Ocena skuteczności rehabilitacji pulmonologicznej z muzykoterapią odbiorczą u dorosłych chorych na astmę

2012
book section
article
dc.abstract.enIntroduction: The psychological disturbances are diagnosed in 30-60% of adult asthmatics. In their treatment it is advised to use the methods decreasing the intensity of anxiety and depressive symptoms. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of pulmonary rehabilitation with passive music therapy in reduction of the anxiety and dyspnoea intensity and in improvement of airway function. Material and methods: 76 selected in-patients (54 women and 22 men; mean age 56,4 years; SD=11.8), with stable asthma underwent pulmonary rehabilitation in two groups: standard vs. music therapy. In all patients spirometry, the measurement of anxiety - state and trait and dyspnea intensity were evaluated. Pulmonary rehabilitation programme (10 days, session duration-45 minutes) in experimental group was supplemented with passive music therapy. Results: A change in the value of anxiety (6.43, SD=7.73) on the 10th day compared with the 1st day of the study was noticed (p<0.001). However, this change was not influenced by the type of rehabilitation, gender or a combination of these two variables (p>0.05). In both groups after the intervention, an increase in spirometric values (FEV1, FEV1 % VC, FEF25 FEF50, FEF75, PEF) was observed (p<0.05) but without any intergroup differences (p>0.05). For women undergoing passive music therapy, the mean value of PEF measured on the 10th day of the study was higher than for the women in the standard group (p=0.03). In both groups a dyspnea reduction was noted (p<0.001). However, it was influenced neither by the type of rehabilitation nor gender (p>0.05), but the interaction of these variables was significant (p=0.044). A dyspnea reduction was observed in women in both groups (p<0.001) and in men in the music therapy group only (p=0.001). Conclusion: Music therapy influences the dyspnoea intensity in asthmatic men and bronchoconstriction in women with asthma.pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Zaburzenia psychiczne stwierdza się u 30-60% dorosłych chorych na astmę. W leczeniu tych chorych zaleca się stosowanie metod zmniejszających nasilenie objawów lękowo-depresyjnych. Celem badań własnych była ocena skuteczności rehabilitacji pulmonologicznej, z muzykoterapią bierną w zmniejszaniu lęku, duszności oraz w poprawie stanu czynnościowego układu oddechowego. Materiał i metody. Badaniom poddano 76 kolejnych, stabilnych chorych na astmę oskrzelową: 54 kobiet i 22 mężczyzn. Wykonano: badania czynnościowe układu oddechowego, pomiar lęku - stanu i lęku - cechy, ocenę nasilenia duszności. Program rehabilitacji pulmonologicznej (10 spotkań 45-cio minutowych), w losowo dobranej grupie eksperymentalnej, uzupełniono muzykoterapią odbiorczą. Wyniki badań: Wykazano istotną zmianę w nasileniu lęku w 10. dniu w porównaniu z 1. dniem badania (p<0,001). Na jej wartość nie wpływał jednak typ rehabilitacji, płeć, ani kombinacja tych dwóch zmiennych (p>0,05). W obu grupach zaobserwowano wzrost wartości: FEV1, FEV1 % FVC, PEF, FEF25,50,75 (p<0,05); jednak bez istotnych różnic międzygrupowych (p>0,05). W badaniu końcowym, wartości PEF były znamiennie wyższe u kobiet poddawanych muzykoterapii (p=0,03). W obu grupach zanotowano zmniejszenie duszności (p<0,001). Na wielkość tej zmiany nie wpływał jednak typ rehabilitacji i płeć badanych (p>0,05), lecz kombinacja tych zmiennych (p=0,044). Zmniejszenie duszności zaobserwowano u kobiet, w obu grupach (p<0,001), a u mężczyzn jedynie w grupie z muzykoterapią (p=0,001). Wnioski: Muzykoterapia redukuje nasilenie duszności u mężczyzn z astmą o ciężkim przebiegu i zmniejsza wielkość obturacji oskrzeli u kobiet.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Alergii i Immunologiipl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Pulmonologiipl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Psychologiipl
dc.contributor.authorŚliwka, Agnieszka - 214127 pl
dc.contributor.authorNowobilski, Roman - 133011 pl
dc.contributor.authorPolczyk, Romuald - 131496 pl
dc.contributor.authorNiżankowska-Mogilnicka, Ewa - 132989 pl
dc.contributor.authorSzczeklik, Andrzej - 133558 pl
dc.contributor.editorJaworek, Jolanta - 129891 pl
dc.contributor.editorFrańczuk, Bogusław - 162225 pl
dc.date.accessioned2019-10-25T07:01:19Z
dc.date.available2019-10-25T07:01:19Z
dc.date.issued2012pl
dc.date.openaccess72
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. s. 102-105pl
dc.description.physical92-105pl
dc.description.publication0,67pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-233-3344-9pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/85718
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enasthmapl
dc.subject.enpulmonary rehabilitationpl
dc.subject.enmusic therapypl
dc.subject.engenderpl
dc.subject.plastmapl
dc.subject.plrehabilitacja pulmonologicznapl
dc.subject.plmuzykoterapiapl
dc.subject.plpłećpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOcena skuteczności rehabilitacji pulmonologicznej z muzykoterapią odbiorczą u dorosłych chorych na astmępl
dc.title.alternativeThe evaluation of pulmonary rehabilitation with passive music therapy in adults with asthmapl
dc.title.containerFizjoterapia w teorii i praktycepl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The psychological disturbances are diagnosed in 30-60% of adult asthmatics. In their treatment it is advised to use the methods decreasing the intensity of anxiety and depressive symptoms. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of pulmonary rehabilitation with passive music therapy in reduction of the anxiety and dyspnoea intensity and in improvement of airway function. Material and methods: 76 selected in-patients (54 women and 22 men; mean age 56,4 years; SD=11.8), with stable asthma underwent pulmonary rehabilitation in two groups: standard vs. music therapy. In all patients spirometry, the measurement of anxiety - state and trait and dyspnea intensity were evaluated. Pulmonary rehabilitation programme (10 days, session duration-45 minutes) in experimental group was supplemented with passive music therapy. Results: A change in the value of anxiety (6.43, SD=7.73) on the 10th day compared with the 1st day of the study was noticed (p<0.001). However, this change was not influenced by the type of rehabilitation, gender or a combination of these two variables (p>0.05). In both groups after the intervention, an increase in spirometric values (FEV1, FEV1 % VC, FEF25 FEF50, FEF75, PEF) was observed (p<0.05) but without any intergroup differences (p>0.05). For women undergoing passive music therapy, the mean value of PEF measured on the 10th day of the study was higher than for the women in the standard group (p=0.03). In both groups a dyspnea reduction was noted (p<0.001). However, it was influenced neither by the type of rehabilitation nor gender (p>0.05), but the interaction of these variables was significant (p=0.044). A dyspnea reduction was observed in women in both groups (p<0.001) and in men in the music therapy group only (p=0.001). Conclusion: Music therapy influences the dyspnoea intensity in asthmatic men and bronchoconstriction in women with asthma.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Zaburzenia psychiczne stwierdza się u 30-60% dorosłych chorych na astmę. W leczeniu tych chorych zaleca się stosowanie metod zmniejszających nasilenie objawów lękowo-depresyjnych. Celem badań własnych była ocena skuteczności rehabilitacji pulmonologicznej, z muzykoterapią bierną w zmniejszaniu lęku, duszności oraz w poprawie stanu czynnościowego układu oddechowego. Materiał i metody. Badaniom poddano 76 kolejnych, stabilnych chorych na astmę oskrzelową: 54 kobiet i 22 mężczyzn. Wykonano: badania czynnościowe układu oddechowego, pomiar lęku - stanu i lęku - cechy, ocenę nasilenia duszności. Program rehabilitacji pulmonologicznej (10 spotkań 45-cio minutowych), w losowo dobranej grupie eksperymentalnej, uzupełniono muzykoterapią odbiorczą. Wyniki badań: Wykazano istotną zmianę w nasileniu lęku w 10. dniu w porównaniu z 1. dniem badania (p<0,001). Na jej wartość nie wpływał jednak typ rehabilitacji, płeć, ani kombinacja tych dwóch zmiennych (p>0,05). W obu grupach zaobserwowano wzrost wartości: FEV1, FEV1 % FVC, PEF, FEF25,50,75 (p<0,05); jednak bez istotnych różnic międzygrupowych (p>0,05). W badaniu końcowym, wartości PEF były znamiennie wyższe u kobiet poddawanych muzykoterapii (p=0,03). W obu grupach zanotowano zmniejszenie duszności (p<0,001). Na wielkość tej zmiany nie wpływał jednak typ rehabilitacji i płeć badanych (p>0,05), lecz kombinacja tych zmiennych (p=0,044). Zmniejszenie duszności zaobserwowano u kobiet, w obu grupach (p<0,001), a u mężczyzn jedynie w grupie z muzykoterapią (p=0,001). Wnioski: Muzykoterapia redukuje nasilenie duszności u mężczyzn z astmą o ciężkim przebiegu i zmniejsza wielkość obturacji oskrzeli u kobiet.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Alergii i Immunologii
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Pulmonologii
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii
dc.contributor.authorpl
Śliwka, Agnieszka - 214127
dc.contributor.authorpl
Nowobilski, Roman - 133011
dc.contributor.authorpl
Polczyk, Romuald - 131496
dc.contributor.authorpl
Niżankowska-Mogilnicka, Ewa - 132989
dc.contributor.authorpl
Szczeklik, Andrzej - 133558
dc.contributor.editorpl
Jaworek, Jolanta - 129891
dc.contributor.editorpl
Frańczuk, Bogusław - 162225
dc.date.accessioned
2019-10-25T07:01:19Z
dc.date.available
2019-10-25T07:01:19Z
dc.date.issuedpl
2012
dc.date.openaccess
72
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 102-105
dc.description.physicalpl
92-105
dc.description.publicationpl
0,67
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-3344-9
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/85718
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
asthma
dc.subject.enpl
pulmonary rehabilitation
dc.subject.enpl
music therapy
dc.subject.enpl
gender
dc.subject.plpl
astma
dc.subject.plpl
rehabilitacja pulmonologiczna
dc.subject.plpl
muzykoterapia
dc.subject.plpl
płeć
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ocena skuteczności rehabilitacji pulmonologicznej z muzykoterapią odbiorczą u dorosłych chorych na astmę
dc.title.alternativepl
The evaluation of pulmonary rehabilitation with passive music therapy in adults with asthma
dc.title.containerpl
Fizjoterapia w teorii i praktyce
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
114
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Poznan
14
Krakow
13
Lodz
7
Lublin
6
Wroclaw
5
Amsterdam
3
Dublin
3
Katowice
3
Clonee
2
Downloads
sliwka_nowobilski_polczyk_nizankowska-mogilnicka_szczeklik_ocena_skutecznosci_rehabilitacji_pulmonologicznej_2012.pdf
34
sliwka_nowobilski_polczyk_nizankowska-mogilnicka_szczeklik_ocena_skutecznosci_rehabilitacji_pulmonologicznej_2012.odt
13