iniekcji). W pozostałych 4 eksperymentach efekt działania MFA utrzymywał się do końca rejestracji. Wszystkie komórki pozostawały wrażliwe na stymulacje świetlną przez cały czas trwania eksperymentu, co świadczyło o tym, że siatkówka nie uległa mechanicznemu uszkodzeniu podczas iniekcji.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorLewandowski, Marian - 129942 pl
dc.contributor.authorJęczmień-Łazur, Jagodapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerLewandowski, Marian - 129942 pl
dc.contributor.reviewerSołtys, Zbigniew - 147734 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:54:05Z
dc.date.available2020-07-24T22:54:05Z
dc.date.submitted2014-06-25pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.fieldofstudyneurofizjologiapl
dc.identifier.apddiploma-85073-113913pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193917
dc.languagepolpl
dc.subject.enolivary pretectal nuclei, slow oscillatory activity, gap junctions, meclofenamic acid, carbenoxolonepl
dc.subject.pljądro przedpokrywowe oliwki, infrawolne oscylacje, złącza szczelinowe, MFA, CBXpl
dc.titleWpływ desynchronizacji siatkówki na oscylacyjną aktywność neuronów w jądrze przedpokrywowym oliwki (olivary pretectal nucleus) szczura.pl
dc.title.alternativeEffects of the retinal gap junction blocker meclofenamic acid on slow oscillatory activity in the rat olivary pretectal nucleus (OPN).pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The olivary pretectal nucleus (OPN) is a midbrain structure densely innervated by the retina. The characteristic feature of some of OPN neurons is capability to generate spikes in an oscillatory mode with the period of approximately two minutes (slow oscillatory activity – SOA). We have previously showed that crucial role in that mechanism plays the contralateral retina, which inactivation causes its disappearance. Since cells within the retina are extensively coupled, not only by chemical but also electrical synapses, we investigated effects of retina desynchronization, due to the blockade of gap junctions, on SOA in the OPN. We performed extracellular in vivo recordings on urethane anesthetised Wistar rats combined with intraocular injections of meclofenamic acid (MFA; 20mM; 5µL). The injection of MFA abolished SOA in all neurons tested (n=8) and caused a decrease in mean firing rate (from 14.35 ± 3.06 to 9.86 ± 3.68 Hz). In four neurons the effect was reversible and SOA recovered approximately 54 ± 8 minutes after the injection. All neurons stayed prone to light stimulation during the time when they did not generate spikes in oscillatory mode.Presented results suggest that spontaneous rhythmic retina activity is required to observe slow oscillatory activity in the OPN.
dc.abstract.plpl
Jądro przedpokrywowe oliwki (OPN) to jedno z pięciu jąder składających się na kompleks przedpokrywy śródmózgowia, które stanowi ważny element układu wzrokowego m. in. z uwagi na to, że uczestniczy w odruchu źreniczym i otrzymuje silne unerwienie z przeciwlegle położonej siatkówki. Kilka lat temu w literaturze pojawiły się doniesienia dotyczące subpopulacji neuronów OPN, które generują potencjały czynnościowe w bardzo regularny sposób z okresem, który osiąga wartość zbliżoną do 2 min. Taki charakterystyczny wzorzec aktywności określa się mianem infrawolnych oscylacji (SOA z ang. slow oscillatory activity). Dowiedziono, że inaktywacja przeciwlegle położonej siatkówki za pomocą tetrodotoksyny powoduje zanik oscylacji w OPN. Jako, że efektywne funkcjonowanie siatkówki opiera się zarówno na chemicznym, jak i elektrycznym sprzężeniu synaptycznym pomiędzy komórkami, postanowiono sprawdzić, czy niespecyficzna blokada złącz szczelinowych (ang. gap junctions) doprowadzi do zaburzenia oscylacyjnego wzoru aktywności obserwowanego w OPN. W tym celu przeprowadzono serię zewnątrzkomórkowych rejestracji potencjałów czynnościowych neuronów jądra przedpokrywowego oliwki in vivo, podczas których dokonano śródocznej iniekcji siatkówkowego blokera złącz szczelinowych (MFA z ang. meclofenamic acid) w dawce 20mM, 5µl/oko. Eksperymenty przeprowadzono na 8 dorosłych samcach szczura szczepu Wistar.Wykazano, że śródoczna iniekcja MFA powoduje zaburzenie oscylacyjnego wzoru aktywności SOA we wszystkich badanych przypadkach (n=8), a także prowadzi do obniżenia średniej częstotliwości generowania potencjałów czynnościowych przez neurony OPN (z 14.66 ± 3.14 do 10.89 ± 3.75 Hz). W połowie zarejestrowanych przypadków efekt działania blokera był odwracalny – obserwowano powrót oscylacji (średnio 45 ± 6 min po iniekcji). W pozostałych 4 eksperymentach efekt działania MFA utrzymywał się do końca rejestracji. Wszystkie komórki pozostawały wrażliwe na stymulacje świetlną przez cały czas trwania eksperymentu, co świadczyło o tym, że siatkówka nie uległa mechanicznemu uszkodzeniu podczas iniekcji.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Lewandowski, Marian - 129942
dc.contributor.authorpl
Jęczmień-Łazur, Jagoda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Lewandowski, Marian - 129942
dc.contributor.reviewerpl
Sołtys, Zbigniew - 147734
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:54:05Z
dc.date.available
2020-07-24T22:54:05Z
dc.date.submittedpl
2014-06-25
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.fieldofstudypl
neurofizjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-85073-113913
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193917
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
olivary pretectal nuclei, slow oscillatory activity, gap junctions, meclofenamic acid, carbenoxolone
dc.subject.plpl
jądro przedpokrywowe oliwki, infrawolne oscylacje, złącza szczelinowe, MFA, CBX
dc.titlepl
Wpływ desynchronizacji siatkówki na oscylacyjną aktywność neuronów w jądrze przedpokrywowym oliwki (olivary pretectal nucleus) szczura.
dc.title.alternativepl
Effects of the retinal gap junction blocker meclofenamic acid on slow oscillatory activity in the rat olivary pretectal nucleus (OPN).
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Des Moines
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available