Proces łączenia spółek handlowych

master
dc.abstract.enThe objective of this thesis is to explain the complexity of the procedures necessary for properly conducting the merger process, which is one of the key strategies for changing the ownership of companies or for their restructuring. Presented are the most important aspects related to mergers, including the practical and procedural. Addressed are also issues related to the registration of the merger, taxes and accounting. The first chapter analyzes concepts and the nature of different types of mergers. The second chapter offers an analysis of tax and accounting aspects and issues related to International Financial Reporting Standard 3, as well as the method of valuation of companies. The third chapter presents a case study of a merger between two companies, which are a part of the same capital group, TAURON. The thesis includes the interpretations and judicial decisions.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest pokazanie złożoności procedur koniecznych do przeprowadzenia w sposób prawidłowy procesu połączenia, który stanowi jedną z ważniejszych możliwości zmian właścicielskich przedsiębiorstw bądź sposobów na ich restrukturyzację. Zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z połączeniami, w tym praktyczne i formalne aspekty. Poruszono kwestie dotyczące rejestracji połączenia, podatków i rachunkowości. W rozdziale pierwszym dokonano omówienia pojęcia, rozróżnienia połączeń i ich charakteru. Rozdział drugi zawiera analizę aspektu podatkowego i rachunkowego oraz zagadnienia związane z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 3, jak również metody wyceny spółek. Trzeci rozdział przedstawia proces połączenia dwóch spółek przeprowadzonego w ramach grupy kapitałowej TAURON. W pracy uwzględniono interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorSmyksy-Nuckowska, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:57:56Z
dc.date.available2020-07-25T04:57:56Z
dc.date.submitted2014-10-21pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-91293-100757pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199500
dc.languagepolpl
dc.subject.enacquisition method - merger of companies - pooling of interests method - takeoverpl
dc.subject.plłączenie spółek - metoda łączenia udziałów - metoda nabycia udziałów – przejęciepl
dc.titleProces łączenia spółek handlowychpl
dc.title.alternativeMerger process of commercial companiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The objective of this thesis is to explain the complexity of the procedures necessary for properly conducting the merger process, which is one of the key strategies for changing the ownership of companies or for their restructuring. Presented are the most important aspects related to mergers, including the practical and procedural. Addressed are also issues related to the registration of the merger, taxes and accounting. The first chapter analyzes concepts and the nature of different types of mergers. The second chapter offers an analysis of tax and accounting aspects and issues related to International Financial Reporting Standard 3, as well as the method of valuation of companies. The third chapter presents a case study of a merger between two companies, which are a part of the same capital group, TAURON. The thesis includes the interpretations and judicial decisions.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest pokazanie złożoności procedur koniecznych do przeprowadzenia w sposób prawidłowy procesu połączenia, który stanowi jedną z ważniejszych możliwości zmian właścicielskich przedsiębiorstw bądź sposobów na ich restrukturyzację. Zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z połączeniami, w tym praktyczne i formalne aspekty. Poruszono kwestie dotyczące rejestracji połączenia, podatków i rachunkowości. W rozdziale pierwszym dokonano omówienia pojęcia, rozróżnienia połączeń i ich charakteru. Rozdział drugi zawiera analizę aspektu podatkowego i rachunkowego oraz zagadnienia związane z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 3, jak również metody wyceny spółek. Trzeci rozdział przedstawia proces połączenia dwóch spółek przeprowadzonego w ramach grupy kapitałowej TAURON. W pracy uwzględniono interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Smyksy-Nuckowska, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:57:56Z
dc.date.available
2020-07-25T04:57:56Z
dc.date.submittedpl
2014-10-21
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-91293-100757
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199500
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
acquisition method - merger of companies - pooling of interests method - takeover
dc.subject.plpl
łączenie spółek - metoda łączenia udziałów - metoda nabycia udziałów – przejęcie
dc.titlepl
Proces łączenia spółek handlowych
dc.title.alternativepl
Merger process of commercial companies
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Katowice
2
Krakow
2
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1
Gliwice
1
Gniezno
1
Kruszwica
1
Opole
1

No access

No Thumbnail Available