Józef Czapski : malarz, pisarz i świadek historii - próba ujęcia postaci i dzieł

2019
book section
review article
dc.abstract.enThe personalities and works of Józef Czapski - rich, multi-layered, diverse - can not be captured and enclosed in a narrow, homogeneous formula, hence four categories or clues that build and illuminate his artistic profile and personal image. The thematic areas proposed in the monograph - seeing, reading, meeting and memory - are only an attempt to merge the output that defies such efforts, clearly defend against them, combining personal themes and creativity into one work - the work of life, so that it appears as "granite and rainbow". Research on participation in the history of Czapski, his biography, writing and painting work allow you to look at this outstanding figure as a consistent, sovereign, rarely encountered such a complex personality. This volume gives a broad view of his life and works. Literary studies met there - theoreticians and educators, art historians, historians and museologists who together create homogeneity in diversity. We are sure that the texts arranged in this monograph reflect the uniqueness of each statement.pl
dc.abstract.plOsobowości i dzieła Józefa Czapskiego - bogatej, wielowątkowej, różnorodnej - nie sposób ująć i zamknąć w wąskiej, jednorodnej formule, stąd cztery kategorie czy tropy, które budują i oświetlają jego sylwetkę artystyczną oraz wizerunek osobisty. Zaproponowane w monografii obszary tematyczne - patrzenie, czytanie, spotkania i pamięć - są tylko próbą scalenia dorobku, który wymyka się takim zabiegom, wyraźnie broni się przed nimi, łącząc wątki osobiste i twórczość w jedno dzieło - dzieło życia, tak że jawi się ono jako "granit i tęcza". Badania nad uczestnictwem w historii Czapskiego, jego biografią, twórczością pisarską i malarską pozwalają spojrzeć na tę wybitną postać jako na konsekwentną, suwerenną, rzadko spotykaną tak złożoną osobowość. Niniejszy tom daje szeroki ogląd jego życia i dzieł. Spotkali się w nim literaturoznawcy - teoretycy i dydaktycy, historycy sztuki, historycy oraz muzealnicy, którzy razem tworzą jednorodność w różnorodności. Mamy pewność, że ułożone w tej monografii teksty oddają wyjątkowość każdej z wypowiedzi.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiejpl
dc.contributor.authorPilch, Anna - 131398 pl
dc.contributor.authorWłodarczyk, Anna - 144110 pl
dc.contributor.editorPilch, Anna - 131398 pl
dc.contributor.editorWłodarczyk, Anna - 144110 pl
dc.date.accessioned2019-08-08T12:55:17Z
dc.date.available2019-08-08T12:55:17Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalRecenzowane materiały z konferencji: "Powrót Czapskiego", dn. 17-18 października 2017 r., Kraków. Strona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.physical7-17pl
dc.description.publication0,75pl
dc.description.seriesNarracje w Edukacji
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbn978-83-233-9934-6pl
dc.identifier.isbn978-83-233-4577-0pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80453
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.publisher.ministerialUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.sourceinfoliczba autorów 21; liczba stron 370; liczba arkuszy wydawniczych 27;pl
dc.subject.enJózef Czapskipl
dc.subject.enmemorypl
dc.subject.enlookingpl
dc.subject.enreadingpl
dc.subject.enhistorypl
dc.subject.enbiographypl
dc.subject.endiariespl
dc.subject.enmeetingspl
dc.subject.enliteraturepl
dc.subject.enpaintingpl
dc.subject.ensouvenirspl
dc.subject.plJózef Czapskipl
dc.subject.plpamięćpl
dc.subject.plpatrzeniepl
dc.subject.plczytaniepl
dc.subject.plhistoriapl
dc.subject.plbiografiapl
dc.subject.pldziennikipl
dc.subject.plspotkaniapl
dc.subject.plliteraturapl
dc.subject.plmalarstwopl
dc.subject.plpamiątkipl
dc.subtypeReviewArticlepl
dc.titleJózef Czapski : malarz, pisarz i świadek historii - próba ujęcia postaci i dziełpl
dc.title.alternativeJózef Czapski : the painter, the writer and the witness of history - an attempt to capture a character and workspl
dc.title.containerGranit i tęcza : dzieła i osobowość Józefa Czapskiegopl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The personalities and works of Józef Czapski - rich, multi-layered, diverse - can not be captured and enclosed in a narrow, homogeneous formula, hence four categories or clues that build and illuminate his artistic profile and personal image. The thematic areas proposed in the monograph - seeing, reading, meeting and memory - are only an attempt to merge the output that defies such efforts, clearly defend against them, combining personal themes and creativity into one work - the work of life, so that it appears as "granite and rainbow". Research on participation in the history of Czapski, his biography, writing and painting work allow you to look at this outstanding figure as a consistent, sovereign, rarely encountered such a complex personality. This volume gives a broad view of his life and works. Literary studies met there - theoreticians and educators, art historians, historians and museologists who together create homogeneity in diversity. We are sure that the texts arranged in this monograph reflect the uniqueness of each statement.
dc.abstract.plpl
Osobowości i dzieła Józefa Czapskiego - bogatej, wielowątkowej, różnorodnej - nie sposób ująć i zamknąć w wąskiej, jednorodnej formule, stąd cztery kategorie czy tropy, które budują i oświetlają jego sylwetkę artystyczną oraz wizerunek osobisty. Zaproponowane w monografii obszary tematyczne - patrzenie, czytanie, spotkania i pamięć - są tylko próbą scalenia dorobku, który wymyka się takim zabiegom, wyraźnie broni się przed nimi, łącząc wątki osobiste i twórczość w jedno dzieło - dzieło życia, tak że jawi się ono jako "granit i tęcza". Badania nad uczestnictwem w historii Czapskiego, jego biografią, twórczością pisarską i malarską pozwalają spojrzeć na tę wybitną postać jako na konsekwentną, suwerenną, rzadko spotykaną tak złożoną osobowość. Niniejszy tom daje szeroki ogląd jego życia i dzieł. Spotkali się w nim literaturoznawcy - teoretycy i dydaktycy, historycy sztuki, historycy oraz muzealnicy, którzy razem tworzą jednorodność w różnorodności. Mamy pewność, że ułożone w tej monografii teksty oddają wyjątkowość każdej z wypowiedzi.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej
dc.contributor.authorpl
Pilch, Anna - 131398
dc.contributor.authorpl
Włodarczyk, Anna - 144110
dc.contributor.editorpl
Pilch, Anna - 131398
dc.contributor.editorpl
Włodarczyk, Anna - 144110
dc.date.accessioned
2019-08-08T12:55:17Z
dc.date.available
2019-08-08T12:55:17Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Recenzowane materiały z konferencji: "Powrót Czapskiego", dn. 17-18 października 2017 r., Kraków. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.physicalpl
7-17
dc.description.publicationpl
0,75
dc.description.series
Narracje w Edukacji
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbnpl
978-83-233-9934-6
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-4577-0
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80453
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.sourceinfopl
liczba autorów 21; liczba stron 370; liczba arkuszy wydawniczych 27;
dc.subject.enpl
Józef Czapski
dc.subject.enpl
memory
dc.subject.enpl
looking
dc.subject.enpl
reading
dc.subject.enpl
history
dc.subject.enpl
biography
dc.subject.enpl
diaries
dc.subject.enpl
meetings
dc.subject.enpl
literature
dc.subject.enpl
painting
dc.subject.enpl
souvenirs
dc.subject.plpl
Józef Czapski
dc.subject.plpl
pamięć
dc.subject.plpl
patrzenie
dc.subject.plpl
czytanie
dc.subject.plpl
historia
dc.subject.plpl
biografia
dc.subject.plpl
dzienniki
dc.subject.plpl
spotkania
dc.subject.plpl
literatura
dc.subject.plpl
malarstwo
dc.subject.plpl
pamiątki
dc.subtypepl
ReviewArticle
dc.titlepl
Józef Czapski : malarz, pisarz i świadek historii - próba ujęcia postaci i dzieł
dc.title.alternativepl
Józef Czapski : the painter, the writer and the witness of history - an attempt to capture a character and works
dc.title.containerpl
Granit i tęcza : dzieła i osobowość Józefa Czapskiego
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Krakow
10
Warsaw
3
Wroclaw
2
Ashburn
1
Copenhagen
1
Dublin
1
Gmina Grabów nad Prosną
1
Jasło
1
Miechow
1
Turin
1
Downloads
pilch_wlodarczyk_jozef_czapski_malarz_pisarz_i_swiadek_historii_2019.odt
6
pilch_wlodarczyk_jozef_czapski_malarz_pisarz_i_swiadek_historii_2019.pdf
1