Różnorodność pokoleniowa pracowników a preferowany model kultury organizacyjnej

2019
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T18:41:31Z
dc.abstract.enThe convergence of key values for an organization with values relevant to employees is a research problem of high priority for modern entrepreneurs and one of the key challenges that they should devote special attention to. The subject of considerations taken in this article is the organizational culture and its perception by employees of different ages. The increasingly visible stereotyping of features and preferences of representatives of different generations, regarding their functioning in the work environment, has become an inspiration to undertake original research in this area. The participants of the research were 664 Polish respondents. The quantitative methods were used in the research process. The purpose of the article is to present the current and desired organizational culture model in the assessment of employees at different ages.pl
dc.abstract.plZbieżność wartości kluczowych dla organizacji z wartościami istotnymi dla pracowników stanowi problem badawczy o priorytetowym znaczeniu dla współczesnych przedsiębiorców oraz jedno z kluczowych wyzwań, któremu powinni oni poświęcić szczególną uwagę. Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszym artykule jest kultura organizacyjna i jej postrzeganie przez pracowników w różnym wieku. Coraz bardziej widoczna stereotypizacja cech oraz preferencji przedstawicieli różnych pokoleń, dotyczących ich funkcjonowania w środowisku pracy, stała się inspiracją do podjęcia autorskich badań w przedmiotowym zakresie. W badaniach uczestniczyło 664 polskich respondentów. W procesie badawczym wykorzystano metody ilościowe. Celem artykułu jest prezentacja obecnego oraz pożądanego modelu kultury organizacyjnej w ocenie pracowników w różnym wieku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapl
dc.contributor.authorWziątek-Staśko, Anna - 392303 pl
dc.date.accession2019-09-30pl
dc.date.accessioned2019-09-30T11:29:14Z
dc.date.available2019-09-30T11:29:14Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 98-100pl
dc.description.number4 (343)pl
dc.description.physical85-101pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.343.06pl
dc.identifier.eissn2353-7663pl
dc.identifier.issn0208-6018pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83685
dc.identifier.weblinkhttps://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3921/5358pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enorganisational culturepl
dc.subject.enmodelpl
dc.subject.enagepl
dc.subject.engenerationpl
dc.subject.plkultura organizacyjnapl
dc.subject.plmodelpl
dc.subject.plwiekpl
dc.subject.plpokoleniepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRóżnorodność pokoleniowa pracowników a preferowany model kultury organizacyjnejpl
dc.title.alternativeGenerational diversity of employees and the preferred organizational culture modelpl
dc.title.journalFolia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensispl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T18:41:31Z
dc.abstract.enpl
The convergence of key values for an organization with values relevant to employees is a research problem of high priority for modern entrepreneurs and one of the key challenges that they should devote special attention to. The subject of considerations taken in this article is the organizational culture and its perception by employees of different ages. The increasingly visible stereotyping of features and preferences of representatives of different generations, regarding their functioning in the work environment, has become an inspiration to undertake original research in this area. The participants of the research were 664 Polish respondents. The quantitative methods were used in the research process. The purpose of the article is to present the current and desired organizational culture model in the assessment of employees at different ages.
dc.abstract.plpl
Zbieżność wartości kluczowych dla organizacji z wartościami istotnymi dla pracowników stanowi problem badawczy o priorytetowym znaczeniu dla współczesnych przedsiębiorców oraz jedno z kluczowych wyzwań, któremu powinni oni poświęcić szczególną uwagę. Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszym artykule jest kultura organizacyjna i jej postrzeganie przez pracowników w różnym wieku. Coraz bardziej widoczna stereotypizacja cech oraz preferencji przedstawicieli różnych pokoleń, dotyczących ich funkcjonowania w środowisku pracy, stała się inspiracją do podjęcia autorskich badań w przedmiotowym zakresie. W badaniach uczestniczyło 664 polskich respondentów. W procesie badawczym wykorzystano metody ilościowe. Celem artykułu jest prezentacja obecnego oraz pożądanego modelu kultury organizacyjnej w ocenie pracowników w różnym wieku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
dc.contributor.authorpl
Wziątek-Staśko, Anna - 392303
dc.date.accessionpl
2019-09-30
dc.date.accessioned
2019-09-30T11:29:14Z
dc.date.available
2019-09-30T11:29:14Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 98-100
dc.description.numberpl
4 (343)
dc.description.physicalpl
85-101
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.18778/0208-6018.343.06
dc.identifier.eissnpl
2353-7663
dc.identifier.issnpl
0208-6018
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83685
dc.identifier.weblinkpl
https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3921/5358
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
organisational culture
dc.subject.enpl
model
dc.subject.enpl
age
dc.subject.enpl
generation
dc.subject.plpl
kultura organizacyjna
dc.subject.plpl
model
dc.subject.plpl
wiek
dc.subject.plpl
pokolenie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Różnorodność pokoleniowa pracowników a preferowany model kultury organizacyjnej
dc.title.alternativepl
Generational diversity of employees and the preferred organizational culture model
dc.title.journalpl
Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensis
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Ashburn
4
Krakow
4
Chandler
2
Dublin
2
Koszalin
2
Wroclaw
2
Czechowice-Dziedzice
1
Katowice
1
Lodz
1
Poznan
1
Downloads
wziatek-stasko_roznorodnosc_pokoleniowa_pracownikow_2019.pdf
3
wziatek-stasko_roznorodnosc_pokoleniowa_pracownikow_2019.odt
1