Media - filozofia - literatura : analiza bibliometryczno-dokumentacyjna dorobku Ignacego S. Fiuta za lata 1980-2018

2018
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T22:42:24Z
dc.abstract.enThe bibliography is selective and composed of two sections (scientific and literary publications). In section I (research papers) it was strived for completeness; thus all original research works have been shown there: monographs, articles, chapters. To other types (reviews, chronicles, translations) a selection has been used; only publications of lasting value were included. In section II (literary works and critical literary works), due to the author's extensive work, strict rules of selection were applied. Only compacted publications (monographs, poetry and prose volumes as well as their editorials) and wider articles and chapters have been shown, and the reviews and translations were given quantitatively. A total of 715 items were compiled, including 305 scientific and 410 literary works. In the group of scientific publications, 189 papers were devoted to media studies and 116 to philosophy. In the group of literary works there are 47 books (11 of them are original poetry volumes), 23 articles and over 340 reviews. The bibliography is preceded by a short methodological sketch, a discussion of the main works and the statistics of the author's work.pl
dc.abstract.plBibliografia ma charakter selekcyjny i składa się z dwu działów (publikacje naukowe i literackie). W dziale I (prace naukowe) dążono do kompletności; wykazano zatem wszystkie oryginalne prace badawcze: monografie, artykuły, rozdziały. Wobec pozostałych typów prac (recenzje, kroniki, tłumaczenia) zastosowano selekcję; ujęto tylko publikacje o trwałej wartości. W dziale II (utwory literackie oraz prace krytycznoliterackie) z uwagi na obfity dorobek autora zastosowano restrykcyjne zasady selekcji. W komplecie wykazano tylko publikacje zwarte (monografie, tomiki poezji i prozy oraz ich redakcje) tudzież większe artykuły i rozdziały, natomiast recenzje i tłumaczenia podano ilościowo. Łącznie zestawiono 713 pozycji, w tym 305 prac o charakterze naukowym i 408 literackim. W grupie publikacji naukowych 189 prac dotyczyło badań mediów, zaś 116 - filozofii. W grupie dzieł literackich wykazano 45 książek (w tym 9 autorskich tomików poezji), 23 artykuły oraz przeszło 340 recenzji. Bibliografię poprzedza krótki szkic metodologiczny, omówienie głównych dzieł oraz statystyka dorobku autora.pl
dc.affiliationPion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońskapl
dc.contributor.authorKolasa, Władysław Marekpl
dc.contributor.authorGałuszka, Edyta - 202093 pl
dc.date.accession2018-08-19pl
dc.date.accessioned2019-08-19T09:36:19Z
dc.date.available2019-08-19T09:36:19Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4 (236)pl
dc.description.physical660-695pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume61pl
dc.identifier.doi10.4467/22996362PZ.18.038.10396pl
dc.identifier.eissn2299-6362pl
dc.identifier.issn0555-0025pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80865
dc.identifier.weblinkhttp://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/4-236/art/14603/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enIgnacy Stanisław Fiutpl
dc.subject.enmediapl
dc.subject.enphilosophypl
dc.subject.enpoetrypl
dc.subject.enliterary criticismpl
dc.subject.enbibliographypl
dc.subject.plIgnacy Stanisław Fiutpl
dc.subject.plmediapl
dc.subject.plfilozofiapl
dc.subject.plpoezjapl
dc.subject.plkrytyka literackapl
dc.subject.plbibliografiapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleMedia - filozofia - literatura : analiza bibliometryczno-dokumentacyjna dorobku Ignacego S. Fiuta za lata 1980-2018pl
dc.title.alternativeMedia - philosophy - literature (bibliometric and documentation analysis of Ignacy S. Fiut's 1980-2018 publications)pl
dc.title.journalZeszyty Prasoznawczepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T22:42:24Z
dc.abstract.enpl
The bibliography is selective and composed of two sections (scientific and literary publications). In section I (research papers) it was strived for completeness; thus all original research works have been shown there: monographs, articles, chapters. To other types (reviews, chronicles, translations) a selection has been used; only publications of lasting value were included. In section II (literary works and critical literary works), due to the author's extensive work, strict rules of selection were applied. Only compacted publications (monographs, poetry and prose volumes as well as their editorials) and wider articles and chapters have been shown, and the reviews and translations were given quantitatively. A total of 715 items were compiled, including 305 scientific and 410 literary works. In the group of scientific publications, 189 papers were devoted to media studies and 116 to philosophy. In the group of literary works there are 47 books (11 of them are original poetry volumes), 23 articles and over 340 reviews. The bibliography is preceded by a short methodological sketch, a discussion of the main works and the statistics of the author's work.
dc.abstract.plpl
Bibliografia ma charakter selekcyjny i składa się z dwu działów (publikacje naukowe i literackie). W dziale I (prace naukowe) dążono do kompletności; wykazano zatem wszystkie oryginalne prace badawcze: monografie, artykuły, rozdziały. Wobec pozostałych typów prac (recenzje, kroniki, tłumaczenia) zastosowano selekcję; ujęto tylko publikacje o trwałej wartości. W dziale II (utwory literackie oraz prace krytycznoliterackie) z uwagi na obfity dorobek autora zastosowano restrykcyjne zasady selekcji. W komplecie wykazano tylko publikacje zwarte (monografie, tomiki poezji i prozy oraz ich redakcje) tudzież większe artykuły i rozdziały, natomiast recenzje i tłumaczenia podano ilościowo. Łącznie zestawiono 713 pozycji, w tym 305 prac o charakterze naukowym i 408 literackim. W grupie publikacji naukowych 189 prac dotyczyło badań mediów, zaś 116 - filozofii. W grupie dzieł literackich wykazano 45 książek (w tym 9 autorskich tomików poezji), 23 artykuły oraz przeszło 340 recenzji. Bibliografię poprzedza krótki szkic metodologiczny, omówienie głównych dzieł oraz statystyka dorobku autora.
dc.affiliationpl
Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska
dc.contributor.authorpl
Kolasa, Władysław Marek
dc.contributor.authorpl
Gałuszka, Edyta - 202093
dc.date.accessionpl
2018-08-19
dc.date.accessioned
2019-08-19T09:36:19Z
dc.date.available
2019-08-19T09:36:19Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4 (236)
dc.description.physicalpl
660-695
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
61
dc.identifier.doipl
10.4467/22996362PZ.18.038.10396
dc.identifier.eissnpl
2299-6362
dc.identifier.issnpl
0555-0025
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80865
dc.identifier.weblinkpl
http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/4-236/art/14603/
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Ignacy Stanisław Fiut
dc.subject.enpl
media
dc.subject.enpl
philosophy
dc.subject.enpl
poetry
dc.subject.enpl
literary criticism
dc.subject.enpl
bibliography
dc.subject.plpl
Ignacy Stanisław Fiut
dc.subject.plpl
media
dc.subject.plpl
filozofia
dc.subject.plpl
poezja
dc.subject.plpl
krytyka literacka
dc.subject.plpl
bibliografia
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Media - filozofia - literatura : analiza bibliometryczno-dokumentacyjna dorobku Ignacego S. Fiuta za lata 1980-2018
dc.title.alternativepl
Media - philosophy - literature (bibliometric and documentation analysis of Ignacy S. Fiut's 1980-2018 publications)
dc.title.journalpl
Zeszyty Prasoznawcze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Ashburn
3
Dublin
3
Koszalin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Brussels
1
Bucharest
1
Chandler
1
San Jose
1
Downloads
kolasa_galuszka_media_filozofia_literatura_2018.pdf
19
kolasa_galuszka_media_filozofia_literatura_2018.odt
1