Problems of Contemporary International, European and Comparative Law

Permanent URI for this community

Czasopismo Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego ukazuje się od 2003 r.

Rocznik PWPM – jedno z wiodących czasopism prawniczych w Polsce – jest dwujęzycznym (polski i angielski) recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wydawnictwo publikuje nowatorskie, wcześniej niepublikowane badania i krytyczne analizy z zakresu prawa międzynarodowego, unijnego oraz porównawczego. Zakres zainteresowania PWPM dotyczy nie tylko prawa międzynarodowego publicznego, ale również obejmuje artykuły dotyczące prawa prywatnego międzynarodowego.

PWPM jest wydawane w wolnym dostępie: pełna zawartość poszczególnych numerów jest ogólnie dostępna.

Strona internetowa czasopisma Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego