Археологічні роботи як джерело спільної культурної спадщини

2014
book section
article
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Administracyjnegopl
dc.contributor.authorNiżnik-Dobosz, Iwona - 131915 pl
dc.contributor.authorDobosz, Piotr - 127733 pl
dc.contributor.editorNiczyporuk, Januszpl
dc.contributor.translatorHofman, Yulianpl
dc.date.accessioned2015-06-10T10:37:42Z
dc.date.available2015-06-10T10:37:42Z
dc.date.issued2014pl
dc.description.additionalMateriały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Transgraniczna współpraca kulturalna polsko-ukraińska w Euroregionie Bug", która była podsumowaniem efektów mikroprojektu "Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck", Łuck, 15-16.11.2014 r.pl
dc.description.physical107-116pl
dc.description.publication1,4pl
dc.identifier.isbn978-83-915201-6-1pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9227
dc.languageukrpl
dc.language.containerukrpl
dc.pubinfoLublin : Instytut Spraw Administracji Publicznejpl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subtypeArticlepl
dc.titleАрхеологічні роботи як джерело спільної культурної спадщиниpl
dc.title.alternativeArheologìčnì raboti âk džerelo spìl'noï kul'turnoï spadŝinipl
dc.title.alternativeArchaeological works as a source of common cultural heritagepl
dc.title.containerТрансграңична поλсько-українська куλьтурна співпраця в європегіоні Буг = Transgranična pols'ko-ukraïns'ka kul'turna spìvpracâ v êvropegìonì Bugpl
dc.title.originalPrace archeologiczne jako źródło wspólnego dziedzictwa kulturowegopl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Administracyjnego
dc.contributor.authorpl
Niżnik-Dobosz, Iwona - 131915
dc.contributor.authorpl
Dobosz, Piotr - 127733
dc.contributor.editorpl
Niczyporuk, Janusz
dc.contributor.translatorpl
Hofman, Yulian
dc.date.accessioned
2015-06-10T10:37:42Z
dc.date.available
2015-06-10T10:37:42Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.description.additionalpl
Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Transgraniczna współpraca kulturalna polsko-ukraińska w Euroregionie Bug", która była podsumowaniem efektów mikroprojektu "Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck", Łuck, 15-16.11.2014 r.
dc.description.physicalpl
107-116
dc.description.publicationpl
1,4
dc.identifier.isbnpl
978-83-915201-6-1
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9227
dc.languagepl
ukr
dc.language.containerpl
ukr
dc.pubinfopl
Lublin : Instytut Spraw Administracji Publicznej
dc.rights.licence
bez licencji
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Археологічні роботи як джерело спільної культурної спадщини
dc.title.alternativepl
Arheologìčnì raboti âk džerelo spìl'noï kul'turnoï spadŝini
dc.title.alternativepl
Archaeological works as a source of common cultural heritage
dc.title.containerpl
Трансграңична поλсько-українська куλьтурна співпраця в європегіоні Буг = Transgranična pols'ko-ukraïns'ka kul'turna spìvpracâ v êvropegìonì Bug
dc.title.originalpl
Prace archeologiczne jako źródło wspólnego dziedzictwa kulturowego
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Sofia
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available