Eksponat jako medium : spotkanie w pokoju Czapskiego

2019
book section
article
dc.abstract.enText Exhibit as a medium. The meeting in Czapski's room is a reflection on the artist's peace in Maisons Laffitte as a private space, a vehicle of history and private events and discussions, as well as intimate reading experiences. Meetings in the room with intellectuals and friends determine the important dimension of Czapski's creative works and ideas, which return in the memories of each of them. Today, the room also has its second face in the Józef Czapski Pavilion at the National Museum in Krakow, where it has been moved to the 1:1 scale. This gesture of reconstruction allows visitors to meet with the artist himself, and a room full of exhibits and memorabilia opens up other spaces and new dimensions of meaning, senses, revealing the essence of the artist himself. A room in the attic moved to the museum space like a self-timer activates the life of things, objects and discovers their traceability, mediumity and splintering. There were canvas of the painter, various things - emblems, diaries, favorite literature, philosophy and souvenirs - signs of history and time. Czapski and the Pavilion devoted to him, his work and personal experiences, world view and man's way of seeing fit perfectly into the framework of contemporary changes in museology and the reception of an exhibit, object and work of art. In this context, the article opens up a broader reflection on the contemporary reception of art as well as its status, where each subject becomes not only a museum exhibit, but also an object of multimodal strength.pl
dc.abstract.plTekst Eksponat jako medium. Spotkanie w pokoju Czapskiego stanowi refleksję dotyczącą pokoju artysty w Maisons Laffitte jako prywatnej przestrzeni, wehikułu historii i prywatnych zdarzeń oraz dyskusji, a także intymnych doświadczeń lekturowych. Spotkania w pokoju z intelektualistami i przyjaciółmi wyznaczają ważny wymiar dzieł i myśli twórczej Czapskiego, które powracają we wspomnieniach każdego z nich. Pokój ma dzisiaj także swoje drugie oblicze w Pawilonie Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie został przeniesiony w skali 1:1. Ten gest rekonstrukcji umożliwia zwiedzającym spotkanie z samym artystą, a pokój pełny eksponatów i pamiątek otwiera inne przestrzenie i nowe wymiary znaczenia, sensy, odkrywając istotę samego artysty. Pokój na poddaszu przeniesiony do przestrzeni muzealnej niczym samowyzwalacz uruchamia życie przedmiotów, obiektów i odkrywa ich śladowość, mediumiczność oraz odpryskowość. Znalazły się tam płótna malarza, rozmaite rzeczy - emblematy, dzienniki, ulubiona literatura, filozofia oraz pamiątki - znaki historii i czasu. Czapski oraz poświęcony mu Pawilon, jego twórczość i osobiste przeżycia, światopogląd i sposób widzenia człowieka, doskonale wpisują się w ramy współczesnych przemian muzealnictwa i odbioru eksponatu, obiektu i dzieła sztuki. Artykuł otwiera w tym kontekście szerszą refleksję dotyczącą współczesnego odbioru sztuki jak i jej statusu, gdzie każdy przedmiot staje się nie tylko eksponatem muzealnym, ale także obiektem o multimodalnej sile.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiejpl
dc.contributor.authorWłodarczyk, Anna - 144110 pl
dc.contributor.editorPilch, Anna - 131398 pl
dc.contributor.editorWłodarczyk, Anna - 144110 pl
dc.date.accessioned2019-08-08T12:30:19Z
dc.date.available2019-08-08T12:30:19Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalRecenzowane materiały z konferencji: "Powrót Czapskiego", dn. 17-18 października 2017 r., Kraków. Strona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.physical241-256pl
dc.description.publication1,2pl
dc.description.seriesNarracje w Edukacji
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbn978-83-233-9934-6pl
dc.identifier.isbn978-83-233-4577-0pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80445
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.publisher.ministerialUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.sourceinfoliczba autorów 21; liczba stron 370; liczba arkuszy wydawniczych 27;pl
dc.subject.encontemporary museumpl
dc.subject.enroompl
dc.subject.enexhibitpl
dc.subject.encommemorationpl
dc.subject.encollective identitypl
dc.subject.enexperiencepl
dc.subject.plwspółczesne muzeumpl
dc.subject.plpokójpl
dc.subject.pleksponatpl
dc.subject.plupamiętnianiepl
dc.subject.pltożsamość zbiorowapl
dc.subject.pldoświadczeniepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleEksponat jako medium : spotkanie w pokoju Czapskiegopl
dc.title.alternativeText Exhibit as a medium : the meeting in Czapski's roompl
dc.title.containerGranit i tęcza : dzieła i osobowość Józefa Czapskiegopl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Text Exhibit as a medium. The meeting in Czapski's room is a reflection on the artist's peace in Maisons Laffitte as a private space, a vehicle of history and private events and discussions, as well as intimate reading experiences. Meetings in the room with intellectuals and friends determine the important dimension of Czapski's creative works and ideas, which return in the memories of each of them. Today, the room also has its second face in the Józef Czapski Pavilion at the National Museum in Krakow, where it has been moved to the 1:1 scale. This gesture of reconstruction allows visitors to meet with the artist himself, and a room full of exhibits and memorabilia opens up other spaces and new dimensions of meaning, senses, revealing the essence of the artist himself. A room in the attic moved to the museum space like a self-timer activates the life of things, objects and discovers their traceability, mediumity and splintering. There were canvas of the painter, various things - emblems, diaries, favorite literature, philosophy and souvenirs - signs of history and time. Czapski and the Pavilion devoted to him, his work and personal experiences, world view and man's way of seeing fit perfectly into the framework of contemporary changes in museology and the reception of an exhibit, object and work of art. In this context, the article opens up a broader reflection on the contemporary reception of art as well as its status, where each subject becomes not only a museum exhibit, but also an object of multimodal strength.
dc.abstract.plpl
Tekst Eksponat jako medium. Spotkanie w pokoju Czapskiego stanowi refleksję dotyczącą pokoju artysty w Maisons Laffitte jako prywatnej przestrzeni, wehikułu historii i prywatnych zdarzeń oraz dyskusji, a także intymnych doświadczeń lekturowych. Spotkania w pokoju z intelektualistami i przyjaciółmi wyznaczają ważny wymiar dzieł i myśli twórczej Czapskiego, które powracają we wspomnieniach każdego z nich. Pokój ma dzisiaj także swoje drugie oblicze w Pawilonie Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie został przeniesiony w skali 1:1. Ten gest rekonstrukcji umożliwia zwiedzającym spotkanie z samym artystą, a pokój pełny eksponatów i pamiątek otwiera inne przestrzenie i nowe wymiary znaczenia, sensy, odkrywając istotę samego artysty. Pokój na poddaszu przeniesiony do przestrzeni muzealnej niczym samowyzwalacz uruchamia życie przedmiotów, obiektów i odkrywa ich śladowość, mediumiczność oraz odpryskowość. Znalazły się tam płótna malarza, rozmaite rzeczy - emblematy, dzienniki, ulubiona literatura, filozofia oraz pamiątki - znaki historii i czasu. Czapski oraz poświęcony mu Pawilon, jego twórczość i osobiste przeżycia, światopogląd i sposób widzenia człowieka, doskonale wpisują się w ramy współczesnych przemian muzealnictwa i odbioru eksponatu, obiektu i dzieła sztuki. Artykuł otwiera w tym kontekście szerszą refleksję dotyczącą współczesnego odbioru sztuki jak i jej statusu, gdzie każdy przedmiot staje się nie tylko eksponatem muzealnym, ale także obiektem o multimodalnej sile.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej
dc.contributor.authorpl
Włodarczyk, Anna - 144110
dc.contributor.editorpl
Pilch, Anna - 131398
dc.contributor.editorpl
Włodarczyk, Anna - 144110
dc.date.accessioned
2019-08-08T12:30:19Z
dc.date.available
2019-08-08T12:30:19Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Recenzowane materiały z konferencji: "Powrót Czapskiego", dn. 17-18 października 2017 r., Kraków. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.physicalpl
241-256
dc.description.publicationpl
1,2
dc.description.series
Narracje w Edukacji
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbnpl
978-83-233-9934-6
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-4577-0
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80445
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.sourceinfopl
liczba autorów 21; liczba stron 370; liczba arkuszy wydawniczych 27;
dc.subject.enpl
contemporary museum
dc.subject.enpl
room
dc.subject.enpl
exhibit
dc.subject.enpl
commemoration
dc.subject.enpl
collective identity
dc.subject.enpl
experience
dc.subject.plpl
współczesne muzeum
dc.subject.plpl
pokój
dc.subject.plpl
eksponat
dc.subject.plpl
upamiętnianie
dc.subject.plpl
tożsamość zbiorowa
dc.subject.plpl
doświadczenie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Eksponat jako medium : spotkanie w pokoju Czapskiego
dc.title.alternativepl
Text Exhibit as a medium : the meeting in Czapski's room
dc.title.containerpl
Granit i tęcza : dzieła i osobowość Józefa Czapskiego
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Ashburn
5
Krakow
3
Dublin
2
Koszalin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bogumiłowice
1
Oświęcim
1
Szczawnica
1
Szczecin
1
Downloads
wlodarczyk_eksponat_jako_medium_2019.pdf
5