A "Cultural turn" in the study and conduct of warfare : a new analytical perspective

2012
journal article
translation
dc.abstract.enThe purpose of this article is to acquaint the reader with "cultural turn" which in recent years has been becoming visible not only on the level of thought about war and its analysis, but also on the level of practical change in the tactics and methods of implementation of the military action. The failure of coalition forces in asymmetric conflicts in Iraq and Afghanistan led after 2006 to a change in strategy to the one granting a greater role to the cultural knowledge and skills. At the same time, on the level of theoretical reflection, the analysis through the lens of technological development of the means of war conduct, as well as the popularity of the RMA category (revolution in military affairs) gradually gives way to a culturally oriented studies. It is caused mainly due to the fact that the 21st century wars depend increasingly on immaterial factors - knowledge, information, culture and values; rather than exclusively on the fire power. The article describes the most important concepts of Western analysts (R.M. Cassidy, J.W. Jandora, D. Adamsky), but also the Russian anthropology of war (W. Bażukow, W. Grebienkow), as well as the practical implications of the cultural approach to war (e.g. Human Terrain System).pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest zapoznanie czytelnika z tzw."kulturowym zwrotem", który w ostatnich latach zaznacza się nie tylko na poziomie myślenia o wojnie i jej analizy, ale również na poziomie praktycznych zmian w taktyce i sposobach realizacji wojennych działań. Niepowodzenia sił koalicyjnych w asymetrycznych konfliktach w Iraku i Afganistanie doprowadziły po 2006 roku do zmiany strategii, na przyznającą większą rolę wiedzy i umiejętnościom kulturowym. Jednocześnie, na poziomie refleksji teoretycznej analiza przez pryzmat technologicznego rozwoju narzędzi prowadzenia wojny i popularność kategorii RMA (rewolucji w sprawach wojskowych) powoli ustępuje studiom zorientowanym kulturowo. Jest to spowodowane w dużej mierze faktem, że wojny XXI wieku zależą w coraz większym stopniu od czynników niematerialnych - wiedzy, informacji, kultury i wartości, a nie wyłącznie od siły ognia. W artykule prześledzone zostały najbardziej znaczące koncepcje zachodnich analityków (R.M. Cassidy, J.W. Jandora, D. Adamsky), ale również koncepcje wojennej antropologii rozwijane za naszą wschodnią granicą (W. Bażukow, W. Grebienkow), jak też praktyczne implikacje podejścia do wojny od "kulturowej strony" (m.in. system Human Terrain System).pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacjipl
dc.contributor.authorOlzacka, Elżbieta - 105472 pl
dc.date.accessioned2015-06-02T12:30:48Z
dc.date.available2015-06-02T12:30:48Z
dc.date.issued2012pl
dc.description.number4 (89)pl
dc.description.physical217-231pl
dc.identifier.eissn2353-1789pl
dc.identifier.issn2300-875Xpl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8719
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.subject.enanthropology of warpl
dc.subject.encultural turnpl
dc.subject.enwar studiespl
dc.subject.plantropologia wojennapl
dc.subject.plkulturowy zwrotpl
dc.subject.plwar studiespl
dc.subtypeTranslationpl
dc.titleA "Cultural turn" in the study and conduct of warfare : a new analytical perspectivepl
dc.title.alternative"Kulturowy zwrot" w badaniu i prowadzeniu wojen : nowa perspektywa analitycznapl
dc.title.journalScientific Quarterly (National Defence University)pl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this article is to acquaint the reader with "cultural turn" which in recent years has been becoming visible not only on the level of thought about war and its analysis, but also on the level of practical change in the tactics and methods of implementation of the military action. The failure of coalition forces in asymmetric conflicts in Iraq and Afghanistan led after 2006 to a change in strategy to the one granting a greater role to the cultural knowledge and skills. At the same time, on the level of theoretical reflection, the analysis through the lens of technological development of the means of war conduct, as well as the popularity of the RMA category (revolution in military affairs) gradually gives way to a culturally oriented studies. It is caused mainly due to the fact that the 21st century wars depend increasingly on immaterial factors - knowledge, information, culture and values; rather than exclusively on the fire power. The article describes the most important concepts of Western analysts (R.M. Cassidy, J.W. Jandora, D. Adamsky), but also the Russian anthropology of war (W. Bażukow, W. Grebienkow), as well as the practical implications of the cultural approach to war (e.g. Human Terrain System).
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z tzw."kulturowym zwrotem", który w ostatnich latach zaznacza się nie tylko na poziomie myślenia o wojnie i jej analizy, ale również na poziomie praktycznych zmian w taktyce i sposobach realizacji wojennych działań. Niepowodzenia sił koalicyjnych w asymetrycznych konfliktach w Iraku i Afganistanie doprowadziły po 2006 roku do zmiany strategii, na przyznającą większą rolę wiedzy i umiejętnościom kulturowym. Jednocześnie, na poziomie refleksji teoretycznej analiza przez pryzmat technologicznego rozwoju narzędzi prowadzenia wojny i popularność kategorii RMA (rewolucji w sprawach wojskowych) powoli ustępuje studiom zorientowanym kulturowo. Jest to spowodowane w dużej mierze faktem, że wojny XXI wieku zależą w coraz większym stopniu od czynników niematerialnych - wiedzy, informacji, kultury i wartości, a nie wyłącznie od siły ognia. W artykule prześledzone zostały najbardziej znaczące koncepcje zachodnich analityków (R.M. Cassidy, J.W. Jandora, D. Adamsky), ale również koncepcje wojennej antropologii rozwijane za naszą wschodnią granicą (W. Bażukow, W. Grebienkow), jak też praktyczne implikacje podejścia do wojny od "kulturowej strony" (m.in. system Human Terrain System).
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
dc.contributor.authorpl
Olzacka, Elżbieta - 105472
dc.date.accessioned
2015-06-02T12:30:48Z
dc.date.available
2015-06-02T12:30:48Z
dc.date.issuedpl
2012
dc.description.numberpl
4 (89)
dc.description.physicalpl
217-231
dc.identifier.eissnpl
2353-1789
dc.identifier.issnpl
2300-875X
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8719
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.subject.enpl
anthropology of war
dc.subject.enpl
cultural turn
dc.subject.enpl
war studies
dc.subject.plpl
antropologia wojenna
dc.subject.plpl
kulturowy zwrot
dc.subject.plpl
war studies
dc.subtypepl
Translation
dc.titlepl
A "Cultural turn" in the study and conduct of warfare : a new analytical perspective
dc.title.alternativepl
"Kulturowy zwrot" w badaniu i prowadzeniu wojen : nowa perspektywa analityczna
dc.title.journalpl
Scientific Quarterly (National Defence University)
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Ashburn
4
Krakow
1
Vilnius
1

No access

No Thumbnail Available