Akumulacja kapitału społecznego i kulturowego a zawieranie związków małżeńskich przez studentów na podstawie teorii Pierre' a Bourdieu.

master
dc.abstract.enA master's thesis is showing issues concerning turning students towards the married couple and not-legalized connections. He is presenting, what in the days of those present about the marriage young people think. Whether their orientation on legalizing relationships is positive, or rather negative. He is presenting to do what one should in order to create the agreeable, happy matrimony. He is defining notions of the marriage, the family, and different kinds of love. Also cultural marital ceremonies are presented from various parts of the world. In a master's thesis the issues associated with the cohabitation are brought up, definitions are explained to the separation, of divorces. Hereinafter a theory is expressed Pierre' Bourdieu, that is the concept habitusu which to a large extent is connected with a process of the socialization, of nationalizing. According to this theory the attitude and the world view of every individual will depend from views existing in surrounding world, amongst family and friends. In part methodological there are presented research methods apart from questions and research hypotheses: Internet questionnaire form on - line, as well as analysis of the plot of the internet forum. In the last part of a master's thesis findings of conducted empirical examinations are presented.pl
dc.abstract.otherPraca magisterska przedstawia zagadnienia dotyczące nastawienia studentów do małżeństwa i związków niezalegalizowanych. Prezentuje, co w czasach obecnych na temat małżeństwa sądzą ludzie młodzi. Czy ich nastawienie na legalizowanie związków jest pozytywne, czy raczej negatywne. Prezentuje co należy robić, aby stworzyć zgodny, szczęśliwy związek małżeński. Definiuje pojęcia małżeństwa, rodziny, i różnych rodzajów miłości. Zaprezentowane są także kulturowe ceremonie małżeńskie z różnych częściach świata. W pracy magisterskiej poruszone są zagadnienia związane z kohabitacją, wyjaśnione są definicje separacji, rozwodów. W dalszej części zaprezentowana jest teoria Pierre’a Bourdieu, a mianowicie koncepcja habitusu, która w dużym stopniu łączy się z procesem socjalizacji, uspołecznienia. Według tej teorii nastawienie i światopogląd każdej jednostki jest uzależniony od poglądów istniejących w otaczającym świecie, wśród rodziny i przyjaciół. W części metodologicznej oprócz pytań i hipotez badawczych są przedstawione metody badawcze: ankieta internetowa on – line, a także analiza treści forum internetowego. W ostatniej części pracy magisterskiej przedstawione są wyniki przeprowadzonych badań empirycznych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorMiś, Łucjan - 130656 pl
dc.contributor.authorCyran, Edytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBukowski, Andrzej - 127478 pl
dc.contributor.reviewerMiś, Łucjan - 130656 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:02:03Z
dc.date.available2020-07-14T21:02:03Z
dc.date.submitted2011-07-08pl
dc.fieldofstudypraca socjalnapl
dc.identifier.apddiploma-56637-120407pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171050
dc.subject.enMarriage, cohabitation, habitus, social capitalpl
dc.subject.otherMałżeństwo, kohabitacja, habitus, kapitał społecznypl
dc.titleAkumulacja kapitału społecznego i kulturowego a zawieranie związków małżeńskich przez studentów na podstawie teorii Pierre' a Bourdieu.pl
dc.title.alternativeThe accumulation of public and cultural capital but entering into marriage by students based on the theory Pierre ' Bourdieu.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A master's thesis is showing issues concerning turning students towards the married couple and not-legalized connections. He is presenting, what in the days of those present about the marriage young people think. Whether their orientation on legalizing relationships is positive, or rather negative. He is presenting to do what one should in order to create the agreeable, happy matrimony. He is defining notions of the marriage, the family, and different kinds of love. Also cultural marital ceremonies are presented from various parts of the world. In a master's thesis the issues associated with the cohabitation are brought up, definitions are explained to the separation, of divorces. Hereinafter a theory is expressed Pierre' Bourdieu, that is the concept habitusu which to a large extent is connected with a process of the socialization, of nationalizing. According to this theory the attitude and the world view of every individual will depend from views existing in surrounding world, amongst family and friends. In part methodological there are presented research methods apart from questions and research hypotheses: Internet questionnaire form on - line, as well as analysis of the plot of the internet forum. In the last part of a master's thesis findings of conducted empirical examinations are presented.
dc.abstract.otherpl
Praca magisterska przedstawia zagadnienia dotyczące nastawienia studentów do małżeństwa i związków niezalegalizowanych. Prezentuje, co w czasach obecnych na temat małżeństwa sądzą ludzie młodzi. Czy ich nastawienie na legalizowanie związków jest pozytywne, czy raczej negatywne. Prezentuje co należy robić, aby stworzyć zgodny, szczęśliwy związek małżeński. Definiuje pojęcia małżeństwa, rodziny, i różnych rodzajów miłości. Zaprezentowane są także kulturowe ceremonie małżeńskie z różnych częściach świata. W pracy magisterskiej poruszone są zagadnienia związane z kohabitacją, wyjaśnione są definicje separacji, rozwodów. W dalszej części zaprezentowana jest teoria Pierre’a Bourdieu, a mianowicie koncepcja habitusu, która w dużym stopniu łączy się z procesem socjalizacji, uspołecznienia. Według tej teorii nastawienie i światopogląd każdej jednostki jest uzależniony od poglądów istniejących w otaczającym świecie, wśród rodziny i przyjaciół. W części metodologicznej oprócz pytań i hipotez badawczych są przedstawione metody badawcze: ankieta internetowa on – line, a także analiza treści forum internetowego. W ostatniej części pracy magisterskiej przedstawione są wyniki przeprowadzonych badań empirycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Miś, Łucjan - 130656
dc.contributor.authorpl
Cyran, Edyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bukowski, Andrzej - 127478
dc.contributor.reviewerpl
Miś, Łucjan - 130656
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:02:03Z
dc.date.available
2020-07-14T21:02:03Z
dc.date.submittedpl
2011-07-08
dc.fieldofstudypl
praca socjalna
dc.identifier.apdpl
diploma-56637-120407
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171050
dc.subject.enpl
Marriage, cohabitation, habitus, social capital
dc.subject.otherpl
Małżeństwo, kohabitacja, habitus, kapitał społeczny
dc.titlepl
Akumulacja kapitału społecznego i kulturowego a zawieranie związków małżeńskich przez studentów na podstawie teorii Pierre' a Bourdieu.
dc.title.alternativepl
The accumulation of public and cultural capital but entering into marriage by students based on the theory Pierre ' Bourdieu.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available