Specyfika zaangażowania organizacyjnego pracowników wiedzy w instytucjach edukacyjnych

2019
journal article
article
dc.abstract.enThe success of an organization is determined by people and their unique features:knowledge, skills, talents, openness to changes, innovation and passions. The worker decides how he will fulfill the assumed roles or how much of his cognitive, emotional and physical energy will be devoted to his work. The decision about the worker contribution to work is determined by his organizational commitment. Organizational commitment is perceived in literature as a determinant of high quality and effectiveness of operations, a tool of creation of the image of the organization and the way how it is perceived by its customers. These mechanisms can also be applied to educational institutions. This study has a theoretical character, it is based on the literature and the practical experience of the authors. The aim of the study is to try to determine the specific for educational institutions features of organizational commitment and its importance for the success of an educational institution.pl
dc.abstract.plO sukcesie organizacji decydują ludzie i ich unikatowe cechy: wiedza, umiejętności, talenty, otwartość na zmiany, innowacyjność oraz posiadane pasje. Pracownik decyduje, w jakim stopniu będzie wypełniał przyjęte role czy też jak wiele swojej poznawczej, emocjonalnej i fizycznej energii poświęci wykonywanej pracy. Decyzja o wkładzie pracownika w pracę jest zdeterminowana przez jego zaangażowanie organizacyjne. Zaangażowanie to jest postrzegane w literaturze jako determinanta wysokiej jakości i efektywności działania, narzędzie kreacji wizerunku organizacji oraz sposobu postrzegania jej przez klientów. Mechanizmy te mają zastosowanie również w instytucjach edukacyjnych. Niniejszy artykuł jest teoretyczny, powstał na bazie literatury przedmiotu oraz praktycznego doświadczenia autorów. Celem jest próba określenia specyficznych dla instytucji edukacyjnych cech zaangażowania organizacyjnego i jego znaczenia dla sukcesu instytucji edukacyjnej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapl
dc.contributor.authorWziątek-Staśko, Anna - 392303 pl
dc.contributor.authorMichalik, Izabelapl
dc.date.accession2019-10-23pl
dc.date.accessioned2019-10-23T11:32:16Z
dc.date.available2019-10-23T11:32:16Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3 (53)pl
dc.description.physical37-49pl
dc.description.publication0,8pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0013.5248pl
dc.identifier.issn1734-087Xpl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/85529
dc.identifier.weblinkhttps://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1335pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceCC-BY
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enorganizational commitmentpl
dc.subject.eneducational institutionspl
dc.subject.enknowledge workerspl
dc.subject.plzaangażowanie organizacyjnepl
dc.subject.plinstytucje edukacyjnepl
dc.subject.plpracownicy wiedzypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSpecyfika zaangażowania organizacyjnego pracowników wiedzy w instytucjach edukacyjnychpl
dc.title.alternativeSpecificity of organizational commitment of knowledge workers in educational institutionspl
dc.title.journalEdukacja Ekonomistów i Menedżerówpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available