Ochrona wierzycieli spółki z o.o. na kanwie proponowanych zmian Kodeksu spółek handlowych

master
dc.abstract.enThe limited liability company is the most popular form of conducting business activity, not only in Poland, but also abroad. This popularity is connected with possibility to discharge the shareholder from incurring personal liability for the obligations of the company, in return for the made contribution. The fund, known as the share capital is one of the basic elements of the limited liability company. Recently, it has appeared that it does not fulfill its main function- the protective one. Furthermore, there is no possibility to establish it on a level, that would provide creditors’ protection and at the same time would not limit a participation of the limited liability companies in a business. Nowadays, we can observe the evolution of company law in European Union member countries in direction of a liberalization of the share capital regimes, in return for implementing alternative forms of creditors’ protection. In particular, it is all about establishing the share capital at its minimum level that allows to form the company. Those legislative changes took place in Netherlands, France or Germany. On December 2010, also in Poland, a Project of amendment to Polish Commercial Companies Code reforming the assets structure of the limited liability company was published in the Commercial Law Review. In reliance with foregoing, the subject of this thesis is creditors’ protection by legal instruments proposed by amendments to Polish Commercial Companies Code.pl
dc.abstract.plSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko w Polsce, lecz również za granicą. Popularność ta związana jest z możliwością zwolnienia wspólnika z ponoszenia osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki w zamian za wniesione wkłady. Jednym z konstytutywnych elementów spółki z o.o. jest posiadanie przez nią funduszu określanego jako kapitał zakładowy. Na przestrzeni ostatnich lat okazało się jednak, że nie spełnia on należycie swojej podstawowej- ochronnej- funkcji. Ponadto, nie jest możliwe uniwersalne ustanowienie go na poziomie, który zapewniłby ochronę wierzycielom spółki z o.o., nie ograniczając tym samym uczestnictwa tych spółek w obrocie gospodarczym. Obecnie, możemy zaobserwować pewną ewolucję prawa spółek krajów Unii Europejskiej zmierzającą w kierunku liberalizacji reżimów kapitałowych, kosztem wprowadzania alternatywnych rozwiązań ochrony wierzycieli. W szczególności chodzi o możliwość obniżenia do minimum kwoty, którą wspólnicy zobligowani są wnieść na pokrycie kapitału zakładowego, by spółka mogła zostać zarejestrowana. Na zmianę taką zdecydowali się ustawodawcy krajów takich jak Holandia, Francja czy też Niemcy. Na wzór tych państw, także w Polsce pojawił się Projekt Reformy struktury majątkowej spółki z o.o., opublikowany na łamach Przeglądu Prawa Handlowego w grudniu 2010 r. Mając powyższe na uwadze, przedmiotem niniejszej pacy magisterskiej stała się problematyka ochrony wierzycieli spółki z o.o. przez instrumenty prawne zaproponowane nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.authorMuszalska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.reviewerSpyra, Marcin - 132022 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:52:58Z
dc.date.available2020-07-24T06:52:58Z
dc.date.submitted2012-06-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-66373-79072pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179842
dc.languagepolpl
dc.subject.encreditor, protection, company, share capital.pl
dc.subject.plwierzyciel, ochrona, spółka, kapitał zakładowy.pl
dc.titleOchrona wierzycieli spółki z o.o. na kanwie proponowanych zmian Kodeksu spółek handlowychpl
dc.title.alternativeCreditors’ protection on the background of proposed amendments to Polish Commercial Companies Codepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The limited liability company is the most popular form of conducting business activity, not only in Poland, but also abroad. This popularity is connected with possibility to discharge the shareholder from incurring personal liability for the obligations of the company, in return for the made contribution. The fund, known as the share capital is one of the basic elements of the limited liability company. Recently, it has appeared that it does not fulfill its main function- the protective one. Furthermore, there is no possibility to establish it on a level, that would provide creditors’ protection and at the same time would not limit a participation of the limited liability companies in a business. Nowadays, we can observe the evolution of company law in European Union member countries in direction of a liberalization of the share capital regimes, in return for implementing alternative forms of creditors’ protection. In particular, it is all about establishing the share capital at its minimum level that allows to form the company. Those legislative changes took place in Netherlands, France or Germany. On December 2010, also in Poland, a Project of amendment to Polish Commercial Companies Code reforming the assets structure of the limited liability company was published in the Commercial Law Review. In reliance with foregoing, the subject of this thesis is creditors’ protection by legal instruments proposed by amendments to Polish Commercial Companies Code.
dc.abstract.plpl
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko w Polsce, lecz również za granicą. Popularność ta związana jest z możliwością zwolnienia wspólnika z ponoszenia osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki w zamian za wniesione wkłady. Jednym z konstytutywnych elementów spółki z o.o. jest posiadanie przez nią funduszu określanego jako kapitał zakładowy. Na przestrzeni ostatnich lat okazało się jednak, że nie spełnia on należycie swojej podstawowej- ochronnej- funkcji. Ponadto, nie jest możliwe uniwersalne ustanowienie go na poziomie, który zapewniłby ochronę wierzycielom spółki z o.o., nie ograniczając tym samym uczestnictwa tych spółek w obrocie gospodarczym. Obecnie, możemy zaobserwować pewną ewolucję prawa spółek krajów Unii Europejskiej zmierzającą w kierunku liberalizacji reżimów kapitałowych, kosztem wprowadzania alternatywnych rozwiązań ochrony wierzycieli. W szczególności chodzi o możliwość obniżenia do minimum kwoty, którą wspólnicy zobligowani są wnieść na pokrycie kapitału zakładowego, by spółka mogła zostać zarejestrowana. Na zmianę taką zdecydowali się ustawodawcy krajów takich jak Holandia, Francja czy też Niemcy. Na wzór tych państw, także w Polsce pojawił się Projekt Reformy struktury majątkowej spółki z o.o., opublikowany na łamach Przeglądu Prawa Handlowego w grudniu 2010 r. Mając powyższe na uwadze, przedmiotem niniejszej pacy magisterskiej stała się problematyka ochrony wierzycieli spółki z o.o. przez instrumenty prawne zaproponowane nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.authorpl
Muszalska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.reviewerpl
Spyra, Marcin - 132022
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:52:58Z
dc.date.available
2020-07-24T06:52:58Z
dc.date.submittedpl
2012-06-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-66373-79072
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179842
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
creditor, protection, company, share capital.
dc.subject.plpl
wierzyciel, ochrona, spółka, kapitał zakładowy.
dc.titlepl
Ochrona wierzycieli spółki z o.o. na kanwie proponowanych zmian Kodeksu spółek handlowych
dc.title.alternativepl
Creditors’ protection on the background of proposed amendments to Polish Commercial Companies Code
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Moscow
1
Szczecin
1
Warsaw
1
Wyszków
1

No access

No Thumbnail Available